Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Justitieministeriet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.otakantaa.fi/sv/ och har upprättats / uppdaterats 22.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Hanterbar: Fokusen vid tangentbordsnavigering är inte alltid synlig.&nbsp

Sökfunktionen hör ihop med en service från en annan webbsida och kommer att korrigeras inom året 2021.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

WCAG 2.4.7 Synligt fokus

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

https://www.otakantaa.fi/sv/palaute/

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten

Tillgängligheten av tjänsten otakantaa.fi har utvärderats i september 2020. Ändringar är under arbete för tillfället. Denna tillgänglighetsredogörelse uppdateras i januari 2021 då största delen av ändringarna har utförts i tjänsten.