Siirry sisältöön

Salon kaupungin oppimisympäristöselvityksen ensimmäinen vaihe

Puhekupla 76
Keskustelu | Salon kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Tässä keskustelussa voit kommentoida oppimisympäristöselvityksen ensimmäisen vaiheen toimenpide-esityksiä. Kommentteja käydään läpi yleisötilaisuudessa sekä niitä hyödynnetään oppimisympäristöselvitykseen liittyvässä päätöksenteossa.

9.10. klo 18 Yleisötilaisuus nykyisen Hermannin koulun / kansalaisopiston isossa auditoriossa (Ylhäistentie 2)

HUOM! Selvitys kokonaisuudessaan sekä liitteet löytyvät klikkaamalla tämän sivun alaosassa olevaa linkkiä Näytä lisätiedot.

Salon kaupunginhallitus asetti 7.11.2017 työryhmän tekemään selvitystä kaupungin oppimisympäristöstä ja sen mahdollisuuksista vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Päätöksen mukaan oppimisympäristöselvityksestä tulisi löytyä toimenpide-ehdotukset seuraavien linjausten toteuttamiseksi:

  • Miten varmistetaan uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteutuminen kaikissa kouluyksiköissä?
  • Miten säilytetään koulujen elinvoimaisuus ja opetuksen tasa-arvoisuus?
  • Miten varmistetaan vahvan pedagogisen johtajuuden toteutuminen kaikissa kouluyksiköissä?
  • Miten edistetään koulutilojen monipuolista käyttöä?

Työryhmässä on 15 jäsentä, jotka edustavat opetuslautakuntaa, lasten ja nuorten palveluja (varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus ja nuorisopalvelut), tilapalveluja ja nuorisovaltuustoa. Työryhmän puheenjohtajana toimii opetuslautakunnan puheenjohtaja Annika Viitanen.

Oppimisympäristöselvitys toteuttaa oppimisympäristöuudistuksen ja Oppiva Salo –hankkeen muodostamaa strategista kärkihanketta. Oppimisympäristöuudistuksella pyritään varmistamaan oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet, elinvoimaiset oppimisympäristöt ja niitä tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut. Oppiva Salo 2018 – 2020 on kehittämisohjelma, jossa kehitetään systeemisesti oppimista, opettajuutta, pedagogista johtamista, oppimisen teknologiaa sekä oppimisen analytiikkaa ja muuntojoustavia oppimistiloja. Kaupungin kärkihankkeet hyväksyttiin osana kaupunkistrategiaa keväällä 2018.

Kaupungin koulu- ja päiväkotirakennusten peruskorjaustarpeiden ja sisäilmaongelmien vuoksi selvitys vaiheistettiin ja ensimmäisen vaiheen toimenpide-esitykset painottuvat Halikon, Perniön ja Salon keskustan kouluihin ja päiväkoteihin. Selvitystyössä on mukana kiireellisiä, nopeasti toimenpiteitä vaativia esityksiä, jotka johtuvat nykyisten rakennusten sisäilmaongelmista tai puutteellisesta kunnosta. Tällä hetkellä perusopetuksen oppilaista 12 % opiskelee väistötiloissa.

Oppimisympäristöselvitystyö jatkuu laajempana selvityksenä kakkosvaiheessa, jossa tarkastelun kohteena on koko päiväkotien, koulujen ja nuorisotilojen palveluverkko. Toisessa vaiheessa tarkastellaan tilojen monipuolista muuntojoustavaa käyttöä palvelujen järjestämisen kannalta.

Toimintojen tarkastelu voi tarkoittaa uudenlaisia yksiköitä, esimerkiksi päiväkotia ja koulua samassa rakennuksessa tai pienten lasten koulua. Tarkastelun kohteena ovat päiväkotien, koulu- ja nuorisotilojen kunto sekä miten säilyttää koulujen elinvoimaisuus ja opetuksen tasa-arvoisuus oppilasmäärien laskiessa.

Toisen vaiheen selvityksessä tarkastellaan myös miten voidaan rakentaa oppilaille laajempaa kielipolkua. Koulujen johtamiselle ja johtajuuden kehittämiselle tulee varata aikaa, joten yhtenä tarkastelun kohteena on vahvan pedagogisen johtajuuden toteutuminen tulevaisuuden kouluissa.

Ensimmäisen vaiheen toimenpide-esitykset:

Hermannin koulu:  Ylhäistentien tien kiinteistön muuttaminen Hermannin koulun käyttöön. Kotitalousluokkien rakentaminen ja muuntojoustavat oppimistilat. Liikuntatilojen ja käsityötilojen rakentaminen Ylhäistentielle / uudisrakennus.
Aikataulu: 8/2021

Uskelan koulu/Kavilankatu:  Kavilankadun (luokat 1-6) siirtäminen Torikadun kiinteistöön. Torikadun muutostyöt muuntojoustaviksi oppimistiloiksi (1-6 lk.) sekä pihan muutostyöt. Aikataulu: 8/2020

Kansalaisopisto: Kansalaisopiston siirtäminen Torikadun kiinteistöön. Aikataulu: 8/2020

Kirkonkylän koulu, Perniö: Uudisrakennus; oppimisen tilat (1-6 lk.), liikuntatila, kotitalousluokat (7-9 lk.), käsityötilat (1-9 lk.), kansalaisopisto (musiikinopetustila), nuorisotila. Aikataulu: 8/2021

Saurun koulu, Perniö: Saurun koulun toiminnan lakkauttaminen ja siirtäminen Kirkonkylän koulun uuteen koulurakennukseen
Aikataulu: 8/2021

Ollikkalan päiväkoti: Päiväkodin siirtäminen Ollikkalan kouluun. Aikataulu: 2019

Märynummen koulu: Uudisrakennus
Vaihtoehto 1: 1-2 lk. + 1 oppimistila, ruokailutila, päiväkoti ja nuorisotila
Vaihtoehto 2: 1-4 lk. + 1-2 oppimistilaa, ruokailutila, päiväkoti, nuorisotila ja liikuntasali
Aikataulu: 8/2021

Märynummen päiväkoti: Toiminnan siirtäminen Märynummen koululle uudisrakennukseen. Aikataulu: 8/2021

Halikon lukio
Vaihtoehto 1: Halikon lukion yhdistäminen Salon lukioon, toiminta Salon lukion tiloissa
Aikataulu: 8/2021
Vaihtoehto 2: Halikon lukion yhdistäminen Salon lukioon, osa uuden yhteisen lukion toiminnasta IoT Campuksella
Aikataulu: 8/2021

Sinilinnun päiväkoti, Halikko: Toiminnan siirtäminen Kuruntien (Halikon lukio) kiinteistöön. Tilojen ja pihan muuttaminen päiväkotikäyttöön. Aikataulu: 8/2022

Kärävuoren päiväkoti, Halikko: Toiminnan siirtäminen Kuruntien (Halikon lukio) kiinteistöön. Tilojen ja pihan muuttaminen päiväkotikäyttöön. Aikataulu: 8/2022

Ilmianna

Toteutuuko opetuksen tasa-arvoisuus vain suurissa yksiköissä?

Profiilikuvan paikka

Huolestunut
2. lokakuuta 2018 kello 17.47.18

Halikon lukion yhdistäminen Salon lukioon tuntuu hurjalta idealta, jos sitä perustellaan mm. opetuksen tasa-arvoisuudella. Halikon lukio ei ole pieni, mutta selkeästi Saloa pienempänä yksikkönä se antaa hyvän vaihtoehdon lukio-opiskeluun monille, mutta erityisesti nuorille, jolla on haasteita. Esimerkiksi neuropsykiatrisesti oireilevat nuoret pystyvät opiskelemaan paremmin rauhallisemmassa ympäristössä. Tarkkaavaisuuden ylläpitäminen on helpompaa, oireyhtymään usein kuuluvat sosiaalisuuden haasteet on helpompi kestää tuttujen ihmisten ympäröimänä ja aistiherkkyyksistä kärsivät eivät kuormitu pienemmissä tiloissa ja vähemmällä väkimäärällä samalla tavalla kuin moninkertaisesti suuremmassa yksikössä. Tähän on ottanut kantaa myös kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi Erja Sandberg: http://www.erjasandberg.eu/adhd/suurella-ryhmakoolla-ja-avarilla-oppimistiloilla-ei-tueta-oppilaita-vaan-lisataan-oireita/. Tämä sama pätee myös erilaisten ahdistuneisuuden muotojen kanssa sinnittelevien nuorten kohdalla. Kaikille suuret yksiköt tai monimuotoiset tilat eivät ole se paras valinta. Ja tämä ryhmä ei ole pieni. Ahdistuneisuushäiriöstä kärsii eri arvioiden mukaan 4-11 prosenttia nuorista. Tämä toki on vain yksi näkökulma Halikon lukion tarpeellisuuteen. Kahden eri lukion mahdollistama kurssitarjotinten erilaisuus, Halikon lukion hyvä ilmapiiri ja hyvät oppimistulokset (lukiovertailussa Salon lukion edellä) puoltavat myös Halikon lukion säilyttämistä.

Profiilikuvan paikka

Halikon lukion puolesta
30. lokakuuta 2018 kello 10.01.04

Ajatus Halikon lukion lopettamisesta on aivan käsittämätön. Miksi ihmeessä lopetettaisiin hyvin toimiva koulu, joka ei ole oppilasmäärältään edes kovin pieni. Kokemukseni mukaan Halikon lukion kurssitarjonta on aivan riittävä. Mikään ei myöskään estä lukioita tekemästä yhteistyötä.

Jos Salon ja Halikon lukiot yhdistettäisiin, kaikki opiskelijat eivät mahtuisi Salon lukioon. Se, että osa lukiolaisista sijoitettaisiin Meriniityn teollisuusalueelle IOT-kampukselle, olisi erittäin huono vaihtoehto. Pahimmillaan lukiolaiset ja opettajat joutuisivat kulkemaan koulupäivänsä aikana edestakaisin kahden toimipisteen välillä. Eipä olisi kovinkaan tehokasta eikä toimivaa.

Näytä lisää vastauksia

Kouluverkko

Profiilikuvan paikka

Äiti
2. lokakuuta 2018 kello 20.49.58

Kun kaikki laitetaan samoihin tiloihin on vähän kuin munat samaan koriin, se ei ole hyvä strategia. Suur-Salo on nimensä mukainen, en usko että Kuntaliittoksen tarkoitus oli istuttaa koululaisia, opiskelijoita ja opettajia bussissa matkalla opiskelemaan. Asukkailla on vahva identiteetti ja täytyy voida tarjota muutakin kuin city-saloa. Opettajia voi kierrättää ja oppilaitakin, jos toisessa oppilaitoksessa mieluisa kurssi, kuitenkin itse näen niin että lähikoulu on vahvuus ja mainosta, ei opiskeluun satsaamisessa saa ykkösenä olla säästö!


Terve oppimisympäristö

Profiilikuvan paikka

Lasten ja nuorten puolella
2. lokakuuta 2018 kello 20.56.17

Ottamatta kantaa pedagogiseen puoleen oppimisympäristöselvityksessä, haluaisin tuoda esille huoleni ykkös-vaiheen koulujen sisäilmaongelmista. Ylhäistentien väistötiloissa on osa alimman kerroksen luokkatiloista poissa käytöstä, koska niissä on esiintynyt oireilua. Vesi sataa sisään ikkunoista ja alustaa kaivetaan hiekasta viemäriputkivahingon vuoksi. Näitä tutkimusta/korjausta vaativia kohteita ei selvityksessä ole tuotu esille. Onko tilapalvelut kertonut edellämainituista asioista selvitysryhmässä. Entä sitten Torikadun kiinteistö. Toivottavasti korjauksia ei hoideta tiivistämällä, mikä tuskin on pitkäaikainen ratkaisu sisäilmaongelmiin. Odotan, että kaupungin päättäjillä riittää halua tutkia taustoja ja tehdä pitkällä tähtäimellä kestäviä päätöksiä.


Julkinen liikenne

Profiilikuvan paikka

Ymmällään
2. lokakuuta 2018 kello 21.31.28

Lukiolaisten keskittäminen Salon lukioon tuntuu kummalliselta suunnitelmalta, etenkin kun julkinen liikenne Salon kaupungissa on erittäin huonosti järjestetty. Viime vuoden aikana julkisen liikenteen järjestelyt jopa huonontuneet entisestään, eikä kaupunki ole pystynyt asiaa ratkaisemaan.
Mitä tulee laajempaan kurssivalikoimaan, ei se paljoa lohduta, koska suosituille kursseille pääsemisestä käydään kovaa kisaa, eivätkä kaikki halukkaat niihin mahdu. Näin oli omalle nuorelleni kerrottu.


Lasten terveys tärkeintä

Profiilikuvan paikka

Home
2. lokakuuta 2018 kello 21.32.42

Hermannin koulusta lähtivät isommat lapset ja nyt laitatte pienet homeen keskelle? Hävetkää. Ketä kantaa vastuun, kun lapset oireilevat päättäjien päätösten takia?


Tämmöseen säätämiseenkö on aikaa ja rahaa?

Profiilikuvan paikka

Järjenkäyttö sallittu
2. lokakuuta 2018 kello 22.15.31

Tarkastelen nyt ensisijaisesti Halikon lukion yhdistämistä Saloon. Mielestäni erityisesti Halikon lukion oppilaita, opettajia sekä henkilökuntaa pitäisi asiassa kuunnella- eikä vain kuunnella, vaan myös rekisteröidä kuultu ja kommentoida. Jos nyt ruvetaan ihan vaan tarkemmitta järkeilemään niin tätä muutosta perusteltiinhan sillä, että isossa koulussa on enemmän opiskelu- ja ainemahdollisuuksia sekä se tuo säästöä. Noh, ensinnäkin Halikon lukiolaiset saavat jos haluavat, käydä kursseja Salon lukiosta, etänä/muualla joten aineita on nii monipuolisesti jo tarjolla kuin itse haluaa. Toisekseen, miten tämä toisi yhtään säästöä, että siirretään ihmisiä paikasta toiseen? Uusiin järjestelyihin menee aina resursseja, huonokuntoiset rakennukset ovat korjattava perusteellisesti jossain kohtaa kuitenkin, joten uusiin järjestelyihin menisi taas aikaa ja rahaa. Miten taattaisiin esim. Halikkolaisten kuljetukset Salon lukioon? Julkinen liikenne ei tavoita kaikkia oppilaita. Haluavatko kaikki Halikkolaiset lähteä isoon, kaukaiseen, etäiseen lukioon opiskelemaan? Halikon lukion pienuus sisältää niin hyviä kuin huonoja puolia. Opettajat eivät tunnu kaukaisilta, ja ilmapiiri on aika rento, hyvällä tavalla. Toisaalta opetuksen taso saattaa olla hieman jäljessä isompiin lukioihin verraten. Ihmettelen vaan, mikä ahaa-elämys yhtäkkiä on tullut että sekoitetaanpa vähän pakkaa. Ihan yhtäkkiäkö heräsi kiinnostus "nostaa Halikon lukiolaisten tasoa" tai "vaan auttaa heitä eteenpäin, kohti laajempaa opiskelukokonaisuutta"? Kysynpähän vielä, että mitenkä siirrettävien tilojen ja rakennusten henkilöstölle käy? Paikasta toiseen siirtämistä,osa todennäköisesti ei juokse uuden paikan perässä.

Profiilikuvan paikka

Daria
3. lokakuuta 2018 kello 15.37.03

Samaa mieltä kirjoitti:

Halikon lukion siirryttyä pois, kiinteistö remontoidaan päiväkotia varten. Siihen menee selvityksen mukaan 2 miljoonaa. Paljonko rahaa menisi jos Halikon lukio jää siihen missä se nyt on? Onko nuo kaksi päiväkotia niin huonossa kunnossa? Vaskiolta on vaikea päästä bussilla Salon lukiolle, meinaako kaupunki järjestää kuljetukset vai mitä? Paljon on kysymyksiä avoinna.

No ei ne päiväkodit nyt niin huonossa kunnossa oo,että pitäs sen takia siirtyä pois..

Näytä lisää vastauksia

Monipuolisuutta moottoritien päästä?

Profiilikuvan paikka

Kohti Turkua
3. lokakuuta 2018 kello 8.40.09

Mahdollisen Halikon lukion lopettamisen jälkeen monen opiskelijan on helpompi kulkea Turun lukioihin kuin Saloon. Halutaanko tulevat veronmaksajat päästää pikavuorolla pois mahdollisimman aikaisessa vaiheessa? Yksi perustelu Saloon keskittämiseen on mahdollisuus monipuolisempaan kurssitarjontaan. Kun suurempi määrä opiskelijoita haluaa tietyille suosituimmille kursseille, omien valintojen toteutuminen on itseasiassa epätodennäköisempää. Nykyisillä verkon tarjoamilla mahdollisuuksilla valinnanvaraa on fyysisestä sijainnista huolimatta. Mikäli Halikon lukion tilat tarvitaan säästösyistä päiväkodin käyttöön, se olisi reilua sanoa suoraan. Hienojen uudesta opetussuunnitelmasta poimittujen termien avulla Halikon lukion lopettamista on vaikea perustella. Kaikilla Halikon lukioon hakeneilla on ollut mahdollista hakea myös Saloon. Kyseessä ei ole Halikkoon tyytyminen, vaan viittä vaille täysi-ikäisten tietoinen valinta. Ja sen valinnan tehneiden argumentteja olisi hyvä kuulla, kuten myös työntekijöiden mielipiteitä. Nythän Halikon lukion käyttäjiä ei ole kuultu tai tiedotettu ehdotuksen valmisteluvaiheessa lainkaan.

Profiilikuvan paikka

Mietin vaan...
3. lokakuuta 2018 kello 11.55.34

Miten Halikon lukion tiloja saadaan edes käytännössä toimivaksi päiväkoti-ikäisille? Rakennus kolmessa kerroksessa, hirmu näppärää pienten lasten kanssa!

Meillä kaksi käynyt Halikon lukion ja kolmas menossa, ehdottomasti liputan pienen lukion puolesta, kaikki on toiminut hienosti! Miksei näin myös olisi Salossa, mutta lapsemme on itse halunneet valita pienen lukion Salon sijaan. Pitäisi varmaan opiskelijoiden ääntä kuunnella asiassa myös?


Pakka sekaisin?

Profiilikuvan paikka

vierestä seuraaja
3. lokakuuta 2018 kello 9.18.28

Kannattaako Ylhäistentielle rakentaa uusi rakennus liikunta ja käsitöitä varten, kun ne tilan olisi jo valmiina vanhassa Hermannissa. Sama sisäilmaongelma molemmissa rakennuksissa, oppilaat ja opettajat oireilee eli korjattavaa riittää. No voi olla, että Torikadun Hermannin ongelma on pahempi, mutta jos se voidaan korjata alakoululaisia varten, niin miksei yläkoululaisia varten? Lisäksi ihmetyttää, että Ylhäistentielle jätetään tyhjää tilaa kolmannes mutta kansalaisopisto häädetään pois? Tietääkö kukaan kuinka paljon kansalaisopistolla on päivätoimintaa? Opisto käyttää pelkästään päiväopetukseen päivittäin 5-10 luokkaa kielen, atk:n, käsityön, musiikin ja muiden aineiden opetukseen. Lisäksi iltaopetus vaatii muutaman luokan lisää, sekä auditorion luentoja varten. Opistolla on myös perusopetusta, aikuisten alkuvaiheen perusopetus. Heitä ei oppimisympäristöselvityksessä juurikaan mainita. Entä sitten Ylhäistentien muut Salon kaupungin työntekijät? Löytyyhän sieltä sosiaalipuolen ja kulttuuripuolen työntekijöitäkin, mihin heidät häädetään? Ja kaikki tämä siksi, että saadaan pitää kiinteistössä tiloja tyhjillään mahdollisten väistötilojen tarvitsijoiden varalta? Ha, ha! Näkee, että suunnitelmaa on tehty vain omaa napaa tuijottaen. Aikoinaan Laurin koulu toimi vuokratiloissa mutta ne kävivät liian kalliiksi, entä nyt, kun lukiot laitetaan yhteen ja vuokrataan tilat Iot parkista? Sinne sitten rakennetaan erityistilat ja luokat lukiolaisille? Ja kuinka pitkäksi aikaa? Pari vuotta ja sitten taas puretaan? Halpaa? Pitäisikö miettiä vähän pitkäjänteisimmin tätä asiaa, eikä kierrättää koululaisia talosta taloon muutaman vuoden välein tai korjata vuosittain ja lopuksi kuitenkin rakennus menee hylkyyn. No nuori väki vähenee Salosta joka tapauksessa, päätetään oppimisympäristöselvityksessä mitä tahansa.


Näennäinen yhdistäminen -toisen lakkauttaminen

Profiilikuvan paikka

Suuruuden hulluutta
3. lokakuuta 2018 kello 10.15.59

Hienosti on asia puettu lukoiden yhdistäminen -tematiikan alle, vaikka todellisuudessa siis lakkauttamassa ollaan Halikon lukiota. Pientä ja toimivaa työyhteisöä, terveessä ja toimivassa rakennuksessa.

Pieni voi olla kaunista ja toimivaa, näin on asian laita Halikon lukiossa. Yhtään suuren yksikön etuja väheksymättä, mutta pienen yksikön hyötyjä esille tuoden: opetuksen järjestelyissä ja opettajien välisessä yhteistyössä. Yhden opettajan hoitaessa koko oppiaineen opinnot on kokonaisuus paremmin hallinnassa kuin tapauksessa, jossa kurssit jakautuvat eri opettajille. Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä on helppo tehdä tutun kollegan kanssa esimerkiksi teemaopintojen merkeissä. Opettajat voivat hyödyntää omia korkeakoulukontaktejaan vierailuiden järjestämisessä: suuria opiskelijamassoja ei voitaisi ottaa vastaan. Kurssi- ja koulupudokkaat saadaan kiinni ennen kuin vahinko ehtii tapahtumaan ja henkilökohtaiseen opiskelijan ohjaukseen on erinomaiset mahdollisuudet. Kurssitarjonnan monipuolisuutta ei tarvitse hävetä, ainoana ongelmana on vuorokauden tuntien rajallinen määrä: kaikkea mitä haluaisi opiskella ei lukujärjestykseen saa mahtumaan. Suurella yksiköllä lienee sama määrä tunteja vuorokaudessa?

Mitä pedagogiikkaan tulee, niin opsin mukaisesti kaikkialla edetään, sitä eri tavoin toteuttaen. Onko jollain olemassa käsitys ainoasta oikeasta tavasta, kun perusteet vahvasti tuntuvat siihen viittaavan?


Kiitokset

Profiilikuvan paikka

Toiveikas
3. lokakuuta 2018 kello 10.30.06

Kiitokset suunnitelmista rakentaa uusi koulurakennus Märynummen käytöstä poistetun yläkoulun tilalle. Kaksi päiväkotirakennusta ovat kohennuksen tarpeessa, ja on hienoa saada kaikki toiminnot samalle tontille. Toivoisin, että alapihan hirsirakennus otetaan suunnitelmissa huomioon, ja myös mahdollisuus että 5-6 -luokkalaiset palaisivat Märynummelle jos kerran tilaa riittää. Pikkulasten koulu/päiväkoti jossa on vain luokat 1-2 kuulostaa tylsältä. On tärkeää että pienet oppivat ryhmässä toimimista isoimmilta ja että pihapiirissä juoksee monenikäistä porukkaa. Tyhjenevät rakennukset kaksi päiväkotia ja Mestan nuorisotila puhuttavat ja toivotaan, että kyläläiset voisivat osallistua ideointiin niiden jatkokäytöstä.

Profiilikuvan paikka

@Viipoti2018
1. marraskuuta 2018 kello 9.52.36

Miksi päiväkoti pitäisi saada koulun yhteyteen? Se ei voi olla lasten tarpeista lähtevä ajatus. Mielestäni nykyisen Märynummen päiväkodin vahvuus on juuri siinä, että se on pieni ja kodikas yksikkö, jossa on luonto lähellä ja käyttötarkoitukseen sopiva monimuotoinen piha. Onko raha ainut kriteeri perustaa isoa Päiväkoti/koulu/nuorisotalo- kompleksia? Mielestäni pienet lapset ansaitsisivat mahdollisimman pienen, turvallisen ja kodikkaan hoitoympäristön, jossa samassa pihapiirissä ei ole isoja koululaisia omine kehitystasonsa mukaisine toimintoineen ja puheineen. Myöskään kaikki Märynummen päiväkodissa olevat lapset eivät aloita kouluaan Märynummella vaan Vaskion koulussa. Onko tätä asiaa otettu huomioon? Ehdottaisin päiväkotien ja koulujen erillään pitoa; saman katon alle kaikki päiväkodin ryhmät kahdesta eri osoitteesta ja koulut omina yksikköinään.

Näytä lisää vastauksia

Ei hyvältä kuulosta

Profiilikuvan paikka

Kyläkoulujen puolesta
3. lokakuuta 2018 kello 10.33.27

Voimakkaasti ajetaan pikkujouluja taas alas ja suositaan mega kouluja tulkitsemalla ops:aa putkinäöllä, vain yhdeltä kantilta. Ei haluta nähdä pienten koulujen potentiaalia ja turvallisuutta. Niemelän kommentti "Perniön lippulaivasta" enteilee juuri tätä. Kuulostaa myös hurjalta, että lapsille suunnitellaan koulumaailmaa, joka muutaman vuoden välein sotketaan vaihtamalla uuteen kouluun. Suunnitelmissa siis on, että lapsi käy 2-4 vuotta koulu Märyssä, 2-4 vuotta Armfeltin alaa-asteella ja 3 vuotta yläasteella... Jokainen aikuinen voi ihan itsekseen miettiä miten henkisesti raskasta on vaihtaa työpaikkaa, tutustua uusiin työtovereihin ja toimintatapoihin. Lasten tapauksessa tämä ei ole edes omasta halusta tapahtuva muutos.
Hermannin kiinteistöä on mielestäni remontoitu jo aivan tarpeeksi. Aina tuntuu uusia ongelmia löytyvän. Eiköhän se ole jo aikansa elänyt?
Ei jatkoon!


Miten kaksi koulua mahtuu yhteen?

Profiilikuvan paikka

Suuri suurempi suurin
3. lokakuuta 2018 kello 11.32.06

Salon lukion tilojen käyttökapasiteettia tarkemmin tuntematta ihmettelen silti, miten kyseiseen rakennukseen saataisin sopimaan noin 200 opiskelijaa ja tusinan verran opettajia ilman suuria rakenteellisia muutoksia? Minne sijoitetaan opettajien työ- ja opetustilat, entä opiskelijoiden saniteettitilat? Monessako vuorossa sitten ruokaillaan, kuka syö tunti koulun alkamisen jälkeen ja kuka tunti ennen koulupäivän päättymistä? Resurssia kahden koulun hoitamiseen yksissä tiloissa tuskin on, minkä toinen vaihtoehto Salon lukio + IoT-keskus osoittaa. Miten työyhteisön toimivuus ja opiskelijoiden mahdollisuudet siirtyä kahden paikan välillä taataan siinä vaihtoehdossa sen paremmin kuin nykytilanteessa Salon ja Halikon lukioiden välillä?


Vähenevä syntyvyys ensisijaisesti lukioiden ongelma?

Profiilikuvan paikka

Matematiikan alkeet
3. lokakuuta 2018 kello 11.37.25

Syntyvyyden lasku lienee kiistaton tosiseikka Salon kaupungissa. Vähenevät oppilasmäärät ovat todellisuutta alakouluissa 3-4 vuoden kuluttua. Lukioissa sama tilanne on vastassa vasta 2030-luvulla, tämä on työryhmältä kenties päässyt unohtumaan kun koulujen lakkauttamiset aloitetaan vanhimmasta ikäluokasta...


Työryhmä julkiseksi!

Profiilikuvan paikka

Avoimuutta valmisteluun
3. lokakuuta 2018 kello 11.46.14

On käsittämätöntä, että Salon kaupunki toimii oppimisympäristöselvityksessä nyt paljastuneella tavalla. Vuoden päivät valmistellaan esitystä ja valmisteluun otetaan mukaan vain harvat ja valitut. Muut eivät saa mahdollisuutta kertoa tilanteestaan, esitellä toimintaansa tai tuoda ilmi poikkeavia näkökulmia. Ongelmallista tämä on erityisesti siksi, että virkamiesjohdon lisäksi työryhmässä on mukana alemman tason virkamiehiä kouluista, joita päätökset koskevat (ei kuitenkaan kaikista) sekä valikoitua poliittista väkeä omine tarkoitusperineen. Paljon on opittavaa avoimuudesta, luottamuksesta, keskusteluyhteydestä, kunnioittamisesta -strategioiden kauniita sanoja kenties?


Miten hoidetaan siirtymävaiheen tilanne lukiossa

Profiilikuvan paikka

yhteishaku edessä
3. lokakuuta 2018 kello 12.59.25

Jos Halikon lukio päätetään yhdistää Salon lukioon (ts. lakkauttaa), miten siirtymävaihe on ajateltu toteuttaa? Onko ajateltu, että nuoret hakevat Halikon lukioon vielä 2019 ja 2020 yhteishauissa, vaikka tietävät joutuvansa siirtymään oppilaitoksesta toiseen kesken opiskelun? Onko riskinä se, että Halikon lukioon hakevien määrä notkahtaa rajusti ja kaupunki ylläpitää 2019-2021 sekä vajaakäytöllä olevaa Halikon lukiota että ylitsepursuavaa Salon lukiota? Eli ohjautuuko oppilasvirta todellisuudessa Salon lukioon heti mahdollisen päätöksen myötä, eikä vasta siinä kohtaa, kun Halikon lukion henkilökunta ja mahdolliset kampuksen lisätilat ovat Salon lukion käytössä ?

Profiilikuvan paikka

Vai että vielä helpompi vaihtoehto
10. lokakuuta 2018 kello 21.11.33

Arvuuttelija kirjoitti:

Voihan se niinkin olla, mutta jos tulevia kirjoituksia ajattelee, niin helpompi varmaan mennä suoraan Salon lukioon. Ehkä vaatii markkinointia lukioilta.

Jos helpompaa vaihtoehtoa on hakemassa, kannattaako lähteä lukioon lainkaan? Halikon lukion esitetty lakkauttaminen on vasta ehdotus. Kun argumentit on tutkittu ja köykäisiksi havaittu, joutuvat päättäjät joustavasti harkitsemaan uudelleen kantansa ja perustelemaan sen sekä näille kantansa jo hyvin perustelleille ja mielipidettään puolustaville nuorille että heidän tukijoukoilleen ja muille salolaisille veronmaksajille.

Näytä lisää vastauksia

Kurssitarjonnasta ja -valinnoista

Profiilikuvan paikka

Kenen etua palvellaan
3. lokakuuta 2018 kello 13.29.04

Kurssitarjottimen monipuolisuudesta ja toteutuneista valinnoista, kurssimääristä ja suoriteutuista yo-kokeista olisi kiva nähdä faktatietoa, jotta Halikon (pienehkö) ja Salon (suuri) lukion vertailua voisi todellisuudessa tehdä. Kummassa opiskellaan enemmän ja monipuolisemmin, suhteessa opiskelijamäärään? Lukio-opintojen painoarvo jatko-opintopaikkoja haettaessa tulee tulevaisuudessa kasvamaan eikä näissä mittareissa ainakaan toistaiseksi ole esiintynyt painotusta valtakunnallisen opetussuunnitelman ulkopuolisten kurssien toteutumisesta, suorittamisesta saati sitten tarjonnasta. Onko suuren lukion suunnitelmat jo niin suuria, että oma opiskelijaporukka ei niitä riitä toteuttamaan mutta virheelliseksi ei myöskään omia linjauksia haluta myöntää? Opiskelijat äänestävät jaloillaan eivätkä valitse kursseja sen vuoksi, että niitä tarjotaan tai tarjoaja niitä hyvinä pitää.


Ei päiväkoteja lukioon

Profiilikuvan paikka

Daria
3. lokakuuta 2018 kello 15.43.01

Molemmat päiväkodit on suunniteltu lapsille ja on hyvät pihat.. miksi pitäisi siirtyä muualle. Entäs mihin ulkopiha sijoitettaisiin? Kärävuoren pihasn on saatu juuri hieno leikkimökki ja hämähäkkikeinu.. kehitään päiväkoteja,molempia tarvitaan.. en halua mitään 100 hengen päiväkotiä,ulkovalvonta ja lasten henk.koht tunteminen heikkenee ja turvallisuus kärsii

Profiilikuvan paikka

WE OFFER ALL KIND OF LOANS
30. joulukuuta 2018 kello 15.47.57Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

Näytä lisää vastauksia

Sisäilmaongelmat ensin kuntoon

Profiilikuvan paikka

Oireileva
4. lokakuuta 2018 kello 8.45.05

Ennenkuin edes mietitään "muuntojoustavia" uuden opetussuunnitelman mukaisia "oppimisympäristöjä", tulisi selvittää kiinteistöjen terveys. Amkin vanha kiinteistö on paljastumassa todelliseksi pommiksi: vesi sataa sisään katosta, ja sivuikkunoista, pohjalaatasta myös illmeisesti kosteus nousee ympäri taloa, viemärit ovat hajoamassa. Hermannin koulun opettajista suuri osa oireilee. Tilat, joissa oireillaan, ovat joka puolella suurta monimutkaista taloa. Onko todella niin, että kun Hermanni lähti homekoulusta evakkoon kiinteistöön, jossa oireilijoiden määrä jatkuvasti kasvaa, niin koulun lopullinen sijoituspaikka olisi tämä ilmeisesti kaikkein sairain koulurakennus Salossa? Ennen suurten rahojen budjetointia siihen, että vääränlainen koulu koitetaan saattaa yläkoululaisille sopivaksi, tulisi laskea, kuinka paljon rahaa tarvitaan rakennuksen tervehdyttämiseksi ja onko se edes mahdollista.


Ei päiväkotia ollikkalan koulun yhteyteen

Profiilikuvan paikka

Äityli
4. lokakuuta 2018 kello 10.10.25

Uusi päiväkoti ollikkalaan on minun kantani. Ymmärrän, että rahallisesti katsottuna päiväkodin asettaminen koululle olisi hyvä ratkaisu, mutta asiaa katsottuna lasten, koululaisten, työntekijöiden ja alueen kehittämisen kannalta ratkaisu olisi huono. Varhaiskasvatukseen laitettu raha maksaa itsensä aikanaan takaisin. Päiväkotilaiset tarvitsevat oman ympäristönsä ja koululaiset myös. Annetaan pienten olla vielä pieniä ja panostetaan uuteen päiväkotiin. Ollikkala on myös sijainniltaan hyvässä paikassa.


Hermanni vrt Uskela

Profiilikuvan paikka

Arveluttaa - onko järkevää
4. lokakuuta 2018 kello 10.30.51

Mietityttää mahtaako Hermannin koulu olla siinä kunnossa, jotta siellä voi opiskella, jos koulu on nytkin tyhjillään? Remontoidaanko koulu ennen kuin Uskelan koululaiset siirtyvät sinne? Myös tuo sijainti keskustassa herättää ajatuksia - mututuntuma on, että suuri osa lapsista tulee kouluun Pahkavuoren, Palometsän alueelta tai sieltä suunnalta . Kirkkokadun ylitys (linjassa torikatu, poliisilaitoksen kohdalla) kouluun mennessä ja palatessa tuntuu hurjalta alakoululaiselle ja etenkin ykkös- ja kakkosluokkalaisille. Toivonkin, että jos päädytään ratkaisuun, jossa Uskelan koulu siirtyy Hermanniin, että koulu remontoidaan kunnolla, Kirkkokadun liikennejärjestelyt uusitaan (töyssy, hidaste, ehkä liikenne valot tms.). Nykyisellään vauhdit aamuisin melko kovia autoilla.
Harmillista on myös, että Uskelan koulun piha on juuri uusittu. Hermannin piha on suunniteltu isommille oppilaille, joten siihen toivotaan korjausta. Muutoinkin näen, että Uskelan koulun ympäristö on turvallisempi ja viihtyisämpi alakoululaiselle kuin Hermanni. Onko mitään mahdollisuutta korjata Uskelan koulua, koska muuttamissuunnitelmat liittyvät todennäköisesti siihen, että koulu vajoaa vai olenko ymmärtänyt oikein?

Hyvää oppimisympäristöselvityksessä oli, että hienoa jos Kansalaisopisto siirtyy keskustaan. Sijainti ehdottomasti parempi kuin nykyinen edellytyksenä, että tilat on asianmukaiset ja riittävät, niin kuin tällä hetkellä entisen ammattikorkeakoulun tilat ovat (tilana todella hieno, mutta sijainti kehno).


Halikosta sitten Turkuun jatkossa

Profiilikuvan paikka

Salon touhuun niin kyllästynyt
4. lokakuuta 2018 kello 11.02.43

Uskomatonta touhua Salossa. Halikon lukion lopettaminen ja yhdistäminen Salon lukioon saa vain hämmästelemään tätä kaupungin touhua. Salon kaupunki uppoaa kokonaisvaltaisesti tällaisella touhulla ja nopeasti, aika syvällä ollaan jo.
Jos Halikon lukio loppuu, meiltä ei ainakaan Saloon haeta, sillä matka ajallisesti on sitten jo lyhyempi Turun lukioihin.


No nyt vain reippaita päätöksiä - hyvää ja laadukasta valmistelua on tehty runsaasti

Profiilikuvan paikka

vanhus
4. lokakuuta 2018 kello 17.05.14

No hyvää valmistelua on tehty, ja hyviä materiaaleja! Kun oppilasmäärät laskevat noin radikaalisti, niin ei kai liene muita vaihtoehtoja. ..Lisäksi ihmetyttää paikallisen lehden toiminta, kun yksittäisten koulujen rehtoreita haastatellaan asiasta - kyllä kai hekin palkan saavat Salon kaupungilta, eli toimivat sen mukaan, minkälaisia linjauksia työnantaja tekee. Luulisin? No, keskustelua on luvassa syksyksi, se meitä ainakin kaamoksen keskellä piristäköön!

Profiilikuvan paikka

Herätys!
4. lokakuuta 2018 kello 17.48.18

No jos esitystä laatimassa ja selvitystyössä ovat mukana olleet yksittäiset rehtorit niistä toisista oppilaitoksista, niin paikallislehdellä lienee suorastaan velvollisuus antaa ääni toisille osapuolille!


Hölmöläisten peiton jatkamista

Profiilikuvan paikka

Jo on mielikuvitusta
4. lokakuuta 2018 kello 20.45.55

Onko kyseessä joku uusi TV-kisailu: uusi oppimisympäristö, jota hoetaan Salossa kuin mantraa, halutaan ymmärtää niin että joustavat tilaratkaisut tarkoittavat sitä, että hyvin menestyvä Halikon lukio joka on haastanut suuremman Salon lukion, pilkotaan ja ympätään yhteen Salon lukion kanssa ja osin heitetään IOT campukselle. Perniö saa jatkaa, lähinnä valtionapujensa vuoksi.
Muuntojoustavuus tuskin voidaan tulkita siten, että nuoret lukiolaisemme ripotellaan tyhjiin tiloihin, päiväkotilapset heitetään monikerroksiseen lukiorakennukseen kuin postipaketit noutoautomaattiin.
Nämä arvokkaat (?) kiinteistöt saadaan tehokkaasti käyttöön, mutta pitkään puitu ja salassavalmisteltu oppimisympäristöselvitys ei saavuta sille asetettuja yleviä tavoitteita: pedagogiikka tuskin toteutuu, opetuksen tasa-arvosta puhumattakaan. Koulutilojen monipuolisella käytöllä tuskin on tarkoitettu suunnitelmia, joissa lukiotilat normit täyttävine ATK yhteyksineen muutetaan päiväkotilapsille soveltuviksi tiloiksi ja pihoiksi.
Massiivisiin muutostöihin kuluu jykevä summa rahaa.
Jos kiinteistöissä on sisäilmaongelmia, ko kiinteistöt pitää remontoida ja remontti VALVOA, jotta tulos voidaan hyväksyä.
Uuden Salon houkutustekijöinä on vielä viime vuonna mainittu kolme lukiota. Nyt esitetään tilalle ylisuurta lukiokompleksia, jonne kulkeminen salolaisella paikallisliikenteellä on jo haaste sinänsä.
Ei ihme, ettei ehdotusta haluttu saattaa edes tarkastuslautakunnan katsottavaksi. Kuntalain henki ei toteudu.


Todellinen selvitys vai sopiva selitys?

Profiilikuvan paikka

Piiri pieni pyörii...
5. lokakuuta 2018 kello 5.34.31

Selvitystyössä luulisi työryhmän ottavan selvää asioista ja jopa ihan jalkautuvan selvitystyön kohteena oleviin yksiköihin. Tätä ns. selvitystyötä on nyt aivan ilmeisesti viety eteenpäin neljän seinän sisällä hyvässä kaveriporukassa keskenään spekuloiden ja pistetty sitten paperille itseä miellyttävät ratkaisut, joita kaiken lisäksi on perusteltu täysin perättömillä lausunnoilla esim. nykytilanteen epätasa-arvoisuudesta. Eikö olisi rehellisempää tiputtaa v pois ja puhua ihan vaan selitystyöstä?


Terveelliset tilat ensin

Profiilikuvan paikka

ps. lukekaa liitteet
5. lokakuuta 2018 kello 12.39.37

Ihan ensimmäiseksi täytyy järjestää terveellinen oppimisympäristö kaikille. Hermannin ja Uskelan (Torikadun, Kavilankadun ja Ylhäistentien kiinteistöt) tilanne täytyy joka tapauksessa selvittää nopeasti. Kirkonkylän koulusta on jo päätetty. Märynummen tilannetta on vatvottu pitkään. Tehdään nyt harkittuja ja pitkäaikaisia ratkaisuja, jotka perustuvat huolellisiin selvityksiin. Hieman pitää petrata näiden esitysten kanssa vielä, koska kustannukset tulevat joka tapauksessa olemaan suuret.


1. vaihe mietteitä

Profiilikuvan paikka

AJ
6. lokakuuta 2018 kello 12.06.41

Halikon lukio / Lukiot, tärkeintä on että päällekkäisiä pestejä saadaan erityisesti pois, Salossa riittää hallinnollisesti 1. lukio ja 1 Lukion rehtori. -Jotta keskittyminen onnistuu saman katon alle, täytyy ensin paikallisliikenteen pelata, eli mukaan myös Halikon Asema, Iilike, Märy. -Nuoria ei voida edellyttää hankkimaan mopokorttia taikka mopoa / mopoautoa kulkemistaan varten. Peruskoulun jälkeiset opinnot eivät tosin ole enää seiniin sidottuja, etäopiskelu, Webinaarit aikaan ja paikkaan sitoutumattomat opinnot yleistyvät, jopa kirjastot alkavat olla vanhanaikaisia opiskelupaikkoina... -Nuoret huomioitava tästä kehityksestä huolimatta myös yksilöinä ja heidän jaksamisestaan on pidettävä huolta, kukaan ei saa syrjäytyä ja kaikki on pyrittävä pitämään mukana opinnoissa.

Hermannin vanha koulu Torikadulla, vrt Ylhäistentien väistötilat. Väistötilat ehdottomasti hyvä ottaa ja kunnostaa Hermannin koulun käyttöön, varmasti järkevin ratkaisu. Uskelan koulun siirto taas Hermanniin vähän kyseenalainen asia, toki vaakakupissa painaa palloilurakennus ja uudet puutyötilat, mutta itse koulu ei sisäilmaongelman korjauksen jälkeenkään vielä vastaa tämän päivän tarvetta: Luokkia yhdisteltävä suuremmiksi, esteettömyys, ajanmukaiset opetusvälineet. Lisäksi vilkas, vaarallinen Raatihuoneenkadun ja kirkkokadun risteys alakoululaisille.

-Järkevämpää ja luonnollisempaa olisi tehdä Uskelan koululaisille uudisrakennuksena uusi alakoulu Moision koulun yhteyteen, joki tosin pieni miinus &uhkakuva, mutta tien kannalta katsottuna vanha 1. tie paljon vähempi-haittaisempi mitä Raatihuoneenkadun - Kirkkokadun - Perniöntien ympyrän ympäristö. -Lisäksi olemassa olevia tiloja voisi mahdollisesti hyödyntää myös alakoulunkin toiminnassa.

Märyn, Ollikkalan ja Perniön osalta suunnitelmat kieltämättä ymmärrettäviä ja tuntuvat jopa järkiperäisiltä, seurataan keskustelua.

Profiilikuvan paikka

Ei autoa
26. marraskuuta 2018 kello 11.01.44

Paikallisliikennettä kaivataan Iiliken asuinalueelle. Miksi sitä ei ole? Oltaisiin kiitollisia, jos paikkuri hurauttausi välillä tännekin


Huippukoulut NYT!

Profiilikuvan paikka

O-P Ruponen
6. lokakuuta 2018 kello 13.38.06

Hämmästykseni oli suuri kun luin apulaiskaupunginjohtajan hehkutuksen, miten Perniön (johon se toki tarvitaan) uusi koulu tulee olamaan "lippulaiva, jota tullaan katsomaan muualtakin". Mitenköhän voi kukaan noin pihalla olla maailman nykymenosta ja tulevaisuuden trendeistä?? Meillähän ON JO huppukouluja, joissa opetuksen taso (johtuen mm. sopivan pienestä koosta), oppilaiden huomioiminen, luonnon läheisyys , puhdas ilma ja turvallinen yhteisö tekevät niistä niin ainutlaatuisia, ettei sellaista palvelua saa vanhemmat isoissa kaupungeissa (saati muualla maailmassa) mistään rahallakaan, vaikka kuinka haluavat! Ei tänne kukaan uusien koulujen SEINIÄ tule katsomaan. Pedakokiset taidot, uudet opetusmenetelmät ja TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ kiinnostavat ja niitä on tarjolla Salossa kylliksi. Pienissä yksiköissä toimiminen on merkittävästi joustavamaa kuin satojen lapsien kouluissa. Esim. : "Hajalan koulu on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa ja koulussa toteutetaan joustavan koulunpäivän toimintaa. Koululla toimii koulupäivän aikana viikottain WAU! järjestön liikuntakerho ja hankerahoituksen turvin taidekerho sekä opettajien järjestämiä kerhoja. Oppilaat järjestävät myös toisilleen kerhoja koulupäivän aikana, mm. välkkäri, KODU koodaus ja näytelmäkerhon." Näiden lisäksi luonto on kirjaimellisesti läsnä joka ikinen koulupäivä! Opettajat pystyvät ilman suurempia säätöjä hyödyntämään erinomaista OPPIMISYMPÄRISTÖÄ jokapäiväisessä työssään. Yhtenä apukeinona lapsipulaan meidän pitäisikin Salossa "brändätä" näiden pienien huippukoulujen verkosto (joka on jo fyysisesti olemassa). Sen myötä saisimme A) lisää asukkaita ja lapsia Saloon ja B) ulkomaisia vieraita ja näkyvyyttä kaupungille.

Profiilikuvan paikka

Märyläinen
9. lokakuuta 2018 kello 23.02.01

Sama homma Märyssä. Wau kerho toimii hyvin, koululaiset/päiväkotilapset käyvät talvisin luistelemassa hyvin hoidetulla kentällä. Kaupunki ei hoida tätä vaan muutama ahkera märyläinen. Lapset käyvät myös hiihtämässä ja retkeilemässä metsässä. Nyt jos lapset siirrettäisiin Armfeltiin niin kaikki tuo jäisi pois, koska ei siellä enää käydä luistelemassa. Märyyn pitäisi ehdottomasti saada koulu 1-6 luokkalaisille. Jos kaupunki todella aikoo kaavoittaa Märyyn uusia tontteja niin ei niitä myydä ainakaan sillä että lopetetaan/pienennetään koulua. Nyt pitäisi ajatella järjellä eikä tapella eri valtuustoissa että kenellä on eniten äänivaltaa tai m...!


Torikatu mieluummin kuin amk

Profiilikuvan paikka

Vanhempi
6. lokakuuta 2018 kello 22.22.47

Hermannin koulu on tutkittu, viat löydetty ja rakennus korjauskelpoiseksi todettu. Aamun lehden perusteella amk:sta on tutkittu vain osa osittain ja oppilailla samat päänsäryt ja infektiot jatkuneet kuin vanhoissa tiloissa. Mieluummin perinteikäs rakennus upealta paikalta perinpohjaiseen remonttiin ja koulu takaisin Torikadulle (joka korjattiin kymmenkunta vuotta sitten ja on edelleen toimiva oppimisympäristö) kuin jatko hiljalleen saveen vajoavassa amk:ssa, jonka vikoja ei olla edes valmiita tutkimaan, vaikka niistä on huhuttu jo amk:n aikoina.

Profiilikuvan paikka

Oppimisympäristöt
8. lokakuuta 2018 kello 15.41.57

Virkamiehet ovat esittäneet aiemmin tänä vuonna, että Amk:n vanhat tilat ovat oppimisympäristöltään uudenaikaisemmat ja toimivammat kuin Torikadun tilat.

Näytä lisää vastauksia

Muuntojoustavat tilat

Profiilikuvan paikka

Suuria sanoja
7. lokakuuta 2018 kello 10.21.32

Monia järjettömiä ehdotuksia perustellaan nyt "muuntojoustavilla oppimisympäristöillä". Mikä perustelu tämä on? Joustavuus saadaan tarpeellisissa määrin aikaan huonekaluilla ja kunnon laitteilla, ei siinä mitään muuttoja ja valtavia remontteja tarvita. Kun seuraava opetussuunnitelma tulee, muuntojoustavat oppimisympäristöt ovat jo vanhanaikainen käsite ja Salon käsissä on joukko uudistushuumassa pilattuja koulurakennuksia.


Oirekyselyt lapsille ja mahdollisuus terveelliseen koulunkäyntiin.

Profiilikuvan paikka

Lasten terveys etusijalle
7. lokakuuta 2018 kello 17.21.49

Nyt pitäisi selvittää Salon kaikkien koulujen kunto, koska näyttää sille, ettei terveitä kouluja (juuri) ole. Mitä seuraa, kun lapsi altistuu päiväkodissa, alakoulussa ja yläkoulussa? Kenties altistus jatkuu ammattikouluissa tai lukioissa sen jälkeenkin? Oirekyselyn tekeminen ei ole kovin kallista ja sillä saataisiin kattava kuva kaupungin tilanteesta. Miksi kukaan virkamies ei halua oirekyselyjä teettää? Muut kunnat niitä jo tekevät ja tekevät myös puhtaita opiskelutiloja ymmärtäen tilanteen vakavuuden. Milloin aletaan miettiä ihmisiä rakennusten sijaan tai rinnalla? Mikä on sen tärkeämpää kuin terve lapsi? Home, sädesieni tai kemikaalialtistus voi olla elinikäinen vaiva. Meidän aikuisten pitäisi pitää lapsista huolta, lapsi ei osaa oikeuksiaan vaatia. Jokaisella on oikeus terveisiin opiskelu- ja työtiloihin. Nyt se oikeus ei toteudu.


Oikeastiko?

Profiilikuvan paikka

Metässä
8. lokakuuta 2018 kello 9.18.58

Kauan hehkutettu oppimisympäristöselvitys on vihdoin valmis. Tosin mitään tekemistä tällä ei tunnu olevan oppimisympäristöjen kanssa, vaan niiden seinien, jossa oppimista yritetään suorittaa. Kaikesta kirjoittelusta päätellen ei edes oppimisympäristöselvitystyöryhmään valitut henkilöt ole olleet kutsuttuina työryhmän tapaamisiin. MIten tässä toteutuu kuntalaisten yhdenvertaisuus?
Kun Salosta löytyy runsaasti sisäilmaongelmia kouluista ja lisää tuntuu löytyvän koko ajan, niin olisi ehkä viisasta viheltää koko selvitys tauolle ja selvittää kaikkien tilojen sisäilmat ja kunto kokonaisuudessaan. Miksi siirtää lapsia ja nuoria sisäilmaongelmista toiseen ja tuhota/purkaa ongelmattomia tiloja?
Minne katoaa virkamiehiltä maalaisjärjenkäyttö? Säästöihin vai oman leiman saamiseen kartalle?
Toivottavasti päättäjillä on vielä maalaisjärkeä!


Todelliset syyt piilotettu

Profiilikuvan paikka

Eetu
8. lokakuuta 2018 kello 13.44.22

Tässä hommassa paistaa läpi tyypillinen virkamiesten ja vaikuttajaryhmien tapa toimia. Ensin tehdään suunnitelma ja sitten koitetaan etsiä perustelut tehdylle suunnitelmalle. Ja saada perustelut näyttämään todellisilta lopputulokseen johtavilta tosiasioilta.
Epäilys on, että vapautuvat tontit ja IoT parkin täyttöaste ovat ne selvityksen lähtökohdat. Ja sitten on työstetty sen mukaan selvitystä.
Onhan tämä aika absurdi esitys. Kokonaisuudessaan.


Nuorten kannanotto

Profiilikuvan paikka

Salon NuVa
8. lokakuuta 2018 kello 17.55.09

Salon nuorisovaltuusto tekee kannanoton koskien Salon kaupungin oppimisympäristöselvitystä. Jos olet sitä mieltä, että HALIKON LUKIOTA EI TULISI YHDISTÄÄ SALON LUKIOON, käy allekirjoittamassa nimesi osoitteessa https://goo.gl/forms/NQ9eX5C4rPjikFIl1
Tärkeimmät syyt kannanotollemme ovat:
1. Yksi suuri lukioyksikkö ei vastaa opiskelijoiden tarpeita.
2. Suuri opiskelijamäärä heikentäisi yksilöllisen opetuksen tarjontaa.
3. Koulumatkojen piteneminen Halikon suunnalta tuleville vaikeuttaisi opiskelua.
4. Lukioiden yhdistäminen ei ole ajankohtaista suurempien tilaongelmien vallitessa.


Pienet lähikoulut Salon valttia

Profiilikuvan paikka

Malttia
9. lokakuuta 2018 kello 1.00.03

Mitä pienempi lapsi, sen pienempi yksikkö.

Perheet ja lapset ovat erilaisia, mutta toimivana pääsääntönä voidaan mielestäni olettaa seuraavaa:

1) alle 3-vuotiaan paras paikka on kotona
2) yli 3-vuotias kaipaa jo kerhoa, musiikkikoulua, uimakoulua. Harjoitusta kodin ulkopuoliseen oppimisympäristöön.
Vanhempien estyessä perhepäivähoito olisi ihanteellista: yksilön huomioivaa, kodinomaista. Kunnille edullisempaa.
3) eskarilaiselle pienet yksiköt lähellä kotia
4) alakoulu 100 oppilaan lähi-koulussa olisi ihanteellista
5) yläkoulu voi olla jo hieman suurempi, mutta kohtuuden rajoissa, että tilanne pysyisi hallinnassa herkkien teini-ikäisten kanssa. Liian suuri yksikkö 500-1000 ihmistä, on jo liikaa.
6) suuri lukio/ ammattikoulu tarjoaa laadukkaampaa opiskelua ja valinnavapautta
7) yliopisto- suuri yliopisto saa joukkoihinsa hyviä tutkijoita, tutkimusrahaa ja ammattitaitoista väkeä. Suuri yksikkö on elinvoimaisempi kuin hyvin pieni yksikkö.

Näitä tulee tarjoin miettiä

Maltti

Profiilikuvan paikka

Malttia
9. lokakuuta 2018 kello 22.42.46

Käy ihmeessä tutustumassa! kirjoitti:

Muuten meni hyvin, mutta kohta 6 ei taida toteutua....

Pienemmissä lukioissa taitaa tosiaan olla paremmar oppimistulokset.

Näytä lisää vastauksia

Salon lukion kunto ja sisäilma

Profiilikuvan paikka

Oireilua lukiollakin!
9. lokakuuta 2018 kello 17.37.35

Onko Salon lukion kuntoa tutkittu? Tähän mennessä rakennus toisensa jälkeen on havaittu sisäilmaongelmaiseksi. Myös Salon lukiolla on oirelua, olisiko aika tutkia, mikä on 1. kerroksen laatan tilanne siellä ennen lukiopäätöksien tekoa. Vai onko jännempi saada yllätyksiä sitten, kun lukiot ovat yhdistyneet. Tutkimusta ensin, niin on sitten tietoa.


Uudistetaan laajemmin

Profiilikuvan paikka

Radikaaleja ratkaisuja
13. lokakuuta 2018 kello 15.53.43

Jos AMK ja Hermannin Torikadun kiinteistöt ovat ongelmallisia ja kalliita remontoitavia, ehdotan seuraavaa:
Tupurin kouluun laajennus, jossa tilat yläkoululaisille sekä uusi liikuntahalli. Oppilaaksiottoalue tälle yhtenäiskoululle Perttelin ja Tupurin alue.
Perniön Yhteiskouluun siirtyvät Kiskon suunnasta tulevat, sirkkulalaisten lisäksi.
Moision yhteyteen rakennetaan alakoulu ja Meritalon yksikkökin on aivan lähellä. Muodostetaan näistä uusi yhtenäiskoulu.
Tällä rakenteella kehitetään keskikokoisia yksiköitä sen sijaan, että rakennetaan massiivisia, 1000 oppilaan megakouluja.
Jos oppilasennuste on todenmukainen, vähenevät myös yläkouluille tarvittavat tilat.
Yhtenäiskoulujen etuna myös uuden opetussuunnitelman mukainen, oppiainerajoja rikkova oppimistapa.


Järkeviä ratkaisuja

Profiilikuvan paikka

Hometta on
15. lokakuuta 2018 kello 14.55.37

Ehdotus Uskelan koululle Moision koulun yhteyteen rakennettavasta uudesta koulusta olisi erittäin hyvä ratkaisu. Siten voitaisiin myös käyttää yhteisiä opettajia esim. kielten opetuksessa. Paikka on keskeinen ja rauhallinen.

Kaupunki voisi saada rakentamiseen ja korjaamisiin tarvittavat rahat näin vapautuvista tonteista Hermannista ja Kavilankadulta.

Kavilankadun rakennus haisee homeelta jo ulospäinkin. Sadeilmoilla haju on erittäin voimakas. En antaisi omien lasteni käydä ko.koulua, enkä suostuisi siellä itsekään työskentelemään.

Kun johonkin kouluun, korjattuun tai uuteen, päädytään, toivottavasti sen jatkuvasta ilmastoinnista myös pidetään huolta.

Kansalaisopiston toimipisteen, joko kokonaan tai osittain, muutto keskustaan olisi tavoitettavuuden kannalta huomattavasti parempi. Nykyinen sijainti palvelee varsinkin iltaisin vain oman auton omistavia.


Päiväkodissa porataan

Profiilikuvan paikka

Aa tuuti lullaa
17. lokakuuta 2018 kello 14.47.41

Työryhmä lienee ihan perinpohjaisesti selvittänyt päiväkotitoiminnan yhteensopivuuden Halikon lukion kiinteistössä toimivaan Armfeltin koulun teknisen työn toimintaan? Budjettiarvioon 2 miljoonaa euroa on varmasti sisällytetty äänieristys, joka takaisi päiväkotilapsille päiväunirauhan... Tai voihan sitä teknistä työtä opettaa pelkästään iltavuorossa (olettaen, että lapsia ei ole vuoropäivähoidossa) tai ihan vaan vuolla puukolla voiveitsiä?


Vaihtoedot puntariin

Profiilikuvan paikka

Selvitystä vaille
24. lokakuuta 2018 kello 11.03.04

Tähän mennessä tapahtunutta:
* Hermannin koulu evakuoitu sädesienihavaintojen ja oireiden vuoksi
* Uskelan koulun piha uusittu vastaamaan Liikkuva-koulu tarpeita huomioivaksi
* Uskelan koulun liikuntasalin ilmastointi uusittu

Ajattelemisen aiheita:
* mikä on Uskelan koulun paaluttamisen hinta?
* paljonko maksaisi samalla muuntaa opetustilat "muuntojoustaviksi" / Torikadun remontin todellinen hinta?
* mikä on tonttien (Torikatu, Kavilankatu) arvo mahdollisessa myyntitilanteessa
* millä vakuutetaan huoltajat siitä, että tilat ovat terveyden kannalta turvalliset
* miten turvataan pienten koululaisten turvallinen koulumatka Salon vilkkaimmassa risteyksessä

Kavilankadun tiloja puoltavia ajatuksia:
* sijainti erinomainen (liikkuva-koulu, luonto lähellä, oppilaat tulevat läheltä)
* Salon paras koulupiha
* tomiva yhteistyö esiopetuksen kanssa
* juuri uusitut ilmastoinnit

Esitys:
* Paalutetaan Kavilankadun kiinteistö
* tehdään opetustiloista muuntojoustavia
* puretaan Torikadun kiinteistö ja myydään tontti


Vain suuria yksiköitä tuntuu Salo haluavan.

Profiilikuvan paikka

Jerry
25. lokakuuta 2018 kello 21.58.59

Tämä selvitys tuntuu kiirellä tehdyltä! Saurun koulu esitetään siirettäväksi kirkonkylälle rakennettavaan uuteen kouluun. En tue tätä. Pelkään että luokkaa koot suurenee kun ne jo nyt on monessa koulussa liian isoja. Ja taas oppilaiden kuljetus kustannukset kasvaa. Mutta kaupunki varmaan kuittaa sen samalla tavalla kun kouluverkko selvityksessä muutama vuosi sitten. Eli sanovat ettei kasva merkittävästi. Mutta onko sitä ajateltu että lasten päivä taas pitenee sen 20 min lisää siitä kun lähtevät kouluun siihen että ovat taas kotona. Pienessä koulussa on mielestäni paljon etuja. itse olen käynnyt ala-astetta monen kokosissa kouluissa sekä pienissä että suurissa. Parhaiten muistan ne opettajat jotka minua pienissä kouluissa opetti. tuntui jo silloin että niillä oli paremmin aikaa minulle. Minulla on lukihäiriö ja kielten opiskelu oli koulussa yhtä tuskaa. Ja tarvitsin siinä enemmän tukea kun monet muut. Pienessä kouluissa pärjäsin paremmin. En tiedä miten olisi ylä-asteella käynnyt jos en olisi päässyt luokkaan mikä tahallaan jätettiin pienemmäksi ja missä meitä opillaita jolla oli vähän hankaluuksia oli sijoitettu sinne useampikin. Meitä oli vain 12 oppilasta ja se auttoi numeroni paranivat ja pääsin ihan ok tuloksella ysi luokalta pois. Takaisin aiheeseen. Eli saurun koulu on myös perniön aseman ainoa lähiliikunta paikka. Mitä kaupunki on oikein meinannut että sillä rakennuksella sit tehdään jos se tyhjenee. Se on hyvin hankala käyttää minään muuna. Epäilen että kaupunki meinaa myydä sen mutta se ei kyllä tule olemaan helppoa. Pienessä koulussa myös pystytään paljon paremmin huomaamaan kiusaamista ja sitten kun oppillaat tuntee kaikki toisensa niin kynnys kiusaamiselle on myös korkeampi. Sitten en taas pidä ollenkaan tavasta millä tama 1 vaihe tuodaan valtuustoon. Olen kuullut että se tuodaan yhtenä pakettina eli ota tai jätä tyyliin. Tässä vaiheessa sanoisin ehdottomasti jätä! En myöskään näe mitään järkeä Halikon päiväkotien siirtämisessä Halikon lukion tilohin. Sielähän tarvitaan hirveä remppa että se onnistuisi. Ja otanpahan tähän loppuun vielä kantaa Lampolan päiväkotiin. Se rakennettiin ihan väärään paikkaan. todella pieneen väliin se ängettiin ja perusteltiin sillä että koulu vieressä että eskarilaiset voi helposti käydä tutustumassa kouluun. Ensinnäkin kaikki eskarilaiset ei mene siihen kouluun niin kauan kun Saurun koulu on olemassa ja toiseksi nyt se koulu joutuu kumminkin muuttamaan siitä pois. Joten ainoa järkevä argumentti miksi se siihen rakennettiin on nyt jo vanhentunut.


Saurun koulu

Profiilikuvan paikka

Suttu
30. lokakuuta 2018 kello 19.33.31

En millään usko että uusi koulu Perniön kirkonkylällä pystyisi tarjoamaan samaa kuin Saurunkoulu. Pienet luokat jotka todellakin ovat muunneltavissa. Pihalla luonto lähellä #metsä pihalla. Oppilaat saavat rakentaa majoja metsään. Opettajat ja oppilaat tuntevat toisensa joka luo turvallisuutta. Mitä isommat kouluyksiköt sitä vähemmän oppilaat tuntevat toisiaan ja opettajien on vaikeampi puuttua mm.koulukiusaamiseen. Bussi/taksi kulkee myös kirkolta Sauruun kun jatkossa vähemmän oppilaita. Koulu on kuitenkin terve.


Saurun koulun puolesta

Profiilikuvan paikka

Kyläkoulussa opiskellut
2. marraskuuta 2018 kello 11.49.00

Oli todella surullista luettavaa,että Saurun koulukin lakkautettaisiin.
Itse ajan koulun ohitse miltei joka päivä töihin ja ihailen kuinka hienolla paikalla se on ja jos itselläni olisi lapsia,niin haluisin juuri heidän pääsevän opiskelemaan pieneen kyläkouluun.

Ajattelin et nyt tai ei koskaan olisi asiaan puututtava,koska kohta kyläkouluja ei enää olisi missään.Itse olen opiskellut kyläkoulussa ala-asteeni,joka on valitettavasti lakkautettu jo vuosia sitten.

Sieltä jäänyt vallan hyviä muistoja.Kaikki tunsivat koulussa toisensa,vaikka ikäeroa olikin.Retket oli parhaimpia,kun teimme ne yhdessä koko koulun kanssa.Kyläkoulu oli myös luonnon lähellä,joten välitunneilla pääsimme nauttimaan leikeistä metsässä puroon tekemällä patoja ja rakentamalla majoja metsän puihin.Myös pururata oli ihan vieressä ja talvisin hiihdimme lenkin välitunnilla kiertämällä pururadan ja saimme näin kerättyä pisteitä,joilla voitti palkinnon.Kannusti näin myös hyvin liikkumaan.
Nykyisin tuntuu koulujen pihalla olevan vain asfalttia ja ehkäpä muutama keinu.Saavat nykyajan lapset olla kekseliäitä miettiessään mitä tekevät välitunneillaan,ellei lasketa kännyköiden käyttöä mukaan.
Opettajat olivat mukavia ja pienessä koulussa pystyivät huomioimaan jokaisen oppilaan paremmin ja auttamaan siten opiskelussakin paremmin.

Päättäjät säilyttäkää ihanat kyläkoulumme ja niistä saadut kauniit muistomme,että tulevaisuuden lapsilla olisi myös joskus hyviä muistoja koulun käynneistään.


Hävettää päättäjien puolesta

Profiilikuvan paikka

Surullinen
12. marraskuuta 2018 kello 11.09.49

Oppimisympäristöselvityksen ensimmäinen osa oli valtava pettymys. Pettymys siitä miten paljon rahaa ja aikaa on saatu haaskattua työhön jonka tekemisessä ei ole näemmä mitenkään otettu huomioon valtuustoryhmien ohjeistuksia saati muitakaan ennakkoon kysyttyjä ja saatuja mielipiteitä. Valmistelusta paistaa läpi pelkästään virkamiesten into keskittää opetus entistä suurempiin yksiköihin. Puheet avoimuudesta saati opetusalan ammattilaisten mielipiteiden arvostuksesta sai unohtaa heti kättelyssä. Ylhäistentiellä pidetyssä tilaisuudessa annetut vastaukset eivät vastanneet kysymyksiin yhtään ja yleisön aliarvioiminen oli läpinäkyvää. Minkäänlaista vuoropuhelua tai keskustelua faktoihin perustuen ei voitu käydä. Erittäin surullista jos tämä sama meno jatkuu vielä osassa kaksi.


Saurun koulu on hyvä koulu

Profiilikuvan paikka

Ei Saurun koulun lakkauttamiselle
3. joulukuuta 2018 kello 17.07.55

Saurun koulu on hyvässä kunnossa oleva koulu jossa on hyvät puitteet opiskeluun. Koulun ympäristö on terve ja turvallinen. On totta, että Saurun koulun sisällä eivät kaikki tilat ole fyysisesti niin muunnettavia kuin uuden opetussuunnitelman mukaan villeimmissä suunnitelmissa on kaavailtu, mutta varmasti riittävät monipuoliseen oppimiseen ja lisäksi koulun ulkoympäristö luo "muuntomahdollisuuksia" vaikka kuinka.

Opettajat ovat osaavia, tuntevat oppilaat ja ovat heille läsnä. Ryhmäkoko ja tutut opettajat mahdollistavat sen että asioihin voidaan tarttua nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Oppilaat pitkälti tuntevat toisensa ja oppivat työskentelemään myös eri ikäisten kanssa. Näin Sauruun muodostuu oppilaille hyvä oppimisympäristö. Sillä, että koulussa on hyvä olla, on valtava merkitys lapsen koulutaipaleelle ja siten valtava vaikutus koko hänen tulevaisuuteen.


Uutta ajattelua

Profiilikuvan paikka

Carin
13. joulukuuta 2018 kello 10.30.32

Miksei Salossakin voitaisi ajatella kuudesluokkalaisten opiskelua yläkouluissa?
Ikäluokkien pienentyessä yläkouluihin tulee tilaa. Sopeutuminen yläkoulun systeemiin on helpompaa ennen pahinta murkkuikää. Oppilaat hyötyisivät erittäin paljon erikoistuneiden opettajien aineen hallinnasta.

Joitakin kyläkouluja jouduttaisiin yhdistämään, mutta tämä tulee joka tapauksessa olemaan todellisuutta muutaman vuoden päästä. Salon pienenevä asukasmäärä ja syntyvyyden väheneminen tuskin tästä muuttuu.