Jakten på lodjur

Pratbubbla 55
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Enligt din åsikt, har skötseln av lodjursstammen genom jakt lyckats bra?
  • På vilket sätt borde jakten på lodjur utvecklas?
  • Vilka andra åtgärder borde man ta nytta av parallellt med jakten för lodjurets stamkontroll?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Metsästetään vain ruuaksi

Plats för profilbild

Keräilijä
17. augusti 2016 klockan 8.39.03

Luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta on tärkeää, ettei ihminen hoida sitä hengiltä. Tupsukorva ei ole syötäväksi kelpaava, jätetään siis rauhaan.