Gå till innehållet

Lodjuret ett djur som orsakar olägenhet och skada

Pratbubbla 32
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Lodjuren orsakar skador, som staten ersätter. Största delen av skadorna som lodjuren orsakar hänför sig till renhushållningen. Ytterom renskötselområdet är skadorna betydligt mindre och de hänför sig till enskilda fall mot gårdar som idkar t.ex. päls- och fårnäring. Vid vilken aktivitetströskel och vid hurudana skador och problem orsakade av lodjuret borde man ingripa?
  • Lodjuren drar nytta av viltutfodringsplatserna och ofta hittar man i närheten av dessa rådjurs och vitsvanshjortkadaver som dödats av lodjur. Det här betyder ofta att viltvårdsarbetet går till spillo. Är det berättigat att ondgöra sig över lodjurets inlärda predationsbeteende?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

ilves

Plats för profilbild

make
19. augusti 2016 klockan 13.20.38

Ilves on hieno eläin, joka kuuluu Suomen luontoon. Ilves torellakin pitää supi, kettu, kauris ja ikävä kyllä teerikin joutuu lumikiepistä sen ruuaksi. Ilvestä pitää olla Suomen luonnos, mutta rajallinen määrä ei liikaa eikä liian vähän. Naakkoja sujeltiin nyt niitä on tuhansia, eikä vieläkää niitä saa hävittää, kun vain ILVEKSEN, SUDEN, KARHUN kanssa kävisi samoin.