Gå till innehållet

Lodjuret ett djur som orsakar olägenhet och skada

Pratbubbla 32
Diskussion | Finlands viltcentral
Diskussionen har avslutats
  • Lodjuren orsakar skador, som staten ersätter. Största delen av skadorna som lodjuren orsakar hänför sig till renhushållningen. Ytterom renskötselområdet är skadorna betydligt mindre och de hänför sig till enskilda fall mot gårdar som idkar t.ex. päls- och fårnäring. Vid vilken aktivitetströskel och vid hurudana skador och problem orsakade av lodjuret borde man ingripa?
  • Lodjuren drar nytta av viltutfodringsplatserna och ofta hittar man i närheten av dessa rådjurs och vitsvanshjortkadaver som dödats av lodjur. Det här betyder ofta att viltvårdsarbetet går till spillo. Är det berättigat att ondgöra sig över lodjurets inlärda predationsbeteende?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Ilves poronhoitoalueella.

Plats för profilbild

Jaska
4. september 2016 klockan 8.05.55

Ilves on poronhoitoalueelle levittäytyvä vieraslaji. Ilves tulisi poistaa poronhoitoalueela suhteellisen vapaalla metsästyksellä myös poronhoitoalueen lähistöllä. Muualla maassa ilveksen pyynti on paremmalla tolalla ja haitat kohtuullisemmalla tasolla. Eteläinen poronhoitoalue ei kestä nykyistä jatkuvasti kasvavia ilvesmääriä. Ilveskannat Suomessa ovat niin suuria, ettei ilveksen suojelu poronhoitoalueella ole mitenkään perusteltua.

Plats för profilbild

Jaska
4. september 2016 klockan 8.24.47

Suurpetojen aiheuttamista vahingoista poronhoitoalueen lounaisosassa noin 80% on ilvesten aiheuttamia. Ilvesten tappamista poroista tällä metsäisellä alueella löydetään noin 20%, joten korvauksista ei juuri ole apua, ellei niitä maksettaisi noin viisinkertaisena vahingon määrään nähden. Metsäkauriin leviäminen poronhoitoalueelle tulisi vieraslajina myös estää.

Plats för profilbild

Karri Jutila
13. september 2016 klockan 9.09.41

Ilves on Lapissa alkuperäislaji, ei vieraslaji. Kotieläinvahingot Etelä-Suomessakin olisivat huikeissa lukemissa, jos siat, lehmät ja lampaat jolkottaisivat vapaina kenen tahansa mailla.