Mina uppgifter

I den offentliga profilen syns användarnamnet, bilden och den berörda användarens projekt. Via din sida kan du hantera dina användaruppgifter och följa projekt som intresserar dig.

Sammandrag

På den första fliken syns profilbilden, statistiska uppgifter om din aktivitet i tjänsten, organisationer som du företräder, de teman, organisationer och kommuner vilka du följer samt en lista över egna projekt, projekt som du följer och projekt i vilka du deltagit.

Meddelanden

På fliken Meddelanden finns en lista över de meddelanden som du fått. Du kan välja att se inkomna eller skickade meddelanden på listan. Du kan skriva ett nytt meddelande genom att klicka på knappen Nytt meddelande. Vanliga användare kan sända meddelanden enbart till kontaktpersoner och moderatorer.

Personliga uppgifter och inställningar

Det är möjligt att ändra uppgifterna i användarprofilen via fliken Personliga uppgifter och inställningar. Du kan ändra din profilbild genom att klicka Byt under bilden. Du kan välja bilden från din dator eller mobil. Den rekommenderade storleken för profilbilden är 220 x 220 pixel. Det är också möjligt att helt ta bort profilbilden.

Det är möjligt att lägga till organisationer, kommuner och teman till uppföljningen via knappen Ändra.

Det är möjligt att ändra uppgifter som anknyter till användarkoden genom att trycka på knappen Ändra uppgifter bredvid rubriken Mina uppgifter. Spara ändringar med knappen Spara.

Det är också möjligt att hantera kopplingen av användarkoden till Facebook via sidan Personliga uppgifter och inställningar. Det är möjligt ansluta en användarkod till ett Facebook-konto med knappen Koppla till Facebook-konto. Det är möjligt att ta bort kopplingen genom att välja Ta bort koppling till Facebook-konto.

Byte av lösenord

Du kan byta lösenord på fliken Lösenordsbyte. Skriv först det nuvarande lösenordet och sedan det nya lösenordet två gånger på blanketten. Spara ändringen med knappen Spara.