Gå till innehållet

Tillgänglighet

Tjänsten Dinåsikt.fi beviljades Tillgänglighet beaktad-stämpeln den 16.11.2016. Stämpeln beviljas webbplatser som beaktar olika användargruppers behov.

Tillgänglighet beaktad-stämpeln har tagits fram i samarbete mellan Synskadades förbund, Adage samt Yle och består av kriterier och en modell för tillgänglighetsbedömning av webbsidor. Synskadades förbund ansvarar för utfärdandet av tillgänglighetsstämpeln.

Närmare information om stämpeln finns på adressen:

http://www.nkl.fi/fi/etusivu/esteettomyysratkaisut/verkko/saavutettavuus-huomioitu-leima

Expertbedömningen som krävs för beviljandet av stämpeln utfördes av Ixonos Abp i december 2015.

I bedömningen noterades följande observationer:

  • 0 mycket viktiga
  • 6 viktiga
  • 7 måttliga
  • 3 mindre

Nedan presenteras de viktigaste observationerna och åtgärderna till följd av dem:

Observation 1.

Logotypen och lejonet i sidfoten saknar textmotsvarigheter.

Kommentar- och frågeteckenikonerna som finns i projektförteckningen på startsidan saknar textmotsvarigheter som kan läsas med skärmläsare. Texten i title-attributet fungerar inte! Detsamma gäller motsvarande ikoner på andra ställen.

Användarnamnet läggs automatiskt till som alt-text på användarens profilbild. Om man vill fortsättningsvis använda en automatisk text, kunde den vara mer beskrivande, t.ex. ”Profilbild för användaren vexi”. Detsamma gäller organisationernas profilbilder.

När det gäller bilder som hänför sig till projekten lägger användarna själv till alt-texten och därmed kan tjänsteleverantören inte garantera deras kvalitet.

Åtgärd 1.

Textmotsvarigheter har lagts till för logotypen och lejonet i sidfoten.

Textmotsvarigheter har lagts till för kommentar- och frågeteckenikonerna.

Den automatiska alt-texten för profilbilden har ändrats till ”Användarens profilbild - [användarnamn]” Samma korrigering har gjorts i organisationsbildens alt-text.

Observation 2.

I användarinställningarna finns ett stort antal länkar som heter Redigera. Länken ”Läs mer” i sidfoten.

Åtgärd 2.

Länktexten ”Läs mer” har ändrats till ”Läs mer om tjänsten”.

Det har gjorts ändringar i Redigera-länkarna.

Observation 3.

SV och FI är diffusa förkortningar (hellre på svenska / svenska, suomi / suomeksi).

Länken för att välja språkversion saknar språkkod (hreflang-attribut).

Åtgärd 3.

Förkortningarna har ersatts med hela ord. Hreflang-attribut lagst till.

Observation 4.

I textversionen av sökfunktionen syns en kryssruta som heter "extended search"

I textversionen av sidan för för inmatning av en flervalsfråga får man felmeddelandet ”At least 2 entries are required. "

Också när man i samband med att skicka ett meddelande väljer mottagare, får man anvisningstexten på engelska.

Åtgärd 4.

De engelska texterna har ersatts med svenska översättningar.

Observation 5.

På sidorna finns fel och varningar: id duplikater, otillåtna barnelement i span-elementen, bristfälliga start- och sluttaggar, felaktiga/onödiga attribut... ===> koden ska kontrolleras med en validator

Åtgärd 5.

Felen har rättats och koden har kontrollerats med en validator.

Observation 6.

Det tycks inte vara möjligt att lägga till en fråga i en enkät i textversionen eller utan javascript. Knapparna för överföring av frågor syns inte i textversionen.

Åtgärd 6.

Det har säkerställts att tjänsten kan bläddras utan javascript.

Felet i sökfunktionen på startsidan har åtgärdats.

Egen meny syns på sidan.

Felet i funktionen för att skicka kommentarer har åtgärdats. Det går att svara på en enkät, men efter svaret hamnar man fortfarande på en felmeddelandesida.

Felet i funktionen för att välja mottagare har åtgärdats. Byte mellan mottagna/skickade-läget kräver javascript.

Detaljerade rapporter kan laddas ner här: excel (på finska) eller pdf (på finska).

Du kan skicka kommentarer som gäller tjänsten Dinåsikt-fi och dess tillgänglighet till otakantaa.om@gov.fi