Gå till innehållet

Pitkän aikavälin peruskorjausstrategia 2050 - REMPPA

Frågetecken 43
17.9.2019 | Motiva Oy
None

EU:n Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2018) mukaan jäsenmaiden tulee laatia pitkän aikavälin peruskorjausstrategia rakennuskannan muuttamiseksi erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Ympäristöministeriön, Motiva Oy:n, VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun hankkeessa luodaan yleiskatsaus Suomen rakennuskannasta, kartoitetaan kustannustehokkaat korjaustoimenpiteet ja niiden rahoitus sekä pitkälle meneviä perusparannuksia edistävät politiikat ja toimenpiteet.


REMPPA-hanke 2019-2020

Pitkän aikavälin peruskorjausstrategia 2050 toteutetaan REMPPA-hankkeessa, joka päättyy maaliskuussa 2020. Lisätietoja hankkeesta ja sen toimista: www.motiva.fi/remppa.

Pitkän aikavälin peruskorjausstrategia 2050 -kysely on auki 18.10.2019 saakka

Keräämme näkemyksiä, ideoita ja ajatuksia 17.9. avatun Pitkän aikavälin peruskorjausstrategia 2050 -kyselyn kautta. Toivomme, että mahdollisimman monet toimijat (yritykset, yhteisöt ja yksittäiset kuluttajat) antaisivat näkemyksensä siitä, millaisia toimia tarvitaan, jotta Suomen rakennuskanta olisi energiatehokas ja vähähiilinen vuoteen 2050 mennessä. 

Kyselyn lopussa on mahdollisuus antaa palautetta ja kommentteja myös ma 16.9.2019 järjestettyyn kuulemistilaisuuteen ja sen aineistoihin liittyen. Aineistot ovat kyselyn liitteenä, löydät ne myös tältä sivulta.

Kiitos kaikille jo etukäteen vastauksistanne!


Basuppgifter

Publicerad: 17.9.2019

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #ekonomi
  • #undervisning och utbildning
  • #förvaltning och utveckling
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:
Ilmianna