Projekt

Tjänsten dinåsikt.fi består av olika projekt som organisationer (ministerier, ämbetsverk, kommuner, organisationer osv.) och enskilda personer öppnar i tjänsten. Projekten gäller olika teman och den som öppnar projektet vill samla in information och deltagarnas synpunkter, idéer och åsikter vad gäller dessa. Projekten kan vara lokala eller gäller hela landet.

Ett enskilt projekt innehåller en projektsida med information om bakgrunden till projektet och anvisningar till deltagarna. Ett projekt innehåller också i varierande mängd diskussioner och/eller enkäter om temat. Det är möjligt att förflytta dig inom ett projekt med menyn Projektinnehåll, från vilken du också ser hur många pågående eller avslutade diskussioner och enkäter projektet omfattar.

Projektinnehåll kan delas i sociala medier med funktionen Dela. Det är möjligt att rapportera innehåll som strider mot reglerna till administratörerna av tjänsten med funktionen Anmäl.

Att söka ett projekt

Det är möjligt att söka projekt med sökfunktionen på sidan Projekt. Det är möjligt att söka projekt med ett fritt formulerat sökord eller genom att avgränsa sökvillkoren.

Därtill är det möjligt att söka projekt via söklådan som finns uppe på sidan. Via denna är det också möjligt att söka innehåll i andra demokratitjänster, såsom medborgar- eller invånarinitiativ.

Att delta i ett projekt

Det är inte nödvändigt att registrera sig till tjänsten dinåsikt.fi för att använda den, utan innehållet i projekten är offentligt för alla och i regel är det möjligt att delta i diskussionerna och enkäterna utan att registrera sig till tjänsten. Det är också möjligt att tjänsten omfattar enskilda projekt där det är möjligt att delta i diskussionerna och enkäterna enbart genom att registrera sig.

Genom att registrera dig som användare av tjänsten får du tillgång till olika funktioner, såsom en funktion för att följa projekt.

Att följa ett projekt

Det är nödvändigt att registrera sig för att kunna följa ett projekt. Du kan börja följa ett enskilt projekt via funktionen Följ, som finns uppe på Projektsidan. Du kan sluta följa ett projekt genom att klicka på Sluta följa projektet.