Kommentoi Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteita ja avustuskäytäntöjä

Pratbubbla 8
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen järjestöavustusperiaatteita ja -avustuskäytäntöjä 16.2.2023 mennessä.

Kommentoitavana olevassa asiakirjassa määritetään yleiset periaatteet ja menettelytavat, joita noudatetaan Lapin hyvinvointialueen myöntämissä järjestöavustuksissa sekä järjestöjen kanssa tehtävissä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa. Lisäksi asiakirjassa kuvataan Lapin hyvinvointialueen tarkemmat avustuskäytännöt ja avustusten myöntämisen kriteerit.

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 7 §:ssä todetaan, että hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin. Lisäksi todetaan, että hyvinvointialueen on edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä. Lapin hyvinvointialueen järjestöavustuksilla ja järjestöjen kanssa tehtävillä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksilla tuetaan järjestöjen hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävää sekä sosiaali- ja terveyspalveluja tukevaa toimintaa. Avustuksia ei myönnetä Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevaan toimintaan.

Klikkaa alta "Näytä lisätiedot" tutustuaksesi kommentoitavaan asiakirjaan.

Basuppgifter

Avslutat: 16.2.2023

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Yhteinen tiedonkeruu yhdistysten avustuksen käytöstä

Plats för profilbild

Karpalo
9. februari 2023 klockan 13.47.37

Avustukset tulee suunnata hakijoille, jotka parhaiten kykenevät täyttämään
avustusten myöntämisen kriteerit.
Miten tuota em. tarkastellaan ensimmäisen haun yhteydessä.
Yhtenäiset raportoinnit kaikista myönnetyistä avustuksista, jotta saadaan päättäville tahoillekin euro ja muuta lkmmäärätietoa, miten avustus on käytetty ja mitä hyötyä siitä on ollut. Järjestöillä on omanlaisiansa raportointivelvoitteita mutta hva:een pitäisi omansa yhtenäistää.
Ja osallistujamäärät ovat toki erit sivukylillä ja kuntakeskuksissa, jotenkin tuohon liikkumiseenkin pitäisi saada tukimuotoja kun julkista liikennettä ei välttämättä ole käytettävissä.