Rantaradanbaanan yleissuunnitelma

Puhekupla 43
29.9.2022 | Espoon kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Kiitoksia kaikille yleissuunnitelmaa koskeneista huomioista ja kommenteista. Olemme nyt lisänneet vastauskoosteen liitetiedostoihin.

Tämän yleissuunnitteluvaiheen jälkeen rantaradanbaanan eri osioista käynnistetään omat suunnitteluhankkeet. Nämä suunnitelmia vaativat baanan osat tulevat erikseen nähtäville suunnittelun edetessä. Kaupunkiradan yhteydessä olevien osien rakentaminen tapahtuu radan rakentamisen rinnalla vuoteen 2028 asti. Muiden yleissuunnitelmassa esitettyjen baanan osien toteutusajankohdat varmistuvat myöhemmin rahoituksen mahdollistamassa aikataulussa.

Suosittelemme seuraamaan rantaradanbaanan hankesivuja espoo.fi-sivustolla. Rantaradanbaana | Espoon kaupunki tai tilaamaan Vaikuta nyt -uutiskirjeen, jolloin saat tiedon mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Tilaa Vaikuta nyt -uutiskirje tästä.

Kuvituskuvassa henkilö pyöräilee reppu selässä ja kypärä päässä mustalla polkupyörällä.

Espoon kaupunkitekniikan keskus on laatinut yleissuunnitelmaluonnoksen Rantaradanbaanalle välillä Leppävaara (Säterinpuistotie) - Kauklahti. Suunnittelu on tehty yhteistyössä Kauniaisten kaupungin ja Espoon kaupunkiratahankkeen kanssa.

Löydät tarkemman kuvauksen ja liitetiedostot kohdasta ”+ Näytä lisätiedot”.


Rantaradanbaanan tavoitteena on kehittää jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Rantaradan varressa. Suunniteltu reitti on turvallinen ja esteetön kaikille käyttäjille, ja se oikaisee monia kiertoreittejä. Samassa yhteydessä parannetaan kulkua asemanseuduilla ja lisätään pyöräpysäköintiä.

Rantaradanbaanan katu- ja rakennussuunnittelu jatkuu yleissuunnitteluvaiheen jälkeen syksyllä 2022. Tavoitteena on saada Espoon kaupunkiradan (ESKA) yhteydessä toteutettavat baanan osat suunniteltua kevääseen 2023 mennessä. Kaupunkiradan yhteydessä olevien osien rakentaminen tapahtuu radan rakentamisen rinnalla vuoteen 2028 mennessä. Muiden baanan osien toteutusajankohdat varmistuvat myöhemmin rahoituksen mahdollistamassa aikataulussa.

Rantaradanbaana kulkee osin rautatieliikennealueella, osin alueen ulkopuolella ja osin nykyisiä katuja ja raitteja hyödyntäen. Hallinnollisia katusuunnitelmia vaativat baanan osat tulevat erikseen nähtäville suunnittelun edetessä.

Baanan yleinen tavoiteleveys on n. 6,8 metriä, josta 2,5 m on varattu jalankululle ja 4 m kaksisuuntaiselle pyörätielle. Yksittäisissä kohdissa leveystavoitteesta joudutaan tinkimään mm. ahtaan ympäristön takia, jolloin leveys on n. 5,0 metriä (2+3 m). Hiidenpolun (ja Kauniaisten Forsellesintien) kohdalle on suunniteltu pyöräkatu, jossa autoilija antaa pyöräilijöille esteettömän kulun. Espoon keskuksen kohdalla baana erkanee yksisuuntaisiksi pyöräteiksi eri puolin ajorataa. Espoon keskuksen ja Kauklahden välillä levennetään nykyisiä jalankulku- ja pyöräteitä ja uusi alikulkukäytävä mahdollistaa yhteyden radan toiselle puolelle. 

Yleissuunnitelmaluonnos ei sisällä Rantaradanbaanan osia Ratsukadun ja Säterinpuistontien, Keran sekä Lasihytin (Kauklahti) kohdalla. Näihin sisältyvät baanan osat on suunniteltu omissa suunnitteluhankkeissaan, eivätkä ne ole tässä yhteydessä esillä. Leppävaaran keskuksen kohdalla ja Leppävaarasta itään Helsingin rajalle Rantaradanbaanasta ei ole tehty yleissuunnitelmaa eikä tarkempia suunnitelmia, sillä baanan suunnitteluratkaisut tehdään osana näiden alueiden tulevaa asemakaavoitusta ja kokonaisliikenneratkaisua.

Kauniaisten baanaosat on esitetty omalla Ota kantaa.fi -sivulla ja niistä vastaa Kauniaisten kaupunki (Kauniaisten baana-sivut).

Itäosa: Leppävaara - Kilo - Kera:

Suunnitelmaluonnoksessa Rantaradanbaana kulkee Säterinpuistontien ylikulkukäytävän länsipuolelta radan myötäisesti Kilon aseman länsipuolelle asti. Kilonkartanontien ja Kilon aseman kohdilla baanalle on suunniteltu uudet, erilliset ylikulkukäytävät. Ruotutorpan länsipuolella baana vaihtaa radan eteläpuolelle uutta Lansantunnelin alikäytävää pitkin. Baana yhdistyy Keran halki suunniteltuun baanaan.

Keskinen osa: Kera, Ymmersta, Tuomarila - Espoon keskus:

Kehä II ylitetään omalla uudella ylikulkukäytävällä, Hiidenpolunsillalla, ja baana muuttuu pyöräkaduksi Hiidentien kohdalla. Ymmerstan kohdalla baana kulkee radan myötäisesti. Baanan leveys sovitetaan vastaamaan Kauniaisissa käytettävää 5 m leveyttä.

Turunväylän länsipuolella baana kulkee radan myötäisesti ja Tuomarilan aseman kohdalla baanalla on oma ylikulkukäytävänsä. Kirkkojärvensillan kohdalla baana kulkee radan vieressä kallioleikkauksessa. Kaksisuuntainen baana päättyy Kirkkotien liikenneympyrään ja muuttuu yksisuuntaisiksi pyöräväyliksi Espoon keskuksen kohdalla.

Länsiosa: Mikkelä - Vadet - Kauklahti

Espoon keskuksen jälkeen raitit Espoonväylän ali ja Mikkelänpellon kohdalla on suunniteltu leveämmiksi niin, että pyöräily ja jalankulku voidaan erotella toisistaan (leveys yhteensä n. 5 m). Uusi Mikkelänpellonsilta suoristaa raitin Jokitörmältä puistoon. Vadetinportin uusi alikäytävä radan ali mahdollistaa kulun radan toiselle puolelle. Viimeinen osa suunniteltua yhteyttä kulkee radan viertä pitkin.

Yleissuunnitelmaa voi kommentoida Ota kantaa.fi -sivustolla. Yksityiskohtaisten kommenttien yhteyteen kannattaa liittää suunnitelmakuvissa baanalla näkyvä paalunumero baanan pituuden (yhteensä noin 12 km) takia. Kommentointiaika on 26.8.- 18.9.2022. Saatu palaute huomioidaan mahdollisuuksien mukaan jatkosuunnittelussa.

HUOM. Karttaesityksissä pohjoinen on kuvan alareunassa kasvavan ratakilometrinumeroinnin mukaisesti.

Katso myös:
Rantaradanbaanan hankesivu: Rantaradanbaana | Espoon kaupunki
Kauniaisten osuudet rantaradanbaanasta: Rantaradanbaana | Kauniaisten kaupunki
Espoon kaupunkiratahankkeen sivut: Espoon kaupunkirata | Väylä-virasto

Lisätietoja:

Emma Niemeläinen
Projektipäällikkö
Kaupunkitekniikan keskus
emma.niemelainen@espoo.fi

Minna Viitanen
Katuinsinööri
Kaupunkitekniikan keskus
minna.viitanen@espoo.f

Päivitys 29.8.2022:

HUOM! Moni ihmettelee, miksi hankkeen piirustukset ovat ylösalaisin?

Rantaradanbaanaa suunnitellaan yhteistyössä Väyläviraston vetämän Espoon kaupunkirata -hankkeen kanssa. Ratahankkeissa suunnitelmat laaditaan niin, että ratakilometrit kasvavat Helsingistä poispäin. Ratakilometrit vastaavat katusuunnittelun paalunumerointia. Tästä johtuen Helsinki on näissä suunnitelmissa aina piirustuksen vasemman laidan ja Turku oikean laidan suunnassa. Kaupunkiradan ja Rantaradanbaanan tiiviin yhteensovituksen vuoksi paalunumerointi, ratakilometrit ja karttaesitykset ovat samaan suuntaan. Rantaradanbaanan suunnitelmakuvien kääntäminen ei ollut hankkeessa järkevää sen suuren työmäärän takia. Pahoittelemme tästä valinnasta aiheutuvaa haittaa.

Päivitys 29.8.2022: Liitetiedostoihin on lisätty karttakuva kokonaisuudesta. Kartalle on merkitty tämän hankkeen yleissuunnitelmaan liittyvät rantaradanbaanan osuudet. Kauniaisten kaupungin osuudet löydät Kauniaisten hankesivuilta: http://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/772/. Keran osuudet suunnitellaan alueen muun suunnittelun yhteydessä.

Päivitys 29.9.2022: Liitetiedostoihin lisätty vastauskooste. 


  • 12.4.2023 klo 10.25 @Admin moderoi sisältöä: Vanhan yhteyshenkilön poistaminen
Ilmianna