Gå till innehållet

Lodjuret ett djur som orsakar olägenhet och skada

Pratbubbla 32
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Lodjuren orsakar skador, som staten ersätter. Största delen av skadorna som lodjuren orsakar hänför sig till renhushållningen. Ytterom renskötselområdet är skadorna betydligt mindre och de hänför sig till enskilda fall mot gårdar som idkar t.ex. päls- och fårnäring. Vid vilken aktivitetströskel och vid hurudana skador och problem orsakade av lodjuret borde man ingripa?
  • Lodjuren drar nytta av viltutfodringsplatserna och ofta hittar man i närheten av dessa rådjurs och vitsvanshjortkadaver som dödats av lodjur. Det här betyder ofta att viltvårdsarbetet går till spillo. Är det berättigat att ondgöra sig över lodjurets inlärda predationsbeteende?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Ilves pitää kauriskantaa kurissa

Plats för profilbild

Borisbecker
17. augusti 2016 klockan 8.12.42

Ilves on osa Suomen alkuperäistä lajistoa ja sillä on oma paikkansa täkäläisessä ekosysteemissä. Kun talviruokinnalla ylläpidetään ylitiheää kauriskantaa, on selvää, että myös ilves hyötyy, kun saalista on enemmän. Kilpailu saaliista ei voi olla peruste ilveskannan merkittävälle verottamiselle.
Kun punkki ja sen mukana vakavat sairaudet lisääntyvät keinotekoisesti ylläpidetyn ylitiheän kauriskannan takia, ilvestä on syytä suojella entisestään. Jos ilveksiä on jonkun mielestä liikaa, niin on kauriitakin. Kauriiden talviruokinnan lopettaminen tai ainakin merkittävä vähentäminen vähentäisi suoraan myös niin kauriskolareiden, punkin levittämien vakavien sairauksien (TBE, borrelioosi) kuin ilvesten määrää. Ilveksen metsästäminen tuo toki metsästäjille lisähupia, mutta riistanhoidon kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.