Gå till innehållet

Mynttilän alueen katu- ja puistosuunnittelu

Pratbubbla 3
14.12.2022 | Espoon kaupunki
None

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Mynttilän asemakaava-alueen katu - ja puistosuunnitelmien laatimisen. Suunnitelmat liittyvät alueen kehittämisen kannalta tarpeellisten liikenneyhteyksien toteuttamiseen, alueen liikenneturvallisuuden parantamiseen ja Mynttilän alueen maankäytön kehittymiseen. Työssä laaditaan asemakaavan mukaiset katuyhteydet sekä tarpeellisten hulevesien hallintarakenteiden suunnitelmat.

Katso liitetiedostot ja lisätiedot painamalla "Näytä lisätiedot" -nappia.


Katusuunnitelman laatimisen yhteydessä katualueelle suunnitellaan myös hulevesiviemäri. Kadun rakentamisen yhteydessä kadun sivuojat poistuvat, ja katualueen kuivatus hoidetaan jatkossa hulevesiviemäröinnillä. Hulevesiviemärin rakentamisen jälkeen alue vahvistetaan huleveden viemäröintialueeksi (vesihuoltolaki 17 b §) ja kiinteistölle syntyy velvollisuus liittyä hulevesiviemäriin. Mikäli kiinteistöllä on muu toimiva tapa hulevesien käsittelylle (esim. imeyttäminen tontilla tai ohjaaminen puistoalueelle), kiinteistö voi hakea vapautusta hulevesiverkostoon liittymisestä Espoon kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksesta. Ohjeet vapautukseen löytyvät www.espoo.fi-sivustolta hakusanalla ”Vapautus vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin liittämisestä”.

Toivomme kiinteistön omistajalta tietoa halutusta hulevesiverkoston liittymiskohdasta 2.1.2023 mennessä. Tiedon liittymiskohdasta voi lähettää kohteen suunnittelijalle (peik.salonen@espoo.fi) esim. vapaamuotoisella karttapiirroksella, valokuvalla tai sanallisesti selostettuna.

Suunnitelmaluonnokset ovat nähtävissä Ota kantaa.fi-sivustolla 14.12.2022 - 2.1.2023. Sivustolla asukkaat ja asianomaiset voivat kommentoida luonnoksia noin kahden viikon ajan 2.1.2023 asti. Saatuun palautteeseen vastataan kootusti kommentointiajan päätyttyä otakantaa.fi-sivustolla.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville 2023. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Hankesivut espoo.fi-sivustolla: Mynttilä | Espoon kaupunki


Lisätietoja:

Suunnittelija Peik Salonen
peik.salonen@espoo.fi
Kaupunkitekniikan keskus
Espoon kaupunki


  • 12.4.2023 kl 10.19 @Admin modererade innehållet: Vanhan yhteyshenkilön poistaminen
Gör en anmälan