Jakten på lodjur

Pratbubbla 55
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Enligt din åsikt, har skötseln av lodjursstammen genom jakt lyckats bra?
  • På vilket sätt borde jakten på lodjur utvecklas?
  • Vilka andra åtgärder borde man ta nytta av parallellt med jakten för lodjurets stamkontroll?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Metsästys vapaaksi

Plats för profilbild

Vapaaksi
17. augusti 2016 klockan 10.38.50

Kannatan ilveksen metsästyksen vapauttamista. Mielestäni huoli kannan romahtamisesta on turha. Aikanaan oli huoli kauriin pyynnin vapauttamisen johtavan kannan romahtamiseen vaan ei tainnu romahtaa. Sama homma majavalla. Menettely samaksi kuin kauriilla.

Plats för profilbild

Suurpetojen metsästys vaatii sääntelyä.
28. augusti 2016 klockan 23.07.00

Suurpetojen metsästys vaatii erityisen tiukkaan sääntelyä, koska toisen tai kolmannen asteen kuluttajia on aina ravintoketjussa vähemmän kuin esimerkiksi kasvinsyöjiä, joita metsästetään (esim. hirvi). Tämä on biologinen fakta. Luulen, että Suomen ilveskannalle kävisi melko huonosti, jos sen metsästys vapautettaisiin. Pelko ilveskannan hallitsemattomasta kasvusta on aiheeton, koska eliölajien populaatioiden runsaudet eivät koskaan ylitä ympäristön kantokykyä.

Plats för profilbild

Karri Jutila
31. oktober 2016 klockan 14.13.22

Hirvieläimet säilyivät maassamme vuosituhansia suurpetojen kanssa. Satakunta vuotta sitten metsästys aiheutti suurpetojen ohella metsäpeuran ja lähestulkoon hirvenkin häviämisen Suomesta.