Kommentoi luonnosta! Mitä hyvää tai mitä parannettavaa? Onko erityisiä näkökulmia, jotka tulisi mielestäsi huomioida? Kerro mielipiteesi.

Pratbubbla 10
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista tai uskonnollista mainontaa.

Suunnitelmat löydät liitteenä painamalla tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.

Basuppgifter

Avslutat: 28.5.2023

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Kiitos palautteestanne!

Plats för profilbild

@AnnikaKemppainenEspoo
31. maj 2023 klockan 10.10.01

Suunniteltu LP – alue on voimassa olevan asemakaavan mukainen. LP alue on tarkoitettu niin asukkaiden kuin ulkoilijoiden käyttöön. Kaupunki on saanut palautetta erityisesti läntisen keskuspuiston saavutettavuuden puutetta autolla. Huoltoajo jätevesipumppaamolle ja uudelle muuntamolle saadaan paremmin järjestettyä LP alueen kautta.

Nissinpuiston kadun ja Laitmanintien sekä Kauklahdenväylän alikulun välisen uuden puistoraitin tarkoituksena on täydentää Espoon ulkoilureittiverkostoa. Se muun muassa lisää lännessä olevan Keskuspuiston saavutettavuutta Kauklahdenväylän länsipuolen asutuksesta päin, sekä toisinpäin tarjoaa suoremman yhteyden lännestä merenlahdenrannalle ja tulevalle Kallvikin rantaraitille. Myös uusi pysäköintipaikka tulee lisäämään ulkoilureittiverkoston saavutettavuutta kauempaa.

Mopojen pääsyn estämiseksi puistoraitille ei ole valitettavasti kannattavaa sijoittaa ajonestopuomeja tai vastaavia rakenteita, sillä mopot ovat tarpeeksi pienikokoisia niiden väistämiseen. Suurempien rakenteiden sijoitus taas haittaisi esim. lastenrattailla yms. liikkuvia käyttäjiä.

Alueen ainoa tunnettu suojeltava luontoarvo koskee liito-oravayhteyttä, joka kulkee pohjois-eteläsuunnassa puistoraitin ja hiihtoladun läpi. Yhteyden säilyttämiseksi poistettavien puiden tilalle istutetaan uusia isokokoisia lehti- ja havupuun taimia. Rakennussuunnitelma laaditaan myös yhteistyössä Espoon luonnonsuojeluyksikön kanssa, jotta varmistetaan että liito-oravan elinmahdollisuudet eivät alueella heikkene.

Etäisyys puistoraitilta pohjoispuolen asuinrakennuksiin on noin 90 metriä. Tulevan puistoraitin ja tonttien välinen metsä säilytetään ennallaan lukuun ottamatta puistoraitin ja latuyhteyden alueita, jolloin se tarjoaa hyvän näkö- ja kuulosuojan ulkoilureitiltä ja sen kevyeltä liikenteeltä.

Ystävällisin terveisin, Annika Kemppainen, Espoon kaupunki