LAAJALAHDEN KATUJEN YLEISSUUNNITELMAN LUONNOKSET (VANHA)

Puhekupla 61
Keskustelu | Espoon kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Tässä keskusteluosiossa voit keskustella yleissuunnitelman luonnoksesta. Liitteet löydät painamalla tämän tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista mainontaa. 

Yleissuunnitelma määrittää jatkosuunnittelun reunaehdot

Laajalahden katujen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi alkuvuonna. Suunnitelmassa keskitytään katujen liikenneturvallisuuden sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantamiseen. Lisäksi arvioidaan melunsuojauksen tarve, tutkitaan hulevesitilannetta ja hulevesien hallinnan tarvetta sekä suunnitellaan viihtyisää katuympäristöä.

Helmikuun lopulla järjestetystä asukastilaisuudesta, Laajalahti ry:n vuosikokouksesta ja Otakantaa.fi-alustalla käydystä vilkkaasta keskustelusta on saatu arvokasta tietoa suunnittelutyön tueksi. Nyt nähtävillä oleviin periaatteellisiin suunnitelmaluonnoksiin toivotaan kommentteja ja huomioita 31.7. saakka. Koronatilanteen salliessa syksyllä järjestetään vielä toinen asukastyöpaja, jossa esitellään annettujen kommenttien perusteella jatkojalostettuja suunnitelmia. Lisäksi alueen asukkailla on vielä syksyn asukastyöpajassa mahdollisuus keskustella suunnitelmaratkaisuista kaupungin edustajien ja suunnittelijoiden kanssa.

Sujuvuutta liikenteeseen

Raide-Jokerin rakentaminen ja Kehä I:n parantaminen ovat aiheuttaneet tilapäisiä vaikutuksia Laajalahden liikenteeseen. Yleissuunnitelmatyössä on mallinnettu suunnittelualueen katujen liikennemäärät vuoden 2018 lähtötilanteessa sekä ennustevuosina 2030 ja 2050 ohjaamaan alueen suunnitteluratkaisuja.

Nykyinen etelä-pohjoissuuntainen pyöräilyn pääreitti kulkee Kirvuntiellä ja Muolaantiellä. Turvesuontiellä kulkee pyöräilyn itä-länsisuuntainen seutureitti. Erityisesti näillä reiteillä pyöräliikenteen sujuvuuteen panostetaan toimivilla suunnitelmaratkaisuilla. Kirvuntielle ja Muolaantielle on suunniteltu yksisuuntaiset 1,5 m leveät pyöräkaistat ajoradan molemmin puolin välille Kyyrölänkuja- Veteraanipolku. Pyöräkaistat on katualueen kapeuden vuoksi sijoitettu ajoradan tasoon. Turvesuontielle on suunniteltu kadun molemmille puolille erotetut jalankulku- ja pyörätiet. Turvesuontien ja Kirvuntien liittymässä sivusuunnille on varattu tilaa pyörätaskuille, ja pääsuunnalle pitkää käännöstä palveleva pyöräilijän odotustila. Kehä I:n varrella kulkee muiden hankkeiden yhteydessä baanaksi parannettava pyöräily-yhteys.

Heinjoenpolku, Jaakkimanpolku ja Veteraanipolku sekä alueen halki etelä-pohjoissuunnassa Vuokselantieltä Kurkijoentielle kulkeva puistoraitti on suunniteltu yhdistetyksi jalkakäytävä- ja pyörätieksi. Kurkijoentielle, Kaukolantielle, Räisäläntielle sekä Kirvuntielle Veteraanipolusta pohjoiseen on suunniteltu sekaliikenne, jossa pyöräily on ohjattu ajoradalle.

Kirvuntien nykyisten kadunvarsipysäköintipaikkojen määrää joudutaan vähentämään uusien pyöräkaistojen vaatiman tilantarpeen ja katualueen kapeuden vuoksi. Laajalahden päiväkodin kohdalle pyritään sijoittamaan muutama lyhytaikaista pysäköintiä palveleva saattopaikka.

Kurkijoentien ajorataa ja erotusaluetta on suunniteltu kavennettavaksi, jotta kadun ajonopeuksia saadaan hillittyä ja pohjoisreunalle järjestettyä tilaa uudelle linja-autopysäkille. Kurkijoentien pohjoisreunan uusi pysäkki korvaa Antreantien itäpäässä Raivaaja-aukiolla sijainneen pysäkin. Kurkijoentien uuden linja-autopysäkin yhteyteen on suunniteltu Kurkijoentien ylittävä suojatie, joka parantaa myös jalankulkuyhteyksiä kadun pohjoispuolisille kiinteistöille.

Alueen linja-autopysäkkijärjestelyjä parannetaan toimivan joukkoliikenteen turvaamiseksi. Linja-autopysäkkejä on suunniteltu uudelleen. Muolaantiellä Makslahdentien ja Vuokselantien liittymässä nykyiset pysäkit on suunniteltu korvattavaksi ajoratapysäkeillä, jotka pyritään sijoittamaan liikenneturvallisuussyistä riittävän kauas Muolaantien ylittävistä suojateistä. Kirvuntien pohjoispäähän keskeiselle paikalle ostoskeskuksen kohdalle on suunniteltu linja-autopysäkkipari. Kurkijoentien eteläreunassa kirjaston kohdalla nykyinen pysäkki parannetaan kahdelle bussille mitoitetuksi ajoratapysäkiksi. 

Perustiedot

Päättynyt: 31.7.2020

Liitteet

Ilmianna

EI kevyen liikenteen väylää Turvesuontien pohjoisreunaan

Profiilikuvan paikka

Petri Anttila
9. kesäkuuta 2020 kello 13.03.38

Luonnoksessa on Turvesuontien pohjoisreunaan lisätty kevyelle liikenteelle tarkoitettu uusi väylä, välille Ilmeentie - Kehä I. Tämä on täysin turha investointi koska eteläreunan väylän kapasiteetti riittää erinomaisen hyvin länsi-itä suuntaiselle seutuliikenteelle sekä paikalliselle liikenteelle nykyisen väyläverkoston kautta. Tätä paikallista verkostoa ollaan pyöräilyn osalta vielä parantamassa.

Toteutuessaan väylä tuhoaa mm. Ilmeentien ja Kirvuntien välisen vihervyöhykkeen ja muuttaa alueen maisemaa radikaalisti. Käytännössä koko puusto hävitettäisiin ja mm. Jaakkimantien suojeltavaksi suunniteltu omakotialue jäisi täysin vaille näkösuojaa. Suunnitelma pilaisi suojelusuunnitelmassa tunnistetut alueen erityispiirteet ja laskisi kiinteistöjen arvoa merkittävästi. Samalla Turvesuontien liikennemelu ja päästöhaitat kasvaisivat tonteilla.

Kevyen liikenteen väylän sijaan Turvesuontien pohjoisreunaan tulisi vihdoinkin toteuttaa riittävä melusuojaus.

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

TK
25. heinäkuuta 2020 kello 17.28.06

Tapio kirjoitti:

Kiitos lisätiedoista. Mainitsit, että muutokset pystytään toteuttamaan asemakaavan mukaisilla katualueilla. Jos tulkitsen karttapalvelun ilmakuvaa ja asemakaavaa oikein, tämänhetkiset olevat viheralueet ovat todellisuudessa laajemmat kuin asemakaavaan merkityt viheralueet.

Tarkoittaako tämä siis sitä, että olevia viheralueita supistetaan vastaamaan asemakaavan mukaisia viheralueita? Vai että olevat (laajemmat) viheralueet pystytään säilyttämään? Asemakaavan mukaiset viheralueet ovat kyllä paikoitellen varsin kapeat, eli olisi hyvä, jos nykyiset olevat säilyisivät.

päivitettyjen poikkileikkausten (tiedostoissa, nykyinen poikkileikkaus lisätty ihan kunkin leikkauksen alapuolelle) perusteella nykyisiä reuna-alueita, jotka useimmat meistä taitaa mieltää viheralueeksi on kaventumassa, erityisesti turvesuontien eteläpuolella mutta myös pohjoissa jonkin verran. todennäköisesti tien rakennekeeosten luiskaaminen vaatii puuston kaatamista ja maansiirtotöitä

Ilmianna |
Näytä lisää vastauksia

Ajonopeudet ja meluntorjunta

Profiilikuvan paikka

Artturi
9. kesäkuuta 2020 kello 13.38.58

Etenkin Turvesuontien ajonopeuksien hallinta, vaikka onkin kokoojakatu, on olennaista huomioida osana tulevaa suunnittelua. Ajonopeudet turvesuontiellä ovat myös olennaisia liikenneturvallisuuden ja meluntorjunnan kannalta. Turvesuontien liikennesuunnittelussa tulee ottaa huomioon riittävä ajonopeuksien hallitseminen (vrt. Sinimäentie ja Turveradantie).

Lisäksi meluntorjunta, jota nyt ei esitetty kovin yksityiskohtaisesti, tulee sovittaa osaksi hankkeen maisemointia.

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

ER
26. heinäkuuta 2020 kello 0.28.10

@NikoRiepponenEspoo kirjoitti:

Hei Artturi,

Kiitoksia kommenteista. Tässä yleissuunnitteluvaiheessa asiat ovat vielä melko yleisellä tasolla ja suunnitelmat tarkentuvat pikku hiljaa hankkeen seuraavissa vaiheissa. Voisitko vielä tarkentaa mitä tarkoitat meluntorjunnan sovittamisella osaksi hankkeen maisemointia? Tarkoitatko, että sinua kiinnostaisi esimerkiksi se miltä tulevat meluntorjunta ratkaisut voisivat näyttää?

veikkaisin, että tarkoitettu esim. maavallia+kasvillisuutta ennemmin kuin meluaitaa, jotta viheralueet on visuaalisesti nähtävissä myös melualueelta. ongelma vaan, ettei tila raida riittää kaavan mukaisella katualueella.

Ilmianna |
Näytä lisää vastauksia

Turvesuontie

Profiilikuvan paikka

Ville Kyytsönen
9. kesäkuuta 2020 kello 17.19.16

Kuten aiemmissa kommenteissa; Turvesuontien nopeuksiin tulisi kiinnittää huomiota, nyt tuossa suoralla Kirvuntien ja Ilmeentien välillä tehdään kovia kiihdytyksiä ja vastaavasti Sinimäentien suunnasta tullessa 60-rajoitusalueelta eivät nopeudet laske ennen Kirvuntien liikennevaloja.
Pyörätie Turvesuontien pohjoispuolella tuntuu tarpeettomalta koska se ei johda minnekään. Ilmeentieltä sitä pitkin voisi kulkea Kirvuntien suuntaan, mutta saman matkan voi jo taittaa Jaakkimantien kautta. Ilmeentien ristys on vaikea paikka ylittää Turvesuontietä ja siihen voisi panostaa pyörätien sijaan. Turvesuontien eteläpuolinen pyörätie toimii hyvin reittinä länteen kohti Mankkaata ja Olaria.

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

Jussi Vartiainen
25. heinäkuuta 2020 kello 14.22.50

Turvesuontien ajonopeuksien hillitsemiseen on kiinnitettävä huomiota.
Turvesuontien pohjoisreunalla osin katualueella ja erityisesti puistokaistaleella olevan nykyisen puuston ja matalamman kasvillisuuden säilymiseen on kiinnitettävä huomiota. Ettei esimerkiksi luiskien ja työnaikaisen kaivamisen takia tarvitse kaataa puita. Kasvillisuuskaistaleella on suuri merkitys näkösuojana sekä melun ja pölyn leviämisen estämisessä.
Turvesuontien pohjoisreunan melusuojaus on toteutettava.

Ilmianna |
Näytä lisää vastauksia

Lumivaarantien yhdistyminen pyöräteihin

Profiilikuvan paikka

Breda-78
9. kesäkuuta 2020 kello 17.32.10

Kuvien perusteella Lumivaarantien itäpäässä ei ole jatkossa suoraa yhteyttä Kurkijoentielle vaan yhteys on Tiurintien kautta. Onko tämä suunnitelma vai onko tämä alue vaan jäänyt pois suunnitelmasta, jota voisi kommentoida?
Periaatekuvien mukaan Kurkijoentiellä oleva ajoratakin päättyy hieman mystisen oloisesti eikä esimerkiksi Kehä 1;n ylittävä silta olisi ajorataa lainkaan. Onko tämä myös suunnitelma vai onko tämä alue vaan pois suunnitelmasta, jota voisi kommentoida?

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

@Annika_Myrsky
30. kesäkuuta 2020 kello 12.41.12

Hei,

Lumivaarantieltä on kaavan mukaan ajoyhteys Tiuruntien kautta Kurkijoentielle. Lumivaarantien itäpään ja Kurkijoentien välillä on ainoastaan kevyen liikenteen yhteys. Tällä tavoin Lumivaarantien asuinkadun liikenne rauhoittuu, eikä alueelle kohdistu turhaa läpiajoa.

Terveisin,
Espoon kaupungin ja Sitowisen suunnitteluryhmä

Ilmianna |
Näytä lisää vastauksia

Kävelytie ja suojatiet säilytettävä Kirvuntiellä

Profiilikuvan paikka

Ulla J.
9. kesäkuuta 2020 kello 20.27.38

Kirvuntien itäpuolella on nykyisin osan matkasta jalkakäytävä Kirvuntie 19 -> Räisäläntien risteys ja useita suojateitä, jotka eivät näy Suunnitelman kartassa.

Kirvuntie 19:sta ja 21:stä täytyy turvata turvallinen koulumatka Laajalahden koululle sekä kävely Laajalahden keskukseen. Nykyiset kävelytiet tulee säilyttää ja tulee säilyttää suojatie ainakin Räisäläntien ylitys Kirvuntien itäpuolella ja Kirvuntien ylittäen Kirvunkujan kohdalta. Lapset kävelevät näistä taloista kouluun Räisäläntien 35 vieressä olevan kävelytien kautta, jolloin heille tulee mahdollisimman turvallinen koulumatka ilman tarvetta Kirvuntien ylitykselle.

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

@Annika_Myrsky
30. kesäkuuta 2020 kello 12.41.56

Hei Ulla,

Näissä yleissuunnitelmaluonnoksen kartoissa ei vielä esitetä asioita kovin tarkasti. Hankkeen myöhemmissä vaiheissa päästään tarkempiin suunnitelmakarttoihin, joihin on merkitty jo suojatietkin. Turvallisuus ja etenkin lasten koulumatkat otetaan tarkasti huomioon suunnitelmissa. Kiitoksia näistä havainnoista.

Terveisin,
Espoon kaupungin ja Sitowisen suunnitteluryhmä

Ilmianna |

Yhdistetyt kävely- ja pyörätiet leppävaaraan

Profiilikuvan paikka

Ulla J.
9. kesäkuuta 2020 kello 20.32.32

Pyöräily Leppävaaraan tapahtuu merkittävän usein Kirvuntietä pitkin, Jääsken kujaa ja Ensonkuja sekä Ensonsiltaa pitkin ja tästä Säterinmetsän halki. Tälle välille tarvitaan yhdistetyt kävely- ja pyörätiet ja niissä jo olemassa oleva leveys todennäköisesti riittäisi.

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

SH
27. heinäkuuta 2020 kello 20.50.33

RT kirjoitti:

onko kirvuntietä kurkijoentieltä pohjoiseen siis tarkoitus muuttaa nykyisestä vaikka suunniittelukartoissa se näyttäisi olevan ulkopuolella, nyt kevyen liikenteen väylä on yhdistetty kävely-pyöräily?

"siirtyy sekaliikenteeseen aukion kohdalla" eli etelästä tulijoille pyörätie käytännössä päättyy seinään ja osa siirtyy jalankulkijoille tarkoitetuille väylille (esim. kurkijoentielle päin kääntyvät, joille autoista erotettu väylä taas jatkuu kohta, eikö?) , osa jatkaisi suoraan ja ylittäisi tien joko ajorataa tai suojatietä pitkin (vaikka se ei olisi pyörätien jatke), jossa siis em. oletetun suunnittelualuerajauksen perusteella ei muutosta mutta ed. vastauksen perusteella pyörätie ehkä katoaisi liikennemerkistä; ja osa kääntyisi vasuriin, ryhmittyisi liikennesääntöjen mukaisesti matkalla ja jatkaisi Antreantielle, jossa ei tänäpäivänäkään ole pyörätietä/-kaistaa tai suhaisi heti kaistan päättyessä Alepan puolelle ja jatkaisi siellä sitten jalkakäytävää Sävellyksen kulman suojatietä käyttääkseen.

selkeämpi olisi jos pyörätie mahtuisi mukaan kurkijoentie/antreantie & kirvuntie - risteykseen saakka mikäli aukion poikki kulkee tie ylipäätään. ( kuten kirvuntien on tarkoitus jatkossakin).

Miten lasten kanssa pyöräileminen onnistuu Muolaantien ja Kirvuntien erillisillä pyöräkaistoilla ja liikenteen seassa?

Kirvuntiellä sijaitsee 2 päiväkotia ja kolmas päiväkoti sijaitsee Suotorpantiellä. Lasten kanssa kuljetaan hyvällä säällä pyörällä päiväkotiin. Lapsia on ripoteltu päiväkoteihin eri puolille Laajalahtea ja matka kulkee aina Kirvuntien kautta. Jos aikuisen pitää ajaa pyörällä esimerkiksi Muolaantietä pohjoiseen pyöräkaistalla, onko tarkoitus että 3-12-vuotiaat lapset ajavat myös tien reunassa vai toisella puolella autotietä kävelytiellä?

Sama tilanne tulee vastaan myös Kirvuntiellä ostarilta pohjoiseen: onko tarkoitus, että lapset ajavat eri reittiä kuin aikuiset? Lapsi kävelytiellä ja aikuinen autotiellä? Tällöin aikuisen vauhti autotiellä putoaa hyvin alhaiseksi ja pyörä tukkii autojen reitin.

Entä risteysalueet? Ovatko ne turvallisia lapsi-aikuinen-pyöräilijäparille?

Kirvuntie-Muolaantie on työmatkapyöräilijöiden reitti, mutta myös lapsiperheiden pääreitti alueen päiväkoteihin ja kirjastoon ja kauppaan. Onko lasten turvallisuus mietitty? Vai mennäänkö työmatkapyöräiljöiden ehdolla (jotka voisivat ajaa myös kehän vartta)?

Ilmianna |
Näytä lisää vastauksia

Hulevesipuistot

Profiilikuvan paikka

Ulla J.
9. kesäkuuta 2020 kello 20.41.32

Hulavesien viivytysalueisiin voisi suunnitella myös helppohoitoisia puistomaisia istutuksia sekä siivota risuja yms. pois sekä lisätä yksittäisiä puiston penkkejä. Nyt hulavesien viivytysalueet ovat pöheiköityneet. Monissa kaupungeissa hulevesien imeytysalueista on suunniteltu viihtyisiä puistoalueita.

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

SH
26. heinäkuuta 2020 kello 0.32.14

Hei,

Lisäisin vielä toiveen - voisiko näihin alueisiin ajatella tehtäväksi noin 8-12-vuotiaita lapsia kiinnostavia luontokohteita? Pienellä suunnittelulla puroja, hyppelykiviä, luonnonmukaisia leikkipaikkoja (vertaa Kotkan Katariinan meripuisto).

Leikkipaikat eivät kuulu tähän suunnitelmaan, mutta ajan ehdotuksella leikkipaikoista takaa sitä, että Laajalahdessa on leikkipuistoja, mutta ne on tarkoitettu pienemmille. Missään ei taida olla enää kahta rinnakkaista keinua edes keinumatin pelaamiseen?

Tuonikäiset lapset eivät lähde syys- ja talvipimeänä iltapäivänä Tapiolan tai Leppävaaran urheilupuistoihin leikkimään tai pelailemaan, lapset viettävät aikaa Laajalahdessa ja olisi kiva, jos voidaan hyödyntää kaikki julkinen tila.

Ilmianna |
Näytä lisää vastauksia

Pyöräily rantareittiä Otaniemeen

Profiilikuvan paikka

Ulla J.
9. kesäkuuta 2020 kello 20.45.43

Aiemmin Laajalahdesta on päässyt pyörällä tai kävellen virkistävää rantareittiä Otaniemen suuntaan. Toivottavasti tämä mahdollisuus säilyy jatkossa. (Tätä ei näy kartassa). Aiemmin Kehä I ali on päässyt esim. Turvesuontien kohdalta ja siitä jatkamaan Otaniemen suuntaan.

Ilmianna |
Käyttäjän profiilikuva - NikoRiepponenEspoo

@NikoRiepponenEspoo
10. kesäkuuta 2020 kello 14.40.23

Hei Ulla,

Nuo mainitsemasi yhteydet ovat tämän meidän suunnittelualueen ulkopuolella, eivätkä näy siksi näissä kartoissa. Näitä kohtia käsitellään Kehä 1 Laajalahdessa ja Raidejokerin hankkeissa. Jatkossa yhteys toteutetaan kehä1 ylitse kulkevalla sillalla.

Ilmianna |

Laajalahden pysäkit

Profiilikuvan paikka

Raili Lindberg
10. kesäkuuta 2020 kello 12.36.33

Bussi 113 kulkee Raide-Jokerin valmistumisen jälkeen reittiä: Kurkijoenpuisto - Kurkijoentie - Antreantie - Ilmeentie - Turvesuontie - Muolaantie jne.. Olen saanut siihen vahvistuksen HSL:ltä.

113 ei siis kulje lainkaan Kirvuntiellä, mutta silti Laajalahden keskustaan on suunniteltu ns. pitkät pysäkit. Kirvuntietä tulee kulkemaan ainoastaan linja 212 (213N), jonka vuorovälit ovat erittäin harvat eikä se liikennöi viikonloppuisin. Mitään syytä varata tilaa 2:lle bussille kerrallaan ei siis siinä kohtaa ole.

Toivomus on, että Laajalahden keskusta säilyisi torimaisena istutuksineen ja edesauttaisi yhteisöllisyyttä. Keskustan pihlajat istutettiin keväällä 1990 ja saman vuoden syksyllä siellä järjestettiin juhlavat torin avajaiset, jossa myös kaupungin johtoa oli läsnä. Toiveena on myös, että tämän torikokonaisuuden rikkoville kaupunkipyörille keksittäisiin joku sopivampi paikka.

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

@Annika_Myrsky
30. kesäkuuta 2020 kello 12.44.58

Hei,

Olemme käyneet keskusteluja HSL:n kanssa tulevaisuuden tarpeista mm. bussien aikataulujen ajantasaustarve huomioon ottaen. Kirvuntielle ei olla näillä näkymin esittämässä yleissuunnitelmassa kahden bussin mittaisia pysäkkejä.

Laajalahden keskustan toriaukea on myös puhuttanut suunnitteluryhmässä. Koitamme löytää sellaisen ratkaisun, jonka painopiste olisi aukion viihtyisyydessä ja torikäytössä, eikä niinkään liikenneratkaisuissa.

Terveisin,
Espoon kaupungin ja Sitowisen suunnitteluryhmä

Ilmianna |
Näytä lisää vastauksia

Kuvamateriaali

Profiilikuvan paikka

Heli
10. kesäkuuta 2020 kello 18.48.00

Asukkaiden arviointityö olisi helpompaa, jos katujen poikkileikkauskuvissa olisi allekkain nykytilanne ja suunnitelma. Näin ero nykytilanteeseen konkretisoituisi. Näkisi kuinka paljon enemmän tilaa suunniteltu toteutus vie ja miten tilavaraukset jakautuvat katutilassa.

Ilmianna |
Käyttäjän profiilikuva - NikoRiepponenEspoo

@NikoRiepponenEspoo
26. kesäkuuta 2020 kello 9.00.20

@NikoRiepponenEspoo kirjoitti:

Hei Heli,

Tämä on hyvä ehdotus. Vien tämän pohdittavaksi suunnitteluryhmälle. Katsotaan, jos saisimme tällaisen kuvan aikaiseksi.

Käsittelimme ehdotusta eilen suunnitteluryhmän kokouksessa ja lisäämme nykytilan kuvauksen tai ainakin mittajanan poikkileikkauskuviin. Nämä uudet poikkileikkauskuvat on nyt ladattu tänne. Kiitos hyvästä ehdotuksesta.

Ilmianna |
Näytä lisää vastauksia

Suunnittelu jatkuu elokuussa

Profiilikuvan paikka

@Annika_Myrsky
3. heinäkuuta 2020 kello 7.59.43

Kiitos kaikille aktiivisesta keskustelusta ja suunnitelmaluonnosten kommentoinnista! Viestejä tähän keskusteluun voi jättää aina heinäkuun loppuun saakka. Suunnitteluryhmä lomailee pääasiassa heinäkuun ja palaamme tämän työn pariin jälleen elokuussa.

Hyvää kesää!

Terveisin,
Espoon kaupungin ja Sitowisen suunnitteluryhmä

Ilmianna |

PYÖRÄPARKIT

Profiilikuvan paikka

Raili Lindberg
25. heinäkuuta 2020 kello 12.27.11

Kurkijoentien ja Kehä I:n ristetyksessä oleva pyöräparkki siirretään varmaankin lähelle Raide-Jokerin pysäkkiä Kurkijoentielle. Silloin nykyinen Kirvuntien pyöräparkki olisi vain 100-200 metrin päässä siitä. Ehdotan, että tämä Laajalahden keskustassa oleva parkki siirrettäisiin Turvesuontien varteen Raide-Jokerin Sakkolantien pysäkin lähituntumaan, jolloin se palvelisi paremmin myös etelä-laajalahtelaisia.

Nykyisellä paikallaan Kirvuntien pyöräparkki vaikeuttaa Laajalahden torin käyttöä. Laajalahden torin avajaiset olivat vuonna 1990, jolloin myös pihlajarivistöt istutettiin sinne. Kyseessä oli Laajalahti ry:n ponnistus elävöittää keskustaamme ja mahdollistaa tapahtumien järjestämispaikan yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Kovin surullista, että sieltä kaadettiin arvopihlajia ja että sinne perustettiin pyöräparkki täysin yllättäen kuulematta asukkaita. Muita vaihtoehtojakin olisi ollut.

Jos pyöräparkit eivät kuulu teidän vastuualueellenne, niin pankaa viestiä eteenpäin.

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

Jari
25. heinäkuuta 2020 kello 13.00.28

Mitä pyöräparkkeihin tulee niin yksi tarvittaisiin Ilmeentien pussipysäkin läheisyyteen. Näin se palvelisi Koivistontiestä eteenpäin asuvia asukkaita. Tämän alueen lähin pyöräparkki sijaitsee Kirvuntiellä ja se ei palvele alueen asukkaita jos vaikka joku olisi tulevan Raide-Jokerin käyttäjä.

Ilmianna |

Kurkijoentien pohjoisreunalle suunniteltu bussipysäkki

Profiilikuvan paikka

Jaakko Varvikko
26. heinäkuuta 2020 kello 16.31.05

Kurkijoentien pohjoisreunalle suunniteltu bussipysäkki on monella tapaa ongelmallinen. Pysäkki heikentää katualueen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Lisäksi se aiheuttaa merkittävää haittaa pysäkin läheisille asunnoille.

Katusuunnitelmasta ei ilmene tarkemmin, miksi nykyinen Antreantien pysäkki tulisi siirtää Kurkijoentielle. Linja 113 tullee ajamaan Kurkijoenpuiston liittymästä alkaen nykyistä reittiä. Raide-Jokerin linjalla on Kurkijoenpuiston ja Kurkijoentien risteyksessä bussipysäkki. Matka tältä pysäkiltä Raivaaja-aukiolle on 150 metriä. Uuden pysäkin sijoittaminen tälle välille ei vaikuta kovin perustellulta.

Uusi bussipysäkki aiheuttaisi autoille vaikean näkemäesteen käännyttäessä Kurkijoentien pohjoispuolen kiinteistöistä kadulle. Näkyvyys on jo nykyisellään huono ja mahdollinen bussipysäkki saattaisi aiheuttaa vaaratilanteita.

Kurkijoentiellä on asuntoja, joissa asukkaiden henkilökohtaiset piha-alueet ja asuntojen ikkunat rajautuvat suoraan kadulle. Pysäkkiä ei tule sijoittaa tällaiseen paikkaan, koska tällöin se aiheuttaa konkreettisen haitan asukkaiden yksityisyyteen. Lisäksi pysäkki aiheuttaa rauhattomuutta ja melusaasteen lisääntymisen sen kohdalla.

Näistä syistä johtuen kyseistä bussipysäkkiä ei ole syytä toteuttaa.

Ilmianna |

Raskaan liikenteen läpiajo Antreantiellä ja jalankulku\pyöräily

Profiilikuvan paikka

Kirsi
31. heinäkuuta 2020 kello 9.01.43

Kuorma-autoliikenne on syytä ohjata kulkemaan Kirvuntien kautta. Nyt Ilmeentien alussa on turha läpiajokielto Kehälle, koska yhteyttä sinne ei enää ole, mutta raskas liikenne kulkee kapeaa asuntokatua pitkin työmaille. Koska Antreantiellä on kapea jalkakäytävä vain toisella puolella, on mutkaisen kadun ylittäminen pihoihin mennessä hankalaa liikenteen seassa. Antreantien ja Jääskentien varren jalkakäytävien merkinnät ovat epäselvät, jossain on merkitty pelkästään jalankululle, muualla ei merkintöjä ole. Niitä on tarpeen selkiyttää.

Ilmianna |