Jakten på lodjur

Pratbubbla 55
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Enligt din åsikt, har skötseln av lodjursstammen genom jakt lyckats bra?
  • På vilket sätt borde jakten på lodjur utvecklas?
  • Vilka andra åtgärder borde man ta nytta av parallellt med jakten för lodjurets stamkontroll?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Tarpeeton metsästys

Plats för profilbild

Ringo
18. augusti 2016 klockan 9.24.27

Ilveksen metsästys kiellettävä kokonaan. siitä ei ole haittaa kenellekkään, sama monen muunkin lajin kohdalla.
Kyllä luonto hoitaa tasapainon eläintiheydessä, esim. supin holtiton lisääntyminen joka on suorassa suhteessa
ilveskantojen tiheyteen.