Jakten på lodjur

Pratbubbla 55
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Enligt din åsikt, har skötseln av lodjursstammen genom jakt lyckats bra?
  • På vilket sätt borde jakten på lodjur utvecklas?
  • Vilka andra åtgärder borde man ta nytta av parallellt med jakten för lodjurets stamkontroll?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Ei metsästykselle

Plats för profilbild

Karvainen kaveri
21. augusti 2016 klockan 12.57.42

Metsästäminen huvin vuoksi ei ole perusteltua, ei voi myöskään todellakaan sanoa urheiluksi jos saaliilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia, eli pitäisi olla toinen aseen kanssa heiluja vastassa.