Jakten på lodjur

Pratbubbla 55
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Enligt din åsikt, har skötseln av lodjursstammen genom jakt lyckats bra?
  • På vilket sätt borde jakten på lodjur utvecklas?
  • Vilka andra åtgärder borde man ta nytta av parallellt med jakten för lodjurets stamkontroll?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Onko kannanhoidollisten toiminpiteiden tarpeellisuudesta tarpeeksi tutkimustietoa?

Plats för profilbild

Polka
17. augusti 2016 klockan 9.12.30

Mielestäni suurpetojen ja riistan kannan kokojen systemaattinen ja laajamittainen vuosittainen karsiminen luo epäsuhtaa eläinkantojen luonnolliselle vaihtelulle. Jotta kannanhoidollisia toiminpiteiden hyödyllisyyttä voisi objektiivisesti tutkia, pitäisi jokaisen lajin metsästys jättää väliin niin moneksi vuodeksi että riista- sekä petoeläinkantojen luonnollinen tasapaino elpyy. Maallikolle tämä saattaa kuullostaa siltä että eläinkannat räjähtävät käsiin, mutta luonnossa kannat yleensä asettuvat vakituisiksi metsien koon ja ravinnon mukaan. Muunmuassa Romanian kulkukoirakantojen rajoittamisessa huomattiin että jos yhteisöstä tapetaan enemmistö, jäljelle jäävä vähemmistö lisääntyy räjähdysmäisesti ottaessaan vakiintuneiden kantojen reviirit haltuun, jolloin koirien ampuminen johtikin yhä kasvaviin kantoihin. Myös ihmisillä on ollut sotien jälkeen suuria ikäluokkia, tästä löytyy paljon tutkimustietoa.
En ehdota että metsästys täytyy täysin lakkauttaa, mutta tällä hetkellä se vaikuttaa keinotekoiselta luonnonhoidolta jolla oikeutetaan ison ihmisjoukon harrastustoiminta, eikä oteta huomioon Suomen luonnon tulevaisuutta eikä arvoa.