Gå till innehållet

Revideringen av avbytarlagstiftningen 2020

Pratbubbla 153 Frågetecken 109
18.3.2020 | Sosiaali- ja terveysministeriö
Pihvikarjaa

Lagarna om avbytarservice kommer att revideras under de närmaste åren. Avsikten är att revideringen ska ske i två faser. I den första fasen görs mindre ändringar i lagarna. I den andra fasen revideras avbytarlagstiftningen mer genomgående. Vilka ändringar som görs påverkas bland annat av de ändringsbehov som följer av strukturutvecklingen inom jordbruket samt frågan om jämlikhet.

Genom att ordna en öppen diskussion ansöker vi idéer om hur lagstiftningen kan utvecklas.


Enkäten riktar sig till dem som anlitar avbytarservice och till dem som arbetar med avbytarsystemen. Besvara enkäten senast den 10 maj 2020 (en förlängd svarstid). Det går att svara på enkäten utan att registrera sig.

Sommaren 2020 sammanställs ett sammandrag av de svar som kommit in, och svaren används i lagberedningen.

Mer information om enkäten: Mikko Rissanen, mikko.rissanen@stm.fi och Anne Vänskä, anne.vanska@stm.fi

Lagberedningen utgör en fortsättning på tidigare lagberedning och på utvecklingen av avbytarverksamheten, som du kan läsa mer om under länkarna nedan.

Social- och hälsovårdsministeriet ordnade den 18 mars 2020 ett seminarium om avbytarservicens framtid och revideringen av avbytarlagstiftningen. På grund av coronavirusepidemin hölls seminariet endast på webben. Webbseminariet spelades in, och en länk till inspelningen läggs upp senare. Du kan också be om den på adressen mikko.rissanen@stm.fi. Vid seminariet presenterades planerna beträffande revideringen av avbytarlagstiftningen. Presentationerna finns som bilaga. Frågorna på Dinåsikt.fi baserar sig på presentationerna från seminariet.

Utöver att besvara enkäten kan du delta i den öppna diskussionen och dela med sig av dina erfarenheter av hur avbytarservicen fungerar och idéer om hur den kan utvecklas. Dina enkätsvar är endast synliga för de ansvariga tjänstemännen vid social- och hälsovårdsministeriet.

Dina kommentarer i den öppna diskussionen syns däremot omedelbart på webbplatsen. Osakliga/kränkande kommentarer raderas regelbundet varje vecka.


Ilmianna