Lodjuret ett djur som orsakar olägenhet och skada

Pratbubbla 32
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Lodjuren orsakar skador, som staten ersätter. Största delen av skadorna som lodjuren orsakar hänför sig till renhushållningen. Ytterom renskötselområdet är skadorna betydligt mindre och de hänför sig till enskilda fall mot gårdar som idkar t.ex. päls- och fårnäring. Vid vilken aktivitetströskel och vid hurudana skador och problem orsakade av lodjuret borde man ingripa?
  • Lodjuren drar nytta av viltutfodringsplatserna och ofta hittar man i närheten av dessa rådjurs och vitsvanshjortkadaver som dödats av lodjur. Det här betyder ofta att viltvårdsarbetet går till spillo. Är det berättigat att ondgöra sig över lodjurets inlärda predationsbeteende?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Ilves elää metsästyksestä, metsästäjät eivät

Plats för profilbild

Ilveksen puolesta
17. augusti 2016 klockan 10.39.28

"Tämä merkitsee usein riistanhoitotyön valumista hukkaan. Onko harmistuminen ilveksen opitusta saalistuskäyttäytymisestä oikeutettua?"

Eli "riistanhoitotyö" tarkoittaa metsässä tapahtuvaa karjankasvatusta metsästäjien tarpeisiin. Harmistuminen ei ole oikeutettua.

Ilves on Suomen ainoa kissapeto ja sillä on oikeus elää metsissämme. Poronhoitoalueella voidaan maksaa korvaus ilveksen tappamista poroista. Metsästäjät voivat alkaa kasvattaa peuroja aitauksissa ja ampua niitä siellä, jos tuommoinen toiminta on jollekin niin välttämätöntä.