Siirry sisältöön

LAAJALAHDEN KATUJEN YLEISSUUNNITELMAN LUONNOKSET

Puhekupla 48
Keskustelu 3 viikkoa, 1 päivä jäljellä | Espoon kaupunki

Tässä keskusteluosiossa voit keskustella yleissuunnitelman luonnoksesta. Liitteet löydät painamalla tämän tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista mainontaa. 

Yleissuunnitelma määrittää jatkosuunnittelun reunaehdot

Laajalahden katujen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi alkuvuonna. Suunnitelmassa keskitytään katujen liikenneturvallisuuden sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantamiseen. Lisäksi arvioidaan melunsuojauksen tarve, tutkitaan hulevesitilannetta ja hulevesien hallinnan tarvetta sekä suunnitellaan viihtyisää katuympäristöä.

Helmikuun lopulla järjestetystä asukastilaisuudesta, Laajalahti ry:n vuosikokouksesta ja Otakantaa.fi-alustalla käydystä vilkkaasta keskustelusta on saatu arvokasta tietoa suunnittelutyön tueksi. Nyt nähtävillä oleviin periaatteellisiin suunnitelmaluonnoksiin toivotaan kommentteja ja huomioita 31.7. saakka. Koronatilanteen salliessa syksyllä järjestetään vielä toinen asukastyöpaja, jossa esitellään annettujen kommenttien perusteella jatkojalostettuja suunnitelmia. Lisäksi alueen asukkailla on vielä syksyn asukastyöpajassa mahdollisuus keskustella suunnitelmaratkaisuista kaupungin edustajien ja suunnittelijoiden kanssa.

Sujuvuutta liikenteeseen

Raide-Jokerin rakentaminen ja Kehä I:n parantaminen ovat aiheuttaneet tilapäisiä vaikutuksia Laajalahden liikenteeseen. Yleissuunnitelmatyössä on mallinnettu suunnittelualueen katujen liikennemäärät vuoden 2018 lähtötilanteessa sekä ennustevuosina 2030 ja 2050 ohjaamaan alueen suunnitteluratkaisuja.

Nykyinen etelä-pohjoissuuntainen pyöräilyn pääreitti kulkee Kirvuntiellä ja Muolaantiellä. Turvesuontiellä kulkee pyöräilyn itä-länsisuuntainen seutureitti. Erityisesti näillä reiteillä pyöräliikenteen sujuvuuteen panostetaan toimivilla suunnitelmaratkaisuilla. Kirvuntielle ja Muolaantielle on suunniteltu yksisuuntaiset 1,5 m leveät pyöräkaistat ajoradan molemmin puolin välille Kyyrölänkuja- Veteraanipolku. Pyöräkaistat on katualueen kapeuden vuoksi sijoitettu ajoradan tasoon. Turvesuontielle on suunniteltu kadun molemmille puolille erotetut jalankulku- ja pyörätiet. Turvesuontien ja Kirvuntien liittymässä sivusuunnille on varattu tilaa pyörätaskuille, ja pääsuunnalle pitkää käännöstä palveleva pyöräilijän odotustila. Kehä I:n varrella kulkee muiden hankkeiden yhteydessä baanaksi parannettava pyöräily-yhteys.

Heinjoenpolku, Jaakkimanpolku ja Veteraanipolku sekä alueen halki etelä-pohjoissuunnassa Vuokselantieltä Kurkijoentielle kulkeva puistoraitti on suunniteltu yhdistetyksi jalkakäytävä- ja pyörätieksi. Kurkijoentielle, Kaukolantielle, Räisäläntielle sekä Kirvuntielle Veteraanipolusta pohjoiseen on suunniteltu sekaliikenne, jossa pyöräily on ohjattu ajoradalle.

Kirvuntien nykyisten kadunvarsipysäköintipaikkojen määrää joudutaan vähentämään uusien pyöräkaistojen vaatiman tilantarpeen ja katualueen kapeuden vuoksi. Laajalahden päiväkodin kohdalle pyritään sijoittamaan muutama lyhytaikaista pysäköintiä palveleva saattopaikka.

Kurkijoentien ajorataa ja erotusaluetta on suunniteltu kavennettavaksi, jotta kadun ajonopeuksia saadaan hillittyä ja pohjoisreunalle järjestettyä tilaa uudelle linja-autopysäkille. Kurkijoentien pohjoisreunan uusi pysäkki korvaa Antreantien itäpäässä Raivaaja-aukiolla sijainneen pysäkin. Kurkijoentien uuden linja-autopysäkin yhteyteen on suunniteltu Kurkijoentien ylittävä suojatie, joka parantaa myös jalankulkuyhteyksiä kadun pohjoispuolisille kiinteistöille.

Alueen linja-autopysäkkijärjestelyjä parannetaan toimivan joukkoliikenteen turvaamiseksi. Linja-autopysäkkejä on suunniteltu uudelleen. Muolaantiellä Makslahdentien ja Vuokselantien liittymässä nykyiset pysäkit on suunniteltu korvattavaksi ajoratapysäkeillä, jotka pyritään sijoittamaan liikenneturvallisuussyistä riittävän kauas Muolaantien ylittävistä suojateistä. Kirvuntien pohjoispäähän keskeiselle paikalle ostoskeskuksen kohdalle on suunniteltu linja-autopysäkkipari. Kurkijoentien eteläreunassa kirjaston kohdalla nykyinen pysäkki parannetaan kahdelle bussille mitoitetuksi ajoratapysäkiksi. 

Perustiedot

Avoin: 9.6.2020 - 31.7.2020

Päättymispäivä: 31.7.2020

Liitteet

Ilmianna

Puhekupla Uusi kommentti

EI kevyen liikenteen väylää Turvesuontien pohjoisreunaan

Profiilikuvan paikka

Petri Anttila
9. kesäkuuta 2020 kello 13.03.38

Luonnoksessa on Turvesuontien pohjoisreunaan lisätty kevyelle liikenteelle tarkoitettu uusi väylä, välille Ilmeentie - Kehä I. Tämä on täysin turha investointi koska eteläreunan väylän kapasiteetti riittää erinomaisen hyvin länsi-itä suuntaiselle seutuliikenteelle sekä paikalliselle liikenteelle nykyisen väyläverkoston kautta. Tätä paikallista verkostoa ollaan pyöräilyn osalta vielä parantamassa.

Toteutuessaan väylä tuhoaa mm. Ilmeentien ja Kirvuntien välisen vihervyöhykkeen ja muuttaa alueen maisemaa radikaalisti. Käytännössä koko puusto hävitettäisiin ja mm. Jaakkimantien suojeltavaksi suunniteltu omakotialue jäisi täysin vaille näkösuojaa. Suunnitelma pilaisi suojelusuunnitelmassa tunnistetut alueen erityispiirteet ja laskisi kiinteistöjen arvoa merkittävästi. Samalla Turvesuontien liikennemelu ja päästöhaitat kasvaisivat tonteilla.

Kevyen liikenteen väylän sijaan Turvesuontien pohjoisreunaan tulisi vihdoinkin toteuttaa riittävä melusuojaus.

Profiilikuvan paikka

@Annika_Myrsky
30. kesäkuuta 2020 kello 12.36.36

Hei Tapio,
Tällä hetkellä ei ole tiedossa massiivia muutoksia olevaan puustoon tai viheralueisiin. Yleissuunnitteluvaiheessa ei pystytä vielä ottamaan kantaa yksittäisten puiden kohtaloon. Suunnitelmien tarkentuessa päästään tarkastelemaan muutosten vaikutuksia myös jokaisen puun kohdalla erikseen. Jokainen puu on myös kaupungille monesta syystä arvokas ja puut pyritään aina säästämään.

Terveisin,
Espoon kaupungin ja Sitowisen suunnitteluryhmä

Näytä lisää vastauksia

Ajonopeudet ja meluntorjunta

Profiilikuvan paikka

Artturi
9. kesäkuuta 2020 kello 13.38.58

Etenkin Turvesuontien ajonopeuksien hallinta, vaikka onkin kokoojakatu, on olennaista huomioida osana tulevaa suunnittelua. Ajonopeudet turvesuontiellä ovat myös olennaisia liikenneturvallisuuden ja meluntorjunnan kannalta. Turvesuontien liikennesuunnittelussa tulee ottaa huomioon riittävä ajonopeuksien hallitseminen (vrt. Sinimäentie ja Turveradantie).

Lisäksi meluntorjunta, jota nyt ei esitetty kovin yksityiskohtaisesti, tulee sovittaa osaksi hankkeen maisemointia.

Käyttäjän profiilikuva - NikoRiepponenEspoo

@NikoRiepponenEspoo
10. kesäkuuta 2020 kello 13.42.55

Hei Artturi,

Kiitoksia kommenteista. Tässä yleissuunnitteluvaiheessa asiat ovat vielä melko yleisellä tasolla ja suunnitelmat tarkentuvat pikku hiljaa hankkeen seuraavissa vaiheissa. Voisitko vielä tarkentaa mitä tarkoitat meluntorjunnan sovittamisella osaksi hankkeen maisemointia? Tarkoitatko, että sinua kiinnostaisi esimerkiksi se miltä tulevat meluntorjunta ratkaisut voisivat näyttää?


Turvesuontie

Profiilikuvan paikka

Ville Kyytsönen
9. kesäkuuta 2020 kello 17.19.16

Kuten aiemmissa kommenteissa; Turvesuontien nopeuksiin tulisi kiinnittää huomiota, nyt tuossa suoralla Kirvuntien ja Ilmeentien välillä tehdään kovia kiihdytyksiä ja vastaavasti Sinimäentien suunnasta tullessa 60-rajoitusalueelta eivät nopeudet laske ennen Kirvuntien liikennevaloja.
Pyörätie Turvesuontien pohjoispuolella tuntuu tarpeettomalta koska se ei johda minnekään. Ilmeentieltä sitä pitkin voisi kulkea Kirvuntien suuntaan, mutta saman matkan voi jo taittaa Jaakkimantien kautta. Ilmeentien ristys on vaikea paikka ylittää Turvesuontietä ja siihen voisi panostaa pyörätien sijaan. Turvesuontien eteläpuolinen pyörätie toimii hyvin reittinä länteen kohti Mankkaata ja Olaria.

Profiilikuvan paikka

@Annika_Myrsky
30. kesäkuuta 2020 kello 12.38.54

Hei,
Yleissuunnitelmassa on ollut keskeistä tarkastella tarvittavat tilavarauksen alueen kehittyessä ja mitoittaa tila myös mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavalla jalankulku- ja pyörätielle Turvesuontien pohjoispuolelle. Yleissuunnitelman perusteella ei vielä toteuteta vaan rakentaminen edellyttää tarkempia katu- ja rakennussuunnitelmia. Ilmeentien ja Turvesuontien liittymä ei kuulu tähän suunnittelualueeseen.

Terveisin,
Espoon kaupungin ja Sitowisen suunnitteluryhmä

Näytä lisää vastauksia

Lumivaarantien yhdistyminen pyöräteihin

Profiilikuvan paikka

Breda-78
9. kesäkuuta 2020 kello 17.32.10

Kuvien perusteella Lumivaarantien itäpäässä ei ole jatkossa suoraa yhteyttä Kurkijoentielle vaan yhteys on Tiurintien kautta. Onko tämä suunnitelma vai onko tämä alue vaan jäänyt pois suunnitelmasta, jota voisi kommentoida?
Periaatekuvien mukaan Kurkijoentiellä oleva ajoratakin päättyy hieman mystisen oloisesti eikä esimerkiksi Kehä 1;n ylittävä silta olisi ajorataa lainkaan. Onko tämä myös suunnitelma vai onko tämä alue vaan pois suunnitelmasta, jota voisi kommentoida?

Profiilikuvan paikka

@Annika_Myrsky
30. kesäkuuta 2020 kello 12.41.12

Hei,

Lumivaarantieltä on kaavan mukaan ajoyhteys Tiuruntien kautta Kurkijoentielle. Lumivaarantien itäpään ja Kurkijoentien välillä on ainoastaan kevyen liikenteen yhteys. Tällä tavoin Lumivaarantien asuinkadun liikenne rauhoittuu, eikä alueelle kohdistu turhaa läpiajoa.

Terveisin,
Espoon kaupungin ja Sitowisen suunnitteluryhmä

Näytä lisää vastauksia

Kävelytie ja suojatiet säilytettävä Kirvuntiellä

Profiilikuvan paikka

Ulla J.
9. kesäkuuta 2020 kello 20.27.38

Kirvuntien itäpuolella on nykyisin osan matkasta jalkakäytävä Kirvuntie 19 -> Räisäläntien risteys ja useita suojateitä, jotka eivät näy Suunnitelman kartassa.

Kirvuntie 19:sta ja 21:stä täytyy turvata turvallinen koulumatka Laajalahden koululle sekä kävely Laajalahden keskukseen. Nykyiset kävelytiet tulee säilyttää ja tulee säilyttää suojatie ainakin Räisäläntien ylitys Kirvuntien itäpuolella ja Kirvuntien ylittäen Kirvunkujan kohdalta. Lapset kävelevät näistä taloista kouluun Räisäläntien 35 vieressä olevan kävelytien kautta, jolloin heille tulee mahdollisimman turvallinen koulumatka ilman tarvetta Kirvuntien ylitykselle.

Profiilikuvan paikka

@Annika_Myrsky
30. kesäkuuta 2020 kello 12.41.56

Hei Ulla,

Näissä yleissuunnitelmaluonnoksen kartoissa ei vielä esitetä asioita kovin tarkasti. Hankkeen myöhemmissä vaiheissa päästään tarkempiin suunnitelmakarttoihin, joihin on merkitty jo suojatietkin. Turvallisuus ja etenkin lasten koulumatkat otetaan tarkasti huomioon suunnitelmissa. Kiitoksia näistä havainnoista.

Terveisin,
Espoon kaupungin ja Sitowisen suunnitteluryhmä


Yhdistetyt kävely- ja pyörätiet leppävaaraan

Profiilikuvan paikka

Ulla J.
9. kesäkuuta 2020 kello 20.32.32

Pyöräily Leppävaaraan tapahtuu merkittävän usein Kirvuntietä pitkin, Jääsken kujaa ja Ensonkuja sekä Ensonsiltaa pitkin ja tästä Säterinmetsän halki. Tälle välille tarvitaan yhdistetyt kävely- ja pyörätiet ja niissä jo olemassa oleva leveys todennäköisesti riittäisi.

Profiilikuvan paikka

@Annika_Myrsky
30. kesäkuuta 2020 kello 12.43.23

TK kirjoitti:

Kirvuntiellä Kurkijoentie-Jääskentie -välillä nykyisin on yhdistetty pyörä/jalankulku, eli siinä leveys riittää (ellei uudesta laista tullutlevwyden suhteen uusia vaatimuksia) ellei koko järjestelyn ajatuksena ole tuo yksisuuntaisuus pyöräilyn osalta myös tällä pätkällä ilman pyöräkaistaa. Siihen se ei toki taivu nykyisellään.

Kavennettaisiinko siis kirvuntien kevyen liikenteen väylää (liikennettä kevyen liikenteen läpikulun lisäksi ainakin päiväkodille ja leikkipuiston suuntaan) vai miten yksisuuntaiset pyöräilyt oli tarkoitus mahduttaa, jos pysäköinti jatkossa sallitaan (autojen määrästä päätellen pysäköintimahdollisuus tarpeen) kun nyt leveydestä 1/3 on pysäköintiin 1/3 ajoneuvoliikenteelle ja 1/3 yhdistetty kevyt. Talvella 1/3 lumelle, jos lunta sataa 10 cm tai enemmän,pääosin pois kevyeltä liikenteeltä,kun autot pysäköidään aiempaa keskemmälle ja toisten pn päästävä ohi. Onko siis ajatuksen palata ennen 2010(?) asfaltointia olleeseen tilanteeseen kun oli vain hiekkatie ilman erottelua (pl. pinnoitemuutos)? Pyöräkatu?

Eteenpäin Jääskentiellä vain kävelytie ja Ensonkuja taitaa olla pihakatu tms "sekametelisoppa". Jääskentiellä leveys ei nykyisellään riitä yhdistetyksi. Näissä ehkä toimisi pyöräkatu-konsepti? En tiedä.

Taisi olla myös rajauksen ulkopuolella tämäkin pätkä.

Kirvuntien ehdotetut pyöräkaistat myös loppuu kuin seinään kesken kaiken, miksi ne ei jatku pidemmälle pohjoiseen, ainakin ohi risteyksen kurkijoentien risteyksen (jos kirvuntien leveys estää sitä pidemmän)? pyöräkaista pitää myös erottaa ajorasta muutenkin kuin maalatulla viivalla, jos samalla tasolla. Toimisikohan esim. reunakiveys, jonka yläpinta olisi asfaltin tasossa
selkeämpänä rajana,joka ei myöskään kuluisi autojen renkaiden alla pois.

Hei,

Kirvuntie on osa Espoon pyöräilyn tavoiteverkkoa ja tunnistettu tärkeäksi reitiksi Leppävaaran suuntaan. Yleissuunnitelmassa pyritään parantamaan jalan ja pyörällä liikkuvien olosuhteita osoittamalla kummallekin kulkumuodolle selkeät omat tilat. Kirvuntielle Turvesuontien ja Kaukolantien välille on suunniteltu pyöräkaistat, joilla saadaan toteutettua selkeä kokonaisuus ja sujuvat ja turvalliset reitit, joissa risteysjärjestelyt ovat selkeät. Aukion kohdalla pyöräily siirtyy sekaliikenteeseen selkeän ryhmittymisen mahdollistamiseksi.

Kirvuntiellä Kurkijoentiestä pohjoiseen ja Jääskentiellä liikennemäärät ovat hyvin vähäisiä ja pyöräily on ajoradalla sekaliikenteessä. Näin on pystytty säilyttämään pysäköintipaikat Kirvuntiellä Kurkijoentiestä pohjoiseen. Pyöräkatu edellyttäisi merkittävästi nykyisiä suurempia pyörämääriä ja tarkoittaisi pysäköintipaikoista luopumista.

Pyöräkaistan merkintätapaan otetaan kantaa vasta tarkemmassa suunnittelussa, mutta yleensä kaistamerkinnät toteutetaan tiemerkintöinä.

Terveisin,
Espoon kaupungin ja Sitowisen suunnitteluryhmä

Näytä lisää vastauksia

Hulevesipuistot

Profiilikuvan paikka

Ulla J.
9. kesäkuuta 2020 kello 20.41.32

Hulavesien viivytysalueisiin voisi suunnitella myös helppohoitoisia puistomaisia istutuksia sekä siivota risuja yms. pois sekä lisätä yksittäisiä puiston penkkejä. Nyt hulavesien viivytysalueet ovat pöheiköityneet. Monissa kaupungeissa hulevesien imeytysalueista on suunniteltu viihtyisiä puistoalueita.

Profiilikuvan paikka

@Annika_Myrsky
30. kesäkuuta 2020 kello 12.44.04

Hei Ulla,

Kiitoksia hyvästä ideasta. Käsittelimme tätä ajatusta suunnitteluryhmän kokouksessa ja ideaa jalostetaan edelleen puistoalueiden yleissuunnitelmissa.

Terveisin,
Espoon kaupungin ja Sitowisen suunnitteluryhmä


Pyöräily rantareittiä Otaniemeen

Profiilikuvan paikka

Ulla J.
9. kesäkuuta 2020 kello 20.45.43

Aiemmin Laajalahdesta on päässyt pyörällä tai kävellen virkistävää rantareittiä Otaniemen suuntaan. Toivottavasti tämä mahdollisuus säilyy jatkossa. (Tätä ei näy kartassa). Aiemmin Kehä I ali on päässyt esim. Turvesuontien kohdalta ja siitä jatkamaan Otaniemen suuntaan.

Käyttäjän profiilikuva - NikoRiepponenEspoo

@NikoRiepponenEspoo
10. kesäkuuta 2020 kello 14.40.23

Hei Ulla,

Nuo mainitsemasi yhteydet ovat tämän meidän suunnittelualueen ulkopuolella, eivätkä näy siksi näissä kartoissa. Näitä kohtia käsitellään Kehä 1 Laajalahdessa ja Raidejokerin hankkeissa. Jatkossa yhteys toteutetaan kehä1 ylitse kulkevalla sillalla.


Laajalahden pysäkit

Profiilikuvan paikka

Raili Lindberg
10. kesäkuuta 2020 kello 12.36.33

Bussi 113 kulkee Raide-Jokerin valmistumisen jälkeen reittiä: Kurkijoenpuisto - Kurkijoentie - Antreantie - Ilmeentie - Turvesuontie - Muolaantie jne.. Olen saanut siihen vahvistuksen HSL:ltä.

113 ei siis kulje lainkaan Kirvuntiellä, mutta silti Laajalahden keskustaan on suunniteltu ns. pitkät pysäkit. Kirvuntietä tulee kulkemaan ainoastaan linja 212 (213N), jonka vuorovälit ovat erittäin harvat eikä se liikennöi viikonloppuisin. Mitään syytä varata tilaa 2:lle bussille kerrallaan ei siis siinä kohtaa ole.

Toivomus on, että Laajalahden keskusta säilyisi torimaisena istutuksineen ja edesauttaisi yhteisöllisyyttä. Keskustan pihlajat istutettiin keväällä 1990 ja saman vuoden syksyllä siellä järjestettiin juhlavat torin avajaiset, jossa myös kaupungin johtoa oli läsnä. Toiveena on myös, että tämän torikokonaisuuden rikkoville kaupunkipyörille keksittäisiin joku sopivampi paikka.

Profiilikuvan paikka

@Annika_Myrsky
30. kesäkuuta 2020 kello 12.44.58

Hei,

Olemme käyneet keskusteluja HSL:n kanssa tulevaisuuden tarpeista mm. bussien aikataulujen ajantasaustarve huomioon ottaen. Kirvuntielle ei olla näillä näkymin esittämässä yleissuunnitelmassa kahden bussin mittaisia pysäkkejä.

Laajalahden keskustan toriaukea on myös puhuttanut suunnitteluryhmässä. Koitamme löytää sellaisen ratkaisun, jonka painopiste olisi aukion viihtyisyydessä ja torikäytössä, eikä niinkään liikenneratkaisuissa.

Terveisin,
Espoon kaupungin ja Sitowisen suunnitteluryhmä

Näytä lisää vastauksia

Kuvamateriaali

Profiilikuvan paikka

Heli
10. kesäkuuta 2020 kello 18.48.00

Asukkaiden arviointityö olisi helpompaa, jos katujen poikkileikkauskuvissa olisi allekkain nykytilanne ja suunnitelma. Näin ero nykytilanteeseen konkretisoituisi. Näkisi kuinka paljon enemmän tilaa suunniteltu toteutus vie ja miten tilavaraukset jakautuvat katutilassa.

Käyttäjän profiilikuva - NikoRiepponenEspoo

@NikoRiepponenEspoo
26. kesäkuuta 2020 kello 9.00.20

@NikoRiepponenEspoo kirjoitti:

Hei Heli,

Tämä on hyvä ehdotus. Vien tämän pohdittavaksi suunnitteluryhmälle. Katsotaan, jos saisimme tällaisen kuvan aikaiseksi.

Käsittelimme ehdotusta eilen suunnitteluryhmän kokouksessa ja lisäämme nykytilan kuvauksen tai ainakin mittajanan poikkileikkauskuviin. Nämä uudet poikkileikkauskuvat on nyt ladattu tänne. Kiitos hyvästä ehdotuksesta.

Näytä lisää vastauksia

Suunnittelu jatkuu elokuussa

Profiilikuvan paikka

@Annika_Myrsky
3. heinäkuuta 2020 kello 7.59.43

Kiitos kaikille aktiivisesta keskustelusta ja suunnitelmaluonnosten kommentoinnista! Viestejä tähän keskusteluun voi jättää aina heinäkuun loppuun saakka. Suunnitteluryhmä lomailee pääasiassa heinäkuun ja palaamme tämän työn pariin jälleen elokuussa.

Hyvää kesää!

Terveisin,
Espoon kaupungin ja Sitowisen suunnitteluryhmä


Lisää uusi Kommentti