Gå till innehållet

Kommentoi luonnosta! Mitä hyvää tai mitä parannettavaa? Onko erityisiä näkökulmia, jotka tulisi mielestäsi huomioida? Kerro mielipiteesi.

Pratbubbla 8
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista tai uskonnollista mainontaa.

Suunnitelmat löydät liitteenä painamalla tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.

Basuppgifter

Avslutat: 20.2.2023

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

1 Reunakivet 2 Istutukset

Plats för profilbild

Suohaukantien alkupään asukas
13. februari 2023 klockan 21.04.19

1. Reunakivistä: edellyttääkö pihakatu-status reunakivien rakentamista myös Suohaukantien avo-ojan viereen? Nykyään lumiaura työntää suuret lumimassat ojaan. Onnistuuko se enää reunakivien asennuksen jälkeen vai mihin tielle satava lumi on jatkossa tarkoitus aurata? Voisiko avo-ojan viereltä jättää reunakivet aurauksen takia pois? Toisaalta, jos lumet kuljetetaan muualle (toivottavasti ei tonttiliittymiin), vältytään sepelin päätymiseltä ojaan lumen mukana. Nykyisellään oja uhkaa täyttyä sepelillä estäen veden virtauksen, ja lähitalojen asukkaat ovat yrittäneet kaivaa sepeliä pois ojasta ja tierummustakin vuosittain, kaupunki harvemmin.

Toivottavasti autoilijat noudattavat pihakadulle säädettyä nopeusrajoitusta, penkereelle kun ei reunakivien takia polkupyörällä ja rollaattorilla ei voi siirtyä. Rollaattorin käyttäjiä liikkuu Suohaukantiellä useita joka päivä.

2. Istutuksista: a) katujen reuna-alueet on katusuunnitelman selostuksen mukaan tarkoitus nurmettaa maisemanurmella =? tai niityllä. Varmaankaan reuna-alueille ei kohdisteta ruohonleikkuuta, mutta hoidetaanko niitä muuten? Ajan myötä pujo ja muut korkeakasvuiset kasvit valtaavat alaa. Hiekkamaa olisi siksi toivottavampaa reuna-alueilla. b) Suohaukantien ja Hiirihaukankujan risteysalueelle on suunniteltu uusia pensasistutuksia. Toivon, että valitaan sellaisia ei-tiheitä pensaita, joihin ei kasva matalia oksia. Rotille kelpaava matala pensaskasvusto ei ole vaihtoehto! Rotat viihtyvät Karakallion keskustassa Palvelutalo Hopeakotkan pihan pensaikossa, samoin niitä vilisee Viherlaakson Alepan ja Viherlaaksontien välisten pensaiden alla.

Hyvää katusuunnitelmassa on se, että katujen viereiset pensasaidat saavat jäädä kasvamaan ja se, että katujen ympäristöön on pyritty tekemään mahdollisimman vähän muutoksia.

Plats för profilbild

@rautih5
28. februari 2023 klockan 13.43.08

Pihakatu ei vaikuta reunakiviin. Ajorata rajataan reunakivillä pääsääntöisesti aina ja hulevedet ohjataan ritiläkantisten kaivojen kautta hulevesiviemäriin. Lumiauran työntämä lumi ohjautuu ojaan riippumatta siitä, onko reunakiviä vai ei. Rakennussuunnittelun yhteydessä voidaan vielä tutkia, kannattaako tästä kohdin jättää reunakivi pois ajoradan eteläreunalta.

Lain mukaan tontin omistajalle kuuluu enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen. Jos katualueen reunat jätettäisiin hiekkapintaisiksi, rikkaruohot valtaisivat alueen muutamassa vuodessa.

Katualueen pensasistutusten valinnassa huomioidaan niiden kasvupaikka- ja muut olosuhteet (esim. näkemäalueet, maaperä, lumen auraus, eläinten aiheuttama mahdollinen tuho).