Lodjuret ett djur som orsakar olägenhet och skada

Pratbubbla 32
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Lodjuren orsakar skador, som staten ersätter. Största delen av skadorna som lodjuren orsakar hänför sig till renhushållningen. Ytterom renskötselområdet är skadorna betydligt mindre och de hänför sig till enskilda fall mot gårdar som idkar t.ex. päls- och fårnäring. Vid vilken aktivitetströskel och vid hurudana skador och problem orsakade av lodjuret borde man ingripa?
  • Lodjuren drar nytta av viltutfodringsplatserna och ofta hittar man i närheten av dessa rådjurs och vitsvanshjortkadaver som dödats av lodjur. Det här betyder ofta att viltvårdsarbetet går till spillo. Är det berättigat att ondgöra sig över lodjurets inlärda predationsbeteende?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Ilves ei haittaeläin, kotieläinkorvaukset riittävälle tasolle

Plats för profilbild

Hevostilallinen
18. augusti 2016 klockan 16.09.31

Ilves kuuluu Suomen luontoon, ja oman riistansa vähenemisestä harmistuneet ”kauriintarhaaja”-metsästäjät ovat suurempi ongelma kuin ilves. Kotieläintilojen kannalta haitallista on myös kauriiden ja peurojen talviruokinta, joka totuttaa petoja ihmisen hajuun ja asutuksen läheisyyteen. Ilveksiin myönteisesti suhtautuvatkaan eivät halua tätä komeaa eläintä kotipihaansa norkoilemaan, koska kotieläimet voivat petoa säikähtäessään lähteä aidoista ja vahingoittaa itseään ja muita.

Joitakin ilvesvahinkoja väitetään sattuneen hevostiloilla. Toteen näytetyissä tapauksissa korvausten eläinten menetyksestä olisi noustava riittävälle tasolle, jotta maan 75 000 hevosen omistajat eivät ala hysteerisinä levittää ilvesvihaa. Petoviha ja -pelko on kotieläinten omistajilla muutenkin jo voimissaan.

Jos ilves vahingoittaa kotieläintä, oikeudenmukaista olisi korvata myös eläinlääkärikuluja esim. vaikeiden haavojen ompelusta ja jälkihoidosta, joka on todella työläs ja kallis projekti. Pitää muistaa, että kotieläinten laiduntaminen syrjäisilläkin luonnonlaitumilla ”ilvesten seassa” on maisema- ja biodiversiteettiarvojen vuoksi hyvin tärkeää ja arvokasta työtä. Ilveksestä saattaa näillä alueilla olla myös hyötyä, jos se rajoittaa peurakannan kokoa. Peura on tyypillisin laidunaidan rikkoja siellä, missä kanta on suuri.