Lodjuret ett djur som orsakar olägenhet och skada

Pratbubbla 32
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Lodjuren orsakar skador, som staten ersätter. Största delen av skadorna som lodjuren orsakar hänför sig till renhushållningen. Ytterom renskötselområdet är skadorna betydligt mindre och de hänför sig till enskilda fall mot gårdar som idkar t.ex. päls- och fårnäring. Vid vilken aktivitetströskel och vid hurudana skador och problem orsakade av lodjuret borde man ingripa?
  • Lodjuren drar nytta av viltutfodringsplatserna och ofta hittar man i närheten av dessa rådjurs och vitsvanshjortkadaver som dödats av lodjur. Det här betyder ofta att viltvårdsarbetet går till spillo. Är det berättigat att ondgöra sig över lodjurets inlärda predationsbeteende?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Ilves ja poronhoito

Plats för profilbild

Lauri O-P
23. augusti 2016 klockan 13.06.07

Kannanhoitoa suunniteltaessa tulisi poronhoitoalueelle ja välittömään läheisyyteen kohdentaa huomattavasti voimakkaampaa metsästystä. Ilves on muutaman viime vuoden aikana levittäytynyt poronhoitoalueen eteläosiin ja sen välittömään läheisyyteen. Kanta runsastuu vauhdilla ja aiheuttaa tällä hetkellä suurimman yksittäisen uhan poronhoidolle eteläiselllä poronhoitoalueella. Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla metsästettäessä vahinkoja ehtii aina tulla huomattavan paljon ennenkuin lupaan vaadittava määrä ilveksen tappamia poroja ehditään löytää. Ilvesten aiheuttamia vahinkoja vasoma-alueilla on käytänössä mahdoton löytää, mutta vasat häviävät emien perästä. Talvella ilvekset aiheuttavat suurta tuhoa maastoruokintapaikoilla ja metsässä vapaana oleville poroille.

Järkevin toimenpide ilveksen metsästykselle poronhoitoalueella olisi kiintiömetsästys karhun tavoin. Kiintiöiden täyttymisen jälkeen voitaisiin jatkaa vahinkoperusteisten lupien myöntämistä. Nykyisellä lupamenettelyllä ja pentueiden kyttäämisellä tilanne räjähtää käsiin parin tulevan vuoden aikana. On käsittämätöntä, että kannanhoidollisten lupien perustana on pelkästään pentuehavainnot, joita on äärettömän vaikea saada. Kuitenkin lumenaikana jälkien määrästä voidaan päätellä, että kanta kasvaa kohisten. Nyt olisi korkea aika muuttaa käytäntöjä ja lopettaa ujostelu ilveksen osalta. Lajihan ei kansallisesti ole millään muotoa uhanalainen tai vaarantunut. Näillä keinoilla saataisiin ihmisille enemmän laadukasta lihaa ruokapöytiin ja laskettua valtion maksamien petokorvausten määrää.