Gå till innehållet

RSS och Widget

Med hjälp av Widget- och RSS-funktionerna är det möjligt att visa projekt också i andra webbtjänster.

Widget och RSS-flöden för filtrerade projekt

Widgeten skapas genom att ange de önskade sökvillkoren och den visar alltid de nyaste projekten som motsvarar sökvillkoren.

Välj först sökvillkoren i sökblanketten, till exempel en viss organisation, en viss kommun eller ett visst ämne. Därefter ska du klicka på RSS- eller Widget-knappen.

Widget-knappen öppnar en blankett där du kan ange antalet projekt som ska visas. Under bildas en kodsnutt som kan placeras på önskat ställe. Språket på widgeten beror på vilket språk som valts som användargränssnittets språk (finska eller svenska).

Adressen för RSS-flödet kan nu utnyttjas i en annan webbtjänst eller nyhetsläsare.

Widget för ett enskilt projekt

Widgeten visar de senaste kommentarerna i diskussionerna.

Widget-funktionen för ett enskilt projekt finns på projektsidans nedre kant. Widget-knappen öppnar en blankett där du kan ange antalet kommentarer som ska visas. Under bildas en kod som kan placeras på önskat ställe. Språket på widgeten beror på vilket språk som valts som användargränssnittets språk (finska eller svenska).