Gå till innehållet

Regler

Användningssyftet för tjänsten dinåsikt.fi

Dinåsikt.fi är en webbtjänst som effektiviserar medborgarnas, organisationernas och myndigheternas ömsesidiga dialog och deltagande. Tjänsten underlättar medborgarinflytandet och informationstillgången, ökar transparensen i beredningen av beslut och beslutsfattandet och förbättrar kvaliteten i dessa beslut.

Användarna kan använda tjänsten avgiftsfritt. Tjänsten administreras av justitieministeriet.

Identifiering av användare

Tjänsten kan användas av icke-registrerade eller registrerade användare beroende på användningssyftet för tjänsten. Utan registrering är det möjligt att bläddra i innehållet i tjänsten och delta i projektdiskussioner och -enkäter som inte kräver registrering. En användare som vill öppna ett projekt eller anmäla en organisation måste registrera sig. Tjänsten kan också omfatta projekt med diskussioner och enkäter i vilka det är möjligt att delta enbart genom att registrera sig.

Se uppgifter om registerföraren

Moderering av tjänsten

Användarnas meddelanden syns omedelbart i diskussionerna i tjänsten dinåsikt.fi. Ett undantag utgörs av projekt med inställningen förhandsmoderering. Denna inställning betyder att meddelanden av icke-registrerade användare förhandsgranskas innan de publiceras, och därför syns de inte genast i diskussionen.

Meddelandena granskas vardagar kl. 8–18 och målet är att meddelanden granskas inom 24 timmar efter att de kommit in. Meddelanden granskas och publiceras inte under veckosluten och helgdagar. Om ett meddelande raderas, ersätts kommentaren med texten ”Kommentaren raderats”.

Administratörerna av tjänsten dinåsikt.fi modererar inte externt innehåll som länkats till tjänsten.

Diskussionsspråk

Tjänsten dinåsikt.fi är tvåspråkig. I regel är det möjligt att delta i en diskussion på finska eller svenska.

Netikett

I tjänsten dinåsikt.fi publiceras meddelanden som iakttar god diskussionssed och anknyter till diskussionstemat. Meddelanden som strider mot reglerna publiceras inte.

Ett meddelande publiceras inte eller kan tas bort om det:

a) är lagstridigt, till exempel

 • kränker en annan persons ära
 • sprider information som gäller en annan persons integritet
 • sprider sekretessbelagda uppgifter
 • hetsar mot folkgrupp
 • anstiftar till brott.

Alla lagstridiga gärningar har fastställts i Finlands lagstiftning.

b) är osakligt, till exempel

 • innehåller svordomar eller vulgära uttryck
 • innehåller länkar till Internetmaterial som inte hänför sig till diskussionstemat eller i övrigt är osakligt.

Det avgörs från fall till fall om ett meddelande är osakligt.

c) är kränkande

 • inte nödvändigtvis är lagstridigt, men kränkande för en person eller grupp av personer.

d) inte är relevant med tanke på temat

 • meddelandet anknyter inte till diskussionstemat.

På forumet publiceras inte heller

 • kommersiella meddelanden
 • meddelanden som innehåller person- eller kontaktuppgifter om en annan privatperson.

Innehållet i meddelandena redigeras inte av administratörerna av dinåsikt.fi, utan de publiceras som sådana eller så publiceras de inte alls. Administratörerna av tjänsten kan ta bort ett meddelande som redan publicerats på ett forum om behov till detta framkommer senare.

Användarens ansvar

Skribenterna ansvarar för innehållet i de meddelanden som sänts till tjänsterna. Skribenten ansvarar för att de lämnade uppgifterna är riktiga. Det är förbjudet att använda en annan persons uppgifter utan tillstånd. Sådana uppgifter är exempelvis privatpersoners namn, e-postadresser och telefonnummer. Skribenten ansvarar själv för eventuella följder av missbruk av en annans person- eller andra uppgifter.

Projektägarna ansvarar för projektets innehåll och riktigheten i uppgifterna, inte administratörerna av tjänsten dinåsikt.fi.

Annat

Avslutade diskussioner och enkäter och innehållet i dessa arkiveras på projektets egna sidor.

Redaktionen kan vid behov stänga eller avlägsna tjänsten, delar av tjänsten eller enskilda projekt tillfälligt eller helt och hållet till exempel på grund av tekniska eller redaktionella orsaker.