Registrering

Det är inte alltid nödvändigt att registrera sig till tjänsten dinåsikt.fi för att använda den, utan innehållet i projekten är offentligt för alla och i regel är det möjligt att delta i diskussionerna och enkäterna utan att registrera sig till tjänsten. Det är också möjligt att tjänsten omfattar enskilda projekt där det är möjligt att delta i diskussionerna och enkäterna enbart genom att registrera sig.

Du måste registrera dig för att öppna ett projekt. Du kan registrera dig i tjänsten med e-post eller Facebook-koder. Vi rekommenderar att organisationsföreträdare registrerar sig med den e-postadress som de använder i arbetet.

Så registrerar du dig

Du hittar en länk till registreringsfunktionen uppe till höger. Genom att klicka på länken Registrera dig öppnas en sida med länken Registrera dig nu! nere på sidan. Genom att klicka på länken öppnas en sida där du kan välja registreringssättet. Du kan registrera dig med e-post eller Facebook-koder.

Vid Facebook-registrering ifylls blankettuppgifterna på förhand utifrån de uppgifter som du sparat i tjänsten Facebook. Till exempel namnet, e-postadressen och profilbilden hämtas från Facebook-profilen, men du har ännu möjlighet att ändra uppgifterna innan du godkänner dem.

Du ska bekräfta registreringen via ett bekräftelsemeddelande som skickas till e-posten. I det bekräftelsemeddelande som sänds till e-posten finns en länk. Genom att klicka på denna aktiverar du koden. Efter aktiveringen kan du använda koden och logga in i tjänsten.

Länken till inloggningen finns uppe till höger på sidan. Du kan logga in med dinåsikt.fi-koder eller Facebook-koder, om du kopplat dem till dina användarkoder.

Om bekräftelsemeddelandet inte syns, granska först skräppostmappen. Om bekräftelsemeddelandet inte finns där heller, var i kontakt med tjänstens administratörer otakantaa.om@gov.fi.