Keski-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2022-2032: Avoin kommentointi ja kysely hiililaskennasta.

Puhekupla 32 Kysymysmerkki 21
23.5.2022 | Espoon kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Kiitoksia kaikille osallistuneille! Suunnitelma hyväksyttiin toteutettavaksi toukokuussa 2022.

Keski-Espoon suunnittelualue kattaa Espoon keskuksen, Kaupunginkallion, Kauklahden, Kuurinniityn, Muuralan, Sepänkylän, Vanttilan taajamametsät sekä Kauklahden ja Muuralan taajama-alueiden väliin jäävän Näkinmetsän.

Keski-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2022-2032 tehdään vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Espoon kaupunkitekniikan keskuksessa valmisteilla oleva suunnitelma tulee sisältämään tietoa suunnittelualueen metsien ja niittyjen nykytilasta, luontoarvoista, kulttuuriympäristöistä sekä aluekohtaiset hoitotoimenpideohjeet seuraavalle kymmenelle vuodelle.

Kiitoksia kommenteista, kysymyksistä ja annetuista palautteista!


Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat tehdään vuorovaikutteisesti asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Keski-Espoon suunnitelma-alueen asukkaille ja alueen sidosryhmille järjestettiin kyselyt suunnittelutyön osana syksyllä 2021. Syksyllä 2021 järjestettiin myös kaikille avoimet metsäkävelyt Muuralan kaupunginosan Mikkelänpuistossa ja Ymmerstan Ymmerstanmäellä. Metsäkävelyillä kierrettiin lähimetsien maisemissa asiantuntijoiden opastuksessa ja kerrottiin kaupungin lähimetsissä tehtävistä luonnonhoidon toimenpiteistä, metsien rakenteesta ja tilasta sekä alueen luontoarvoista. Kävelyiden yhteydessä koottiin myös asukkaiden ja muiden sidosryhmien palautteita, kommentteja sekä toiveita ja ehdotuksia alueiden hoidolle. Kyselyiden, metsäkävelyiden sekä suunnitelman valmisteluaikana saatu muu palaute suunnitelma-alueelta on otettu huomioon suunnittelutyössä.

Nyt valmisteilla olevan suunnitelman luonnos tuodaan asukkaiden sekä sidosryhmien kommentoitavaksi otakantaa.fi -palveluun, jossa suunnitelmaluonnoksen materiaaleihin voi tutustua. Otakantaa.fi -palvelussa aiheesta voi keskustella ja antaa palautetta, kommentteja sekä toiveita koskien suunnitelmaa ja suunnitelma-alueen luonnonhoitoa. Avoimen kommentoinnin aikana kerätty palaute kootaan kommentointiajan jälkeen osaksi suunnitelmaa ja viimeistelty suunnitelma esitellään lopulta Espoon kaupungin tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi.

Suunnitelma-alue sekä luonnonhoitokuvioiden rajaukset ja teemakartat löytyvät Maptionnaire-kyselypalvelusta, jossa on mahdollista antaa paikkatietoihin liitettyjä kommentteja. Taulukkomuotoinen kooste suunnitelman aineistosta ja kuvioluettelo löytyvät tämän sivun liitteistä.

Tästä linkistä pääset tarkastelemaan luonnonhoitokuvioiden rajauksia ja teemakarttoja Maptionnaire-kyselypalvelussa.

Suunnitelmaan on liitetty ensimmäistä kertaa myös metsikkökuviotasoiset hiililaskennan teemakartat, jotka löytyvät alta liitteistä ja joista selviää puuston ja maaperän hiilivarastojen koko ja hiilinielujen suuruus. Hiilen roolista metsissä on myös lyhyt kysely.

Avoin kommentointiaika päättyy maanantaina 18.4.2022.

Lisätietoja: Metsäsuunnittelija Tero Alatalo, Luonnonhoitoyksikkö, tero.alatalo@espoo.fi, hiiliasioissa Metsänhoitaja Tiina Peippo, Luonnonhoitoyksikkö, tiina.peippo@espoo.fi


Perustiedot

Päättynyt: 23.5.2022

Aiheet:
  • #ympäristö ja luonto
Kunnat:
  • Espoo
Ilmianna