Meijän City eli Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelman luonnos

Puhekupla 71 Kysymysmerkki 141
23.4.2021 | Lappeenrannan kaupunki
Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelma kattaa keskustan alueen lisäksi ranta-alueet Pallonlahdesta Myllysaareen.

Meijän City, eli Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelma on ydinkeskustan ja keskustan ranta-alueet kattava kehittämissuunnitelma. Meijän Cityä hyödynnetään tulevaisuudessa muun muassa asemakaavoituksessa, katu- ja vihersuunnittelussa sekä erilaisten palveluiden kehittämisen tukena.

Meijän Cityä on suunniteltu ja tehty yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja kaupungin eri toimialojen kanssa eri ikä- ja käyttäjäryhmät huomioiden.


Lappeenrannan kaupunki on avannut kaikille asukkaille tarkoitetun avoimen verkkokyselyn, jonka avulla on mahdollisuus antaa Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelman luonnokseen, eli Meijän Cityyn, liittyvää palautetta ja kehitysideoita. Verkkokyselyyn on mahdollista vastata Otakantaa -palvelussa 23.4.2021-12.5.2021 välisenä aikana.

Lisäksi palautetta voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@lappeenranta.fi

Meijän City on kehittämissuunnitelma, jolla tähdätään viihtyisään, turvalliseen ja kestävästi rakentuvaan kaupunkikeskustaan, jonne kaikkien on helppo tulla ja jossa kaikkien on hyvä olla. Valmistuttuaan suunnitelma ohjaa kaupungin keskusta-alueen kehittymistä tukemalla asemakaavoitusta, katu- ja vihersuunnittelua sekä palvelujen kehittämistä.

Nähtävilläolon jälkeen keskustan kehittämissuunnitelmaa tarkastellaan saadun palautteen pohjalta, jonka jälkeen se menee Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnan hyväksyttäväksi kesäkuussa 2021.

Meijän Cityn luonnosaineisto

Kehittämissuunnitelmassa Lappeenrannan keskustaa tarkastellaan yhteensä neljästä eri näkökulmasta. Palveluihin ja liike-elämään, rakentamiseen, liikenteeseen ja viihtyvyyteen liittyvien teemojen alle on toteutettu erilliset kehittämiskortit, jotka ottavat kantaa yksittäisten paikkojen tai alueiden kehittämiseen. aineistoon on toteutettu erilaisiin pienempiin aiheisiin keskittyviä teemakortteja, jotka käsittelevät kaupunkia yleisellä tasolla. Esimerkiksi pysäköintiä käsittelevän kortin kautta on mahdollista hahmottaa kyseiseen aiheeseen liittyviä suunnitelmia.

Voit tutustua kehittämissuunnitelmaan liittyvään aineistoon sivuston liitteiden kautta. Kaikki aineistot löytyvät myös Meijän Cityn kotisivuilta, jonne on koottu myös asukastyöpajojen tuloksia sekä hankkeen aikana tehtyjä selvityksiä.

Samalta sivulta löydät myös Meijän Cityä varten laaditut nykytilaa ja tulevaisuutta kuvaavat havainnekuvat, jotka eivät ole Otakantaa -palvelun sivuilla kuvattujen liitteiden joukossa tiedoston kokorajoitusten vuoksi.

Kehittämissuunnitelmasta järjestetään erillinen asukastilaisuus

Asukkailla on mahdollisuus tulla keskustelemaan kehittämissuunnitelmasta järjestettävään asukastilaisuuteen tiistaina 27.4. klo 17 alkaen. Tilaisuus järjestetään Microsoftin etäkokousten järjestämiseen käytettävän Teams-ohjelman kautta. Kaikille avoimeen asukastilaisuuteen pystyy liittymään kaupunkisuunnittelun etusivuilta löytyvän linkin kautta lataamatta ohjelmaa erikseen.

Tilaisuudessa on paikalla suunnittelijoita esittelemässä kehittämissuunnitelmaa ja vastaamassa asukkaiden esittämiin kysymyksiin.


Perustiedot

Julkaistu: 23.4.2021

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #ympäristö ja luonto
  • #talous
  • #liikenne
  • #kulttuuri ja vapaa-aika
Kunnat:
  • Lappeenranta
Ilmianna