Gå till innehållet

Esitys vuoden 2022 jätemaksutaksoiksi Kiertokapula Oy:n toiminta-alueella

Pratbubbla 23
15.9.2021 | Hämeenlinnan kaupunki / Viranomaispalvelut
Kartta Kiertokapula Oy:n toiminta-alueesta

Jätelautakunta Kolmenkierto asettaa jätemaksutaksaluonnokset vuodelle 2022 nähtäville ajalle 15.9.-19.10.2021.

Esityksestä voi keskustella ja esittää mielipiteitä otakantaa.fi -palvelussa. Palvelussa esitetyt mielipiteet otetaan huomioon jätelautakunnan päätöksenteossa.

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti 22.10.2020, että jätehuollon perusmaksu otetaan käyttöön vuonna 2022. Tätä päätöstä koskeva keskustelu otakantaa.fi palvelussa on päättynyt.


Jätelain mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Kunnassa on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta julkisoikeudellista jätemaksua voidaan periä.

Osakaskuntien omistama jäteyhtiö Kiertokapula Oy on toimittanut jätelautakunnalle esityksen jätemaksutaksoista vuodelle 2022 perusteluineen. Taksaehdotukset eivät koske kaikelta osin Nurmijärven kuntaa, jossa ei ole Kiertokapulan järjestämää kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta.

Ehdotuksen merkittävimmät muutokset kuntalaisen kannalta

 • Taksa sisältää jätehuollon perusmaksun. Jätelautakunta päätti 22.10.2020, että perusmaksu otetaan käyttöön koko Kiertokapula Oy:n toimialueella. Kyseessä on asuntokohtainen vuosimaksu.
 • Jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat jatkossa kaikissa kunnissa samat (lukuun ottamatta Nurmijärven kuntaa).
 • Perusmaksun myötä kotitalouksilta otetaan jätteenkäsittelualueilla maksutta vastaan aiemmin maksuttomien jätejakeiden lisäksi uusia, aiemmin maksua vastaan otettuja jätejakeita.

Perusmaksun maksuluokat

Perusmaksun maksuluokiksi esitetään:

 • vakituiset asunnot (1-4 huoneistoa), 31,20 €/vuosi
 • vakituiset asunnot (viisi huoneistoa tai enemmän), 21,60 €/vuosi
 • vapaa-ajan asunnot, 15,60 €/vuosi

Tyhjillään olevista vakituisista asuinrakennuksista esitetään perittäväksi vapaa-ajan asunnon perusmaksu. Perusmaksun laskuttaminen perustuu rakennus- ja huoneistorekisterin tietoihin asuinrakennuksista. Omistamiensa rakennusten tiedot voi  tarkistaa suomi.fi palvelussa.

Uusia, jatkossa ilmaiseksi vastaanotettavia jätejakeita

Perusmaksun käyttöönoton myötä esitetään myös, että jatkossa maksutta vastaanotettaviin jätejakeisiin esitetään lisättäväksi uusia, aiemmin maksua vastaan otettuja jätejakeita. Nämä ovat:

 • puhdas puu
 • purkupuu
 • risut
 • haravointijäte
 • kannot ja juurakot
 • kyllästetty puu
 • pienet puhtaat maaerät
 • pahvi/kartonki
 • retkikeittimien kaasupatruunat
 • tiili
 • asfaltti
 • betoni
 • kevytbetoni
 • vanteelliset ajoneuvorenkaat

Sama jäteastian tyhjennysmaksu kaikille

Vuoden 2022 alusta esitetään, että jäteastian tyhjennysmaksut ovat kaikille samat, asuinkunnasta riippumatta (lukuun ottamatta siis toistaiseksi Nurmijärven kuntaa). Muutoksen tavoitteena on varautua uuden jätelain tuomiin muutoksiin jätekuljetusten kilpailutuksessa, vähentää jätekuljetusten kokonaispäästöjä, yksinkertaistaa hinnoittelua sekä taata tasapuoliset ja tasalaatuiset palvelut koko toiminta-alueella.

Esimerkkejä esitetyistä seka- tai kuivajäteastian tyhjennyshinnoista (hinnat sis. alv 24 %):

 • 140 l jäteastian tyhjennyshinta 5,10 €
 • 240 l jäteastian tyhjennyshinta 6,29 €
 • 370 l jäteastian tyhjennyshinta 7,72 €

Jätetaksan tyhjennysmaksut ja maksut astiatyhjennysten lisäpalveluista esitetään olevan jatkossa voimassa myös Janakkalan kunnassa.

Voimassa oleva vuoden 2021 jätetaksa on luettavissa jätelautakunta Kolmenkierron sivuilla kolmenkierto.fi.

Sekajäteastian pesu sisältyy hintaan

Jatkossa sekajäteastian pesu sisältyisi tyhjennyshintaan. Jätelain sekä alueen jätehuoltomääräysten mukaan sekajäteastia on pestävä vähintään kerran vuodessa. Aiemmin tämä on ollut suuressa osassa alueen kuntia erikseen tilattava, maksullinen palvelu.  

Muuta

Lisäksi muutoksia esitetään seuraaviin hintoihin: asbestin kuorma-autokuormien vastaanottohinnan laskeminen, perusmaksua maksavista kotitalouksista erilliskerätyn yhdyskuntajätteen vastaanottohinnan laskeminen  ja henkilö- ja pakettiauto-, sekä peräkärrykuormien maksuperusteen muuttaminen tilavuusperusteiseksi.

Kunnan toissijaisen vastuun (TSV) taksa on jatkossa oma erillinen taksa-asiakirja (liitteenä luonnos). TSV taksa on tarkoitettu yrityksille, jotka käyttävät Kiertokapula Oy:n palveluita perustuen kunnan toissijaiseen jätehuollon vastuuseen. (TSV) taksaan esitetään yritysten asiointimaksun (7 €/kpl, alv. 0 %) käyttöönottoa. Yritysten asiointimaksulla rahoitettaisiin sekä maksuttomien että maksullisten palveluiden ylläpitoa jätteidenkäsittelyalueilla ja pienjäteasemilla. 

Lisätietoa taksoista ja menettelystä

Kattavasti lisätietoa löydätte liitteistä: Kiertokapula Oy:n esitys taksoista jätelautakunnalle, Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaluonnos sekä Kiertokapula Oy:n TSV-taksaluonnos. 

Jätelautakunta päättää taksojen hyväksymisestä nähtävilläolon jälkeen.  


Basuppgifter

Publicerad: 15.9.2021

Teman:
 • #boende och byggnadsverksamhet
 • #miljö och natur
Kommuner:
 • Hattula
 • Hausjärvi
 • Hyvinge
 • Tavastehus
 • Janakkala
 • Träskända
 • Kervo
 • Loppi
 • Mäntsälä
 • Nurmijärvi
 • Riihimäki
 • Tusby
 • Valkeakoski

Bilagor

Ilmianna