Jakten på lodjur

Pratbubbla 55
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Enligt din åsikt, har skötseln av lodjursstammen genom jakt lyckats bra?
  • På vilket sätt borde jakten på lodjur utvecklas?
  • Vilka andra åtgärder borde man ta nytta av parallellt med jakten för lodjurets stamkontroll?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Luvan varaisesti

Plats för profilbild

Kari
22. september 2016 klockan 20.58.11

Riistanhoitoyhdistyksille luvanmyöntämisoikeus ja jaettava luvat kantokyvyn mukaan.
Ilveslupia rhy.lle määrä joka vastaa muun riistakannan kantokykyä.