Gå till innehållet

Anvisningar för dig som öppnar ett projekt

Du kan öppna ett nytt projekt via knappen Skapa ett nytt projekt, som finns uppe till höger på sidan Min sida. Du måste registrera dig för att öppna ett projekt.

Ett projekt öppnas i två faser. I den första fasen ges bakgrundsuppgifter om projektet, såsom en rubrik, en beskrivning, namnet på organisationen (om projektet öppnats av en organisation) och kontaktuppgifter. Efter att uppgifterna sparats skapas en utkastversion av projektet, till vilken det är möjligt att lägga till bilagor, medieinnehåll (bilder, videon osv.), diskussioner och enkäter. Det är också möjligt att ändra bakgrundsuppgifterna om projektet i utkastläget.

Du kan publicera ett projekt med knappen Publicera, som finns uppe till vänster på projektsidan. I samband med att projekt publiceras, publiceras också de diskussioner och enkäter som lagts till. Det är möjligt att föra tillbaka projektet till utkastläget ännu efter publiceringen.

Att lägga till diskussioner och enkäter

Diskussioner och enkäter skapas på samma sätt som det egentliga projektet. Först ska du ge bakgrundsuppgifter om diskussionen och enkäten (rubrik, beskrivning, slutdag). Efter lagringen kan du lägga till egentliga kommentarer eller frågor samt bilagor och medieinnehåll (bilder, videon osv.). Ett projekt ska omfatta minst en diskussion eller enkät innan det kan publiceras. En förutsättning för att publicera diskussioner och enkäter är att projektet publiceras.

Diskussioner och enkäter publiceras i samband med publiceringen av projektet. Det är möjligt att lägga till diskussioner och enkäter till ett projekt som publicerats, men de måste publiceras separat. Enkäter och diskussioner kan tas bort via menyn Verktyg. Det är möjligt att ta bort diskussioner och enkäter så länge som ingen deltagit i dessa.

Att skapa en språkversion

Det är möjligt att skapa en svenskspråkig språkversion. Detta sker genom att välja På svenska i menyn Språkversion. Menyn Språkversion visas alltid då du lägger till eller ändrar uppgifter i projektet. Språkversioner kan granskas och ändras parallellt med den finskspråkiga versionen. Det är också möjligt att skapa språkversioner av enkäter och diskussioner.

Att avsluta ett projekt

Ett projekt avslutas via menyn Verktyg. I samband med att ett projekt avslutas ska ett sammandrag ges. När ett projekt avslutats arkiveras det automatiskt i systemet för tjänsten dinåsikt.fi, varifrån projektet, inklusive allt innehåll, senare kan tas fram. Det finns skäl för företrädare för den offentliga förvaltningen att observera att arkiveringsfunktionen i dinåsikt.fi inte svarar mot den offentliga förvaltningens arkiveringskrav.

Om du vill kan du ta bort ett avslutat eller pågående projekt. Då döljs projektet och dess innehåll för övriga användare. De projektansvariga kan återställa ett projekt som tagits bort så att det syns på nytt. Det lönar sig dock att låta projektet vara synligt så att projektet och resultaten av detta kan granskas även efter att projektet avslutats.

Nedladdning av projektinnehåll och överföring till en fil

Det är möjligt att ladda ned innehåll i ett projekt i pdf-, excel- och word-format via menyn Verktyg på projektsidan. Du kan välja de projektuppgifter som inkluderas (uppgifter om projektet, diskussioner och enkäter) . Du kan ladda ned en fil direkt till din dator eller sända den till en önskad e-postadress.

Så skapar du ett bra projekt

Formulera en slagkraftig och begriplig projektrubrik som ger deltagarna en klar bild av projekttemat och välj en bra bild. Projektets rubrik och bild syns bland annat i projektlistan. Lägg också till en inledningstext till projektet. I texten ska du ge en komprimerad och klar beskrivning av det centrala innehållet i projektet. Använd ett bra och tydligt språk och försök undvika besvärliga termer.

I ett bra projekt används diskussioner och enkäter på ett mångsidigt sätt enligt behovet av information och projektets mål. I ett bra projekt är tiden för deltagande tillräckligt lång, så att alla intresserade hinner få information om möjligheten att delta. På detta sätt får du även mer tid för att göra reklam för ditt projekt.

Tjänsten dinåsikt.fi fungerar såväl på finska som på svenska. De tvåspråkiga myndigheter som fastställs i lagen ska öppna sina projekt på både finska och svenska i tjänsten.