Lodjuret ett djur som orsakar olägenhet och skada

Pratbubbla 32
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Lodjuren orsakar skador, som staten ersätter. Största delen av skadorna som lodjuren orsakar hänför sig till renhushållningen. Ytterom renskötselområdet är skadorna betydligt mindre och de hänför sig till enskilda fall mot gårdar som idkar t.ex. päls- och fårnäring. Vid vilken aktivitetströskel och vid hurudana skador och problem orsakade av lodjuret borde man ingripa?
  • Lodjuren drar nytta av viltutfodringsplatserna och ofta hittar man i närheten av dessa rådjurs och vitsvanshjortkadaver som dödats av lodjur. Det här betyder ofta att viltvårdsarbetet går till spillo. Är det berättigat att ondgöra sig över lodjurets inlärda predationsbeteende?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Ilves ei ole haittaeläin

Plats för profilbild

Aktiivinen mökkiläinen
17. augusti 2016 klockan 12.37.13

Kuten edellä on jo todettukin, ilves kuuluu luontoon yhtenä sen tärkeänä osana. Ilves tasapainottaa saaliseläintensä lajirunsautta luonnonmukaisesti. Vuosittainen vaihtelu on täysin normaalia isossa kuvassa sekä ilveksen että sen saaliseläinten kannassa.

Ilvestä ei pidä luokitella "haittaeläimeksi" tai metsästää sen vuoksi, että ihminen (metsästyksen harrastaja tässä asiassa) itse pyrkii esim. kauriiden ruokinnalla epätasapainottamaan eläinkantojen kokoa.