Lodjuret ett djur som orsakar olägenhet och skada

Pratbubbla 32
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Lodjuren orsakar skador, som staten ersätter. Största delen av skadorna som lodjuren orsakar hänför sig till renhushållningen. Ytterom renskötselområdet är skadorna betydligt mindre och de hänför sig till enskilda fall mot gårdar som idkar t.ex. päls- och fårnäring. Vid vilken aktivitetströskel och vid hurudana skador och problem orsakade av lodjuret borde man ingripa?
  • Lodjuren drar nytta av viltutfodringsplatserna och ofta hittar man i närheten av dessa rådjurs och vitsvanshjortkadaver som dödats av lodjur. Det här betyder ofta att viltvårdsarbetet går till spillo. Är det berättigat att ondgöra sig över lodjurets inlärda predationsbeteende?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Ilves auttaa metsäkanalintuja

Plats för profilbild

Honka
18. augusti 2016 klockan 21.31.29

Ilves pitää supikoirat ja ketut kurissa omalla reviirillään ja sillä tavalla auttaa metsäkanalintuja. Tällä hetkellä näyttää, että metsäkanalinnut tarvitsevatkin kaiken avun, jonka voivat saada.

Aika vähän harmia ilves taitaa ihmiselle tehdä. Kissojen tappaminen tapahtunee usein paikoissa, joissa kissojen ei pitäisi olla, eli kuljeskelemassa luonnossa vapaana.