Gå till innehållet

Kommentoi luonnosta! Mitä hyvää tai mitä parannettavaa? Onko erityisiä näkökulmia, jotka tulisi mielestäsi huomioida? Kerro mielipiteesi.

Pratbubbla 3
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista tai uskonnollista mainontaa.

Suunnitelmat löydät liitteenä painamalla tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.

Gör en anmälan

Onko rakentaminen itsetarkoitus?

Plats för profilbild

heli hirvonen2
27. december 2022 klockan 17.08.33

Mynttilän huikeat kalliorinteet ovat nähtävyys! Onko liikennemääriin nähden leveän väylän rakentamisella muuta positiivista vaikutusta kuin työllistäminen? Eikö olisi viisaampaa varjella kalliorinteiden ympäristöjä? Ehdotan rakennetun viheralueen kaventamista 40 cm kadun molemmilta puolilta luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Toiseksi suunnitelmassa näytetään ehdottavan liito-oravan elinmahdollisuuksien tarkoituksellista heikentämistä Solbackanrinteellä. Olisiko mahdollista säilyttää jokainen puu 50 metrin etäisyydellä liito-oravien kulkureitistä?


Kulttuuri ja perinnemaiseman huomiointi puuttuu

Plats för profilbild

Espoon ympäristöyhdistys ry
2. januari 2023 klockan 23.36.37

Espoon ympäristöyhdistys toivoo, että suunnitelmissa otettaisiin enemmän huomioon alueen kulttuuri- ja perinnemaiseman luonne ja vältettäisiin leveiden teiden ja raskaiden muiden tierakenteiden tekoa. Espoonkartanon alue jalopuulehtoineen- ja niittymaisemineen on ainutlaatuinen ja suunnitelmat pitää mitoittaa siten, että olemassa oleva luonto kärsii mahdollisimman vähän. Nykyisten teiden linjausta ei tule muuttaa. Tässä olisi oiva paikka kehittää uudenlaista ekologista kaupunkiympäristöä, jossa valaistus ei häikäise ja tienvarsien kasvillisuus säilytetään perinteisenä esim. niittykasvillisuutena, joka osaltaan säilyttää luonnon monimuotoisuutta. Myös kaikki suuret puut tulee säilyttää, eikä liito-oravien todennettuja kulkureittejä tule häiritä puiden poistolla.


Vastauksia kommentteihin ja kysymyksiin

Plats för profilbild

@Marko_Pesonen_Espoo
28. februari 2023 klockan 9.37.32

Suuret kiitokset kaikille hanketta kommentoineille ja kysymyksiä esittäneille! Pyrimme huomioimaan kommentteja jatkosuunnittelussa. Ohessa vastauksia.

Suunnitellut kadut noudattavat mitoitukseltaan katusuunnitteluohjeita mahdollistaen huolto – ja pelastusajoneuvojen liikennöinnin asemakaavan mukaisilla katualueilla. Katualueilta jouduttaneen kaatamaan puut, sillä vesihuollon rakentamisen vaatimat kaivannot eivät välttämättä mahdollista puiden säilyttämisestä. Mikäli puut eivät ole esteenä asemakaavan mukaisten katujen ja kunnallistekniikan rakentamiselle tai aiheuta muuta esteitä, ne voidaan säilyttää ja tutkitaan jatkosuunnittelussa.

Viheralueen kaventamisella 40cm ei nähdä vaikutusta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisellä ja viheralueet toimivat lumitilana, hulevesien viivyttävänä alueena sekä muodostavat tarvittavat korkotasauksen tontin ja kadun välillä. Ehdotus kaikkien puiden säilyttämisestä 50 metrin säteellä liito-oravien kulkuyhteyden ympärillä on epärealistinen. Asemakaavan toteuttaminen säilyttää liito-oravien kulkuyhteyden alueella vaikkakin alueella suoritetaan rakentamista ja maankäytön tehostamista.

Ystävällisin terveisin suunnitteluryhmän puolesta,
Marko Pesonen
osallisuusmuotoilija
Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus