Kakor och besökarstatistik

Kakor

En kaka är en textfil som sparas på din dator, surfplatta eller telefon när du besöker en webbplats. Kakorna kan inte skada den enhet du använder. De analyserar inte data som finns på enheten och sprider inte virus. Kakorna möjliggör funktioner som är nödvändiga för att använda webbplatsen, bland annat inloggning.

Webbplatsen använder följande kakor:

  • Namn: sessionid
    Användningsändamål: Todentamiseen liittyvä eväste. Kirjautuneella käyttäjällä. Tämä eväste vaaditaan sisäänkirjautumisen mahdollistamiseksi.
    Föråldringstid: Session ajan eli selaimen sulkemiseen asti olemassa
  • Namn: csrftoken
    Användningsändamål: Tietoturvaeväste, jolla mahdollistetaan tietojen turvallinen välittäminen käyttäjän ja palvelun välillä.
    Föråldringstid: Poistetaan heti käytön jälkeen.

Besökarstatistik

Statistiska uppgifter om användarna samlas in med hjälp av ett analysprogram (Matomo) som tillhandahålls av en tredje part. Programmet sparar inte kakor. Analysuppgifter om användningen av webbplatsen behandlas eller sparas inte på ett sådant sätt att enskilda användare skulle kunna identifieras. Enhetens IP-adress sparas inte i sin helhet.

Uppgifter om användarna lämnas inte ut till tredje part. Vi samlar in uppgifter för att följa hur många som använder tjänsten och hur tjänsten fungerar och för att utveckla tjänsten. Statistiska uppgifter om besökarnas enheter, webbläsare och verksamhet på webbplatsen samlas in på ett allmänt plan. Enskilda användare går inte att identifiera utifrån de insamlade uppgifterna.

Rättsregistercentralen ansvarar för upprätthållandet av besökarstatistiken. Statistiken lagras på servrar hos Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori). Servrarna finns i TietoEvrys datacenter som ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om du inte vill att uppgifter om ditt besök samlas in, kan du i din webbläsares inställningar välja funktionen ”Följ inte” (Do not track).

Länkar till andra tjänster

Länkar och delningsknappar från vår webbplats till sociala medier förmedlar inte information om användaren till dessa tjänsteleverantörer, om användaren inte klickar länkarna eller knapparna. Information om kakorna för sociala medier finns i meddelandet om behandling av personuppgifter i respektive tjänst.