Gå till innehållet

Kommentoi luonnosta! Mitä hyvää tai mitä parannettavaa? Onko erityisiä näkökulmia, jotka tulisi mielestäsi huomioida? Kerro mielipiteesi.

Pratbubbla 8
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista tai uskonnollista mainontaa.

Suunnitelmat löydät liitteenä painamalla tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.

Basuppgifter

Avslutat: 20.2.2023

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Hulevedet, maaperä

Plats för profilbild

Suohaukantien alkupään asukas
13. februari 2023 klockan 21.26.50

Suunnitelman mukaan tilavaraukset hulevesien kahdelle viivytysaltaalle ovat yhteensä 20 kuutiometriä. Onko viivytysaltaiden tarkoitus palvella vain tämän katusuunnitelman alueen tarpeita vai palvelevatko ne myös Karakallion keskustan ns. ostoskeskuksen alueelta valuvia hulevesiä? Onko mitoitus riittävä ja onko suunnitelmaa laadittaessa maaperä tutkittu huolellisesti varmistaen, ettei Suohaukantien asukkaiden rakennuksille aiheudu haittaa?

Karakallion keskustan 30.1.2023 valtuustossa hyväksytyn kaavaselostuksen sivulla 13 olevaan maaperäkuvaan on Karakalliontien ja Suohaukantien välinen alue (ja laajempikin) merkitty hiekkamaaksi, vaikka kyseinen alue (Karakallionpuisto) on turvetta, ainakin Maanmittauslaitoksen vuosien 1932 ja 1961 peruskartoissa (vanhatkartat.fi). Takapihallamme rautakanki uppoaa ainakin metrin turpeeseen niin että humahtaa. Tässä turpeen reunalla asuessa huolestuttaa, miten maaperän stabiilisuusolosuhteiden muutos vaikuttaa asuinrakennuksen terveyteen. Rakentaminenhan muuttaa väistämättä maaperän tasapainoa, jonka luonto on ajan kanssa hakenut, ja kun ilmastonmuutoksenkin johdosta vettä imeytyy aiempaa enemmän kallioon ja yleisesti maaperään, koska talvet eivät enää ole kuivia ja kylmiä ja routaa ei synny.

Mihin vesi viivytysaltaista ohjataan?

Plats för profilbild

@rautih5
28. februari 2023 klockan 14.03.01

Hulevesialtaat on suunnitelmaluonnoksissa esitetty varauksina. Niiden toteutuminen varmistuu rakennussuunnittelun yhteydessä. Niihin ei ole tarkoitus ohjata hulevesiä Karakalliontien pohjoispuoliselta (ostoskeskus) alueelta. Maaperä tutkitaan aina rakennussuunnitteluvaiheessa kairauksilla. Suunnittelussa myös varmistetaan, että mahdollisesta altaasta ei saa aiheutua haittaa millekään taholle, etenkään rakennuksille.

Espoon maaperäkartan mukaan Karakalliontien ja Suohaukantien risteysalue on moreenimaata. Turvetta on kylläkin hieman idemmässä. Joka tapauksessa maaperäkartta ei ole riittävän tarkka katusuunnittelua ajatellen, vaan suunnittelun lähtötietona käytetään aina pohjatutkimuksia (kairauksia).

Suohaukantien länsipään hulevedet ohjataan Karakalliontien hulevesiviemäriin, josta ne johtuvat Kotkatien kautta jalkapallokentän eteläreunalla olevaan avo-ojaan. Voi olla, että viivytysaltaita ei tarvita. Jos viivytysallas tai molemmat altaat toteutetaan, niistäkin hulevedet ohjataan viivytyksen jälkeen Karakalliontien hulevesiviemäriin. Muilta osin suunnittelualueen hulevedet ohjataan itään päin ja Suohaukankujan kohdalla Karakalliontien sivuojaan.