Dinåsikt.fi i korthet

Dinåsikt.fi är en webbtjänst som effektiviserar medborgarnas, organisationernas och myndigheternas ömsesidiga dialog och deltagande. Tjänsten underlättar medborgarinflytandet och informationstillgången, ökar transparensen i beredningen av beslut och beslutsfattandet och förbättrar kvaliteten i dessa beslut.

Dinåsikt.fi är en del av justitieministeriets större helhet av demokratitjänster, som omfattar tjänster för demokratisk påverkan och demokratiskt deltagande. De övriga demokratitjänsterna utgörs av medborgarinitiativ.fiinvånarinitiativ.fiutlåtande.fi, partiregistret.fi och demokrati.fi.