Siirry sisältöön

Salon kaupungin oppimisympäristöselvityksen ensimmäinen vaihe

Puhekupla 76
Keskustelu | Salon kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Tässä keskustelussa voit kommentoida oppimisympäristöselvityksen ensimmäisen vaiheen toimenpide-esityksiä. Kommentteja käydään läpi yleisötilaisuudessa sekä niitä hyödynnetään oppimisympäristöselvitykseen liittyvässä päätöksenteossa.

9.10. klo 18 Yleisötilaisuus nykyisen Hermannin koulun / kansalaisopiston isossa auditoriossa (Ylhäistentie 2)

HUOM! Selvitys kokonaisuudessaan sekä liitteet löytyvät klikkaamalla tämän sivun alaosassa olevaa linkkiä Näytä lisätiedot.

Salon kaupunginhallitus asetti 7.11.2017 työryhmän tekemään selvitystä kaupungin oppimisympäristöstä ja sen mahdollisuuksista vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Päätöksen mukaan oppimisympäristöselvityksestä tulisi löytyä toimenpide-ehdotukset seuraavien linjausten toteuttamiseksi:

  • Miten varmistetaan uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteutuminen kaikissa kouluyksiköissä?
  • Miten säilytetään koulujen elinvoimaisuus ja opetuksen tasa-arvoisuus?
  • Miten varmistetaan vahvan pedagogisen johtajuuden toteutuminen kaikissa kouluyksiköissä?
  • Miten edistetään koulutilojen monipuolista käyttöä?

Työryhmässä on 15 jäsentä, jotka edustavat opetuslautakuntaa, lasten ja nuorten palveluja (varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus ja nuorisopalvelut), tilapalveluja ja nuorisovaltuustoa. Työryhmän puheenjohtajana toimii opetuslautakunnan puheenjohtaja Annika Viitanen.

Oppimisympäristöselvitys toteuttaa oppimisympäristöuudistuksen ja Oppiva Salo –hankkeen muodostamaa strategista kärkihanketta. Oppimisympäristöuudistuksella pyritään varmistamaan oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet, elinvoimaiset oppimisympäristöt ja niitä tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut. Oppiva Salo 2018 – 2020 on kehittämisohjelma, jossa kehitetään systeemisesti oppimista, opettajuutta, pedagogista johtamista, oppimisen teknologiaa sekä oppimisen analytiikkaa ja muuntojoustavia oppimistiloja. Kaupungin kärkihankkeet hyväksyttiin osana kaupunkistrategiaa keväällä 2018.

Kaupungin koulu- ja päiväkotirakennusten peruskorjaustarpeiden ja sisäilmaongelmien vuoksi selvitys vaiheistettiin ja ensimmäisen vaiheen toimenpide-esitykset painottuvat Halikon, Perniön ja Salon keskustan kouluihin ja päiväkoteihin. Selvitystyössä on mukana kiireellisiä, nopeasti toimenpiteitä vaativia esityksiä, jotka johtuvat nykyisten rakennusten sisäilmaongelmista tai puutteellisesta kunnosta. Tällä hetkellä perusopetuksen oppilaista 12 % opiskelee väistötiloissa.

Oppimisympäristöselvitystyö jatkuu laajempana selvityksenä kakkosvaiheessa, jossa tarkastelun kohteena on koko päiväkotien, koulujen ja nuorisotilojen palveluverkko. Toisessa vaiheessa tarkastellaan tilojen monipuolista muuntojoustavaa käyttöä palvelujen järjestämisen kannalta.

Toimintojen tarkastelu voi tarkoittaa uudenlaisia yksiköitä, esimerkiksi päiväkotia ja koulua samassa rakennuksessa tai pienten lasten koulua. Tarkastelun kohteena ovat päiväkotien, koulu- ja nuorisotilojen kunto sekä miten säilyttää koulujen elinvoimaisuus ja opetuksen tasa-arvoisuus oppilasmäärien laskiessa.

Toisen vaiheen selvityksessä tarkastellaan myös miten voidaan rakentaa oppilaille laajempaa kielipolkua. Koulujen johtamiselle ja johtajuuden kehittämiselle tulee varata aikaa, joten yhtenä tarkastelun kohteena on vahvan pedagogisen johtajuuden toteutuminen tulevaisuuden kouluissa.

Ensimmäisen vaiheen toimenpide-esitykset:

Hermannin koulu:  Ylhäistentien tien kiinteistön muuttaminen Hermannin koulun käyttöön. Kotitalousluokkien rakentaminen ja muuntojoustavat oppimistilat. Liikuntatilojen ja käsityötilojen rakentaminen Ylhäistentielle / uudisrakennus.
Aikataulu: 8/2021

Uskelan koulu/Kavilankatu:  Kavilankadun (luokat 1-6) siirtäminen Torikadun kiinteistöön. Torikadun muutostyöt muuntojoustaviksi oppimistiloiksi (1-6 lk.) sekä pihan muutostyöt. Aikataulu: 8/2020

Kansalaisopisto: Kansalaisopiston siirtäminen Torikadun kiinteistöön. Aikataulu: 8/2020

Kirkonkylän koulu, Perniö: Uudisrakennus; oppimisen tilat (1-6 lk.), liikuntatila, kotitalousluokat (7-9 lk.), käsityötilat (1-9 lk.), kansalaisopisto (musiikinopetustila), nuorisotila. Aikataulu: 8/2021

Saurun koulu, Perniö: Saurun koulun toiminnan lakkauttaminen ja siirtäminen Kirkonkylän koulun uuteen koulurakennukseen
Aikataulu: 8/2021

Ollikkalan päiväkoti: Päiväkodin siirtäminen Ollikkalan kouluun. Aikataulu: 2019

Märynummen koulu: Uudisrakennus
Vaihtoehto 1: 1-2 lk. + 1 oppimistila, ruokailutila, päiväkoti ja nuorisotila
Vaihtoehto 2: 1-4 lk. + 1-2 oppimistilaa, ruokailutila, päiväkoti, nuorisotila ja liikuntasali
Aikataulu: 8/2021

Märynummen päiväkoti: Toiminnan siirtäminen Märynummen koululle uudisrakennukseen. Aikataulu: 8/2021

Halikon lukio
Vaihtoehto 1: Halikon lukion yhdistäminen Salon lukioon, toiminta Salon lukion tiloissa
Aikataulu: 8/2021
Vaihtoehto 2: Halikon lukion yhdistäminen Salon lukioon, osa uuden yhteisen lukion toiminnasta IoT Campuksella
Aikataulu: 8/2021

Sinilinnun päiväkoti, Halikko: Toiminnan siirtäminen Kuruntien (Halikon lukio) kiinteistöön. Tilojen ja pihan muuttaminen päiväkotikäyttöön. Aikataulu: 8/2022

Kärävuoren päiväkoti, Halikko: Toiminnan siirtäminen Kuruntien (Halikon lukio) kiinteistöön. Tilojen ja pihan muuttaminen päiväkotikäyttöön. Aikataulu: 8/2022

Ilmianna

Katso muut kommentit

Kouluverkko

Profiilikuvan paikka

Äiti
2. lokakuuta 2018 kello 20.49.58

Kun kaikki laitetaan samoihin tiloihin on vähän kuin munat samaan koriin, se ei ole hyvä strategia. Suur-Salo on nimensä mukainen, en usko että Kuntaliittoksen tarkoitus oli istuttaa koululaisia, opiskelijoita ja opettajia bussissa matkalla opiskelemaan. Asukkailla on vahva identiteetti ja täytyy voida tarjota muutakin kuin city-saloa. Opettajia voi kierrättää ja oppilaitakin, jos toisessa oppilaitoksessa mieluisa kurssi, kuitenkin itse näen niin että lähikoulu on vahvuus ja mainosta, ei opiskeluun satsaamisessa saa ykkösenä olla säästö!