Gå till innehållet

Ny organisation

En organisation kan skapas antingen i samband med registreringen eller med funktionen Ny organisation, som finns på sidan Organisationer.

Via knappen Skapa språkversion, som finns uppe till höger på den blankett som öppnas, kan du välja den språkversion som du önskar. Du kan skapa en organisationssida på finska, svenska eller på bägge språk. När en organisation skapas, ska du ange följande uppgifter:

Organisationstyp

Organisationstypen kan vara Offentlig förvaltning, Organisation eller Annan. Typen är en obligatorisk uppgift.

Namn

I detta fält ska du skriva organisationens namn. Namnet används till exempel på organisationssidan och i listan över organisationer. Organisationens officiella namn ska anges i tjänsten.

Beskrivning

Den text som visas på organisationssidan, vilken kan vara allmän information om verksamheten och kontaktuppgifter. Det är också möjligt att ansluta bilder och länkar i detta avsnitt.

Kommuner

Kommunlistan omfattar de kommuner där organisationen verkar. Lämna fältet tomt om organisationen är riksomfattande.

Kontaktpersoner

Organisationens kontaktpersoner ska räknas upp i fältet Kontaktpersoner. Standardvalet i fältet är användarkoden för den användare som skapar organisationen. Det är möjligt att lägga till ett nödvändigt antal andra kontaktpersoner.

Godkännande

Du kan spara uppgifter med knappen Skapa organisation och därefter ska organisationen godkännas av administratörerna av tjänsten. Först efter godkännandet syns organisationen offentligt.

Organisationssida

Organisationens bild sparas via organisationssidan. Efter att en organisation skapats har organisationen en standardbild och i anslutning till denna finns en funktion för att spara bilder. Du kan öppna funktionen genom att klicka på pennikonen. Du kan välja en bild genom att trycka på knappen Bläddra på arbetsstationen. De rekommenderade filformaten är .jpg och .png. Den rekommenderade storleken är 220 x 220 pixel.

Det är också möjligt att senare ändra beskrivningen av organisationen och kontaktpersonerna via organisationssidorna.