Gå till innehållet

Lodjursstammens utbredning, storlek och stamuppskattning

Pratbubbla 8
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • På adressen riistahavainnot.fi kan du ta se lodjursobservationer som antecknats från din hemkommun. Känner du till lodjurssituationen för din hemkommun? Vad skulle vara den bästa kanalen för distribuering av information?
  • Hur borde skötseln av lodjursstammen utvecklas?
  • Är det acceptabelt, att lodjur också rör sig inom mera tätt bebodda trakter?
  • Observationer av lodjur som antecknats av lokala stora rovdjurskontaktpersoner är i en central ställning vid uppskattandet av lodjurstammen. Borde uppgifter om lodjursstammen samlas in också på något annat sätt, hur?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Ilveskannan arvioinnista 3

Plats för profilbild

Ville
16. augusti 2016 klockan 12.49.41

RKTL on aiemmin kommentoinut asiaa että he eivät voi alkaa keksimään havaintoja, jos niitä ei ole. Kommentti on ihan hyvä ja totuudenmukainen. Tuollainen kommentti on kuitenkin ”olen-vain-töissä-täällä-kommentti”, joka ei huomioi viraston perustehtävää. RKTL tai Luke on ainoa taho, joka voi oikean kanta-arvion tehdä ja sen vuoksi menetelmää on kehitettävä. Tärkeämpää on että RKTL:stä löytyy oikeaa johtajuutta, joka lähtee kehittämään talkootyötä sellaiseen muotoon, jossa kanta-arvio on totuudenmukaisempi. Silloin pitäisi huomioida myös alueet, joista ei ole syystä tai toisesta pystytty havaintoja kirjaamaan. Sellaisia alueita voidaan varmasti arvioida jollain tapaa matemaattisesti suhteessa muuhun alueeseen. Luken pitäisi jättää tuollaiset vanhan ajan ”olen-vain-töissä-täällä”-kommentit menneisyyteen ja ottaa tilanteen johtajuus ja kehittää ilveksen kanta-arvion havainnointi sellaiseksi että se antaisi todellisen, oikean ja luotettavan kanta-arvion. Kukaan muu ei voi sitä tehdä. Eivät petoyhdyshenkilöt, jotka asian harrastajina ovat kuitenkin maallikkoja verrattuna tutkijoihin, voi alkaa määrittelemään millä tutkimusmenetelmällä luotettava kanta-arvio saadaan tehtyä. Kanta-arvio, sen menetelmä ja tutkimusaineiston keruun prosessia pitää johtaa tutkimuslaitoksesta, eli Lukesta.