Itä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2021-2031: Avoin kommentointi

Puhekupla 122 Kysymysmerkki 32
23.5.2022 | Espoon kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Kiitoksia kaikille osallistuneille! Suunnitelma hyväksyttiin toteutukseen maaliskuussa 2022.

Itä-Espoon suunnittelualueeseen kuuluvat Vanhakartano, Järvenperä, Lippajärvi, Karvasmäki, Laaksolahti, Viherlaakso, Karakallio, Lintuvaara, Kilo ja Leppävaara. Kuvaan on rajattu kaupungin hallinnoimat alueen metsät ja niityt, yhteensä noin 850 hehtaaria.

Kiitoksia kaikille avoimeen kommentointiin osallistuneille ja aineistoon tutustuneille!

Itä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2021-2031 tehdään vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Espoon kaupunkitekniikan keskuksessa valmisteilla oleva suunnitelma tulee sisältämään tietoa suunnittelualueen metsien ja niittyjen nykytilasta, luontoarvoista, kulttuuriympäristöistä sekä aluekohtaiset hoitotoimenpideohjeet seuraavalle kymmenelle vuodelle.


Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat tehdään vuorovaikutteisesti asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Itä-Espoon suunnitelma-alueen asukkaille ja alueen sidosryhmille järjestettiin kyselyt suunnittelutyön osana syksyllä 2020. Syksyllä 2020 järjestettiin myös kaikille avoimet metsäkävelyt Lintuvaaran Lintukorvessa, Viherlaakson Viherkalliossa sekä Järvenperän Pihlajarinteessä. Metsäkävelyillä kierrettiin lähimetsien maisemissa asiantuntijoiden opastuksessa ja kerrottiin kaupungin lähimetsissä tehtävistä luonnonhoidon toimenpiteistä, metsien rakenteesta ja tilasta sekä alueen luontoarvoista. Kävelyiden yhteydessä koottiin myös asukkaiden ja muiden sidosryhmien palautteita, kommentteja sekä toiveita ja ehdotuksia alueiden hoidolle. Kyselyiden, metsäkävelyiden sekä suunnitelman valmisteluaikana saatu muu palaute suunnitelma-alueelta on otettu huomioon suunnittelutyössä.

Nyt valmisteilla olevan suunnitelman luonnos tuodaan asukkaiden sekä sidosryhmien kommentoitavaksi otakantaa.fi -palveluun, jossa suunnitelmaluonnoksen materiaaleihin voi tutustua. Otakantaa.fi -palvelussa aiheesta voi keskustella ja antaa palautetta, kommentteja sekä toiveita koskien suunnitelmaa ja suunnitelma-alueen luonnonhoitoa. Avoimen kommentoinnin aikana kerätty palaute kootaan kommentointiajan jälkeen osaksi suunnitelmaa ja viimeistelty suunnitelma esitellään lopulta Espoon kaupungin tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi.

Suunnitelma-alue sekä luonnonhoitokuvioiden rajaukset ja perustiedot löytyvät myös kartat.espoo.fi -karttapalvelusta.

Avoin kommentointiaika päättyy keskiviikkona 9.6.2021.

Lisätietoja: Metsäsuunnittelija Tero Alatalo, Luonnonhoitoyksikkö, tero.alatalo@espoo.fi


Ilmianna