Säterinpuistontie, Turuntie ja Ratsukatu sekä Rakuunanpuisto

Pratbubbla 37
20.5.2022 | Espoon kaupunki
Bildtext

Suunnittelualueeseen kuuluu Ratsukadun, Säterinpuistontien ja Turuntien katualueet sekä Rakuunanpuiston EV-alue, V-2-,V-3- ja VL-1-puistoalueet. Suunnittelutyö on käynnistetty Espoon kaupunkiradan rakentamisesta johtuvista toimenpiteistä ja rakennustyöt tullaan toteuttamaan kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä.

Suunnitelmat löydät liitteenä painamalla tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.


Ratsukadun katusuunnitelmaluonnoksessa on esitetty nykyisessä kaukalorakenteessa kaistamuutoksia sekä muutoksia kävely- ja pyöräilyjärjestelyhin. Säterinpuistontie välillä Leppävaarankatu - Turuntie on uusi katuyhteys. Rakuunanpuiston EV-alueelle on esitetty mm. Monikonpuron uoman siirtoa sekä osuus Rantaradan baanasta.

Ratsukatu on Leppävaaran keskuksen alueen tärkeä katuyhteys. Katusuunnitelmanjärjestelyin sitä muokataan toimivammiksi ja turvallisemmiksi välillä Soittokunnanpolku – Vanha Maantie. Kadun molemmat ajoradat muutetaan nelikaistaisiksi ja itäistä jk+pp-tietä levennetään siten, että sillä on jatkossa kaksikaistainen pp-tie ja rinnakkainen jalkakäytävä. Läntinen jk+pp-tie poistetaan käytöstä. Uusien katujärjestelyiden rinnalla rakennetaan Espoon kaupunkiradalle uusi ratasilta Ratsukadun yli.

Säterinpuistontie välillä Leppävaarankatu – Turuntie on uusi katujakso, jolla parannetaan liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta Leppävaaran alueella. Katu muodostaa uuden auto-, pyörä- ja jalankulkuliikenteen yhteyden Turuntien ja Leppävaarankadun välille. Katu alittaa Helsinki-Turku rautatien ja radan pohjoispuolelle suunnitteilla olevan Rantaradanbaanan. Monikonpuron kohdalle Säterinpuistontielle toteutetaan luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteita noudattaen putkisilta.

Säterinpuistontien rakentamisen myötä Turuntielle on tarve toteuttaa autoliikenteen kaistajärjestelyitä sekä pyörä- ja jalankulkuliikenteen järjestelyitä. Säterinpuistontien ja Turuntien liittymä varustetaan liikennevaloin.

Rakuunapuiston sekä sen länsipuolisten V-2, V-3 ja VL-1-puistojen osien rakentaminen liittyy Säterinpuistontien, Espoon kaupunkiradan ja sen rinnakkaisen Rantaradanbaanan rakentamiseen. Rakuunapuiston alueelle toteutetaan nykyistä puustoa mahdollisuuksien mukaan säästäen uusia raittiyhteyksiä sekä uusi Monikonpuron uoma. Monikonpuron uuden uomajakson sekä Rantaradanbaanan ja Espoon kaupunkiradan alittavan putkisillan osalta noudatetaan luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteita.

Suunnitelmaluonnokset ovat kommentoitavana 23.5.2022 alkaen. Sivustolla luonnoksesta voi esittää kommentteja ja kysymyksiä kahden viikon ajan 6.6.2022 asti.

Saatuun palautteeseen vastataan kootusti kommentointiajan päätyttyä otakantaa.fi-sivustolla.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävät katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan nähtäville elokuussa 2022 ja viedään sen jälkeen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Lisätietoja
katujen osalta Heli Rautio, p.+358 46 877 2684, heli.rautio@espoo.fi
puistojen osalta Heli Enberg, p. +358 43 824 8459, heli.enberg@espoo.fi


Basuppgifter

Publicerad: 20.5.2022

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #miljö och natur
  • #trafik
  • #säkerhet
Kommuner:
  • Esbo
Gör en anmälan