Lodjuret ett djur som orsakar olägenhet och skada

Pratbubbla 32
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Lodjuren orsakar skador, som staten ersätter. Största delen av skadorna som lodjuren orsakar hänför sig till renhushållningen. Ytterom renskötselområdet är skadorna betydligt mindre och de hänför sig till enskilda fall mot gårdar som idkar t.ex. päls- och fårnäring. Vid vilken aktivitetströskel och vid hurudana skador och problem orsakade av lodjuret borde man ingripa?
  • Lodjuren drar nytta av viltutfodringsplatserna och ofta hittar man i närheten av dessa rådjurs och vitsvanshjortkadaver som dödats av lodjur. Det här betyder ofta att viltvårdsarbetet går till spillo. Är det berättigat att ondgöra sig över lodjurets inlärda predationsbeteende?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Ilves kunniaan

Plats för profilbild

ExMetsästäjä
18. augusti 2016 klockan 20.12.44

Ilves on erinomainen vahinkoeläinten kurissa pitäjä.Näihin eläimiin voi laskea kaikki jyrsijät,citykani,kodittomat kissat,supi,kauriit ja valkohäntäpeurat.Viimemainitut ovat lisääntyneet kontrolloimattomasti varsinkin Etelä-Suomessa.Ne aiheuttavat viljelys-ja puutarhatuhoja ja levittävät punkkeja,josta aiheutuu tautivaara ihmisille,mistä syystä niitä on vaadittu jopa kokonaan poistettavaksi Suomen luonnosta.Ilves taas on ihmissen kannalta jokseenkin harmiton eläin.Metsästäjät ovat pieni vähemmistö,jonka edun ei tule ratkaista,vaikka ilves samasta riistasta osittain kilpaileekin.Ilvekselle saalis on elinehto,metsästäjälle lähinnä huvitus.