Haltijatontunpuiston puistosuunnitelma

Pratbubbla 13
15.6.2022 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Kiitos palautteista. Palautteissa oltiin ilahtuneita puiston metsäisen luonteen säilymisestä. Palautteissa toivottiin täydentävää puustoa ja kasvillisuutta, sekä penkkejä ja roska-astioita raittien varrelle. Palautteet on otettu suunnittelussa huomioon ja tarkennetaan vielä jatkosuunnittelussa. Puistosuunnitelmaehdotus esitetään hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan kokouksessa 18.5.2022. Haltijatontunpuiston rakentaminen on tavoitteena käynnistää vuonna 2022.

Hankesivu Espoo.fi -sivustolla: https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/haltijatontunpuisto#section-36370

Kuva Haltijatontunpuistosta

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Tontunmäessä Haltijatontunpuiston puisto- ja rakennussuunnitelman laatimisen. Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on alueen hulevesien hallinta ja erityisesti sen laatua parantavat ratkaisut. Lisäksi tavoitteena on kehittää puiston viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta.


Suunnittelussa pyritään luonnonmukaiseen ja vehreään, puiston nykyistä kasvillisuutta ja Nässelkärrinojan nykyistä uomaa hyödyntävään ratkaisuun.

Haltijatontunpuistossa järjestettiin asukaskävely 26.10.2021. Lisäksi järjestettiin asukastilaisuus etäyhteydellä 27.10.2021. 

Puistosuunnitelmaluonnos on nähtävillä Ota kantaa -palvelussa 24.3. – 6.4.2022 kahden viikon ajan, jossa sitä voi kommentoida. Suunnitelmat löydät alta liitteet kohdassa.

Kommentointiajan jälkeen suunnitelma päivitetään, viimeistellään ja hyväksytään. Viralliset suunnitelmat tulevat esille espoo.fi nettisivulle keväällä 2022. 

Lue suunnitelmasta lisää hankkeen verkkosivuilta: https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/haltijatontunpuisto

Kuva: Suunnittelualue kartalla


Basuppgifter

Avslutat: 15.6.2022

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

  • 12.4.2023 kl 10.28 @Admin modererade innehållet: Vanhan yhteyshenkilön poistaminen
Gör en anmälan