Epäterveellinen ravitsemus ja vähäinen liikunta

Kysymysmerkki 34
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan 11.6.2020 hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen ”Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikunnan aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi”.

Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta. 

Suositusluonnoksen mukaan ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvän elintapamuutoksen tukemisessa myönteisesti vaikuttaviksi todetut menetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Suosituksessa tarkastellaan myös millaisia laadullisia elementtejä suositellut menetelmät sisältävät.

Valtaosa suomalaisista aikuisista ei saavuta kansallisia ravitsemus- tai liikuntasuosituksia. Epäterveellinen ravitsemus ja vähäinen liikunta lisäävät ylipainon riskiä sekä riskiä sairastua vakaviin kansantauteihin kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, diabetekseen, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, muistisairauksiin ja tiettyihin syöpiin. Epäterveelliseen ravitsemukseen ja vähäiseen liikuntaan liittyvät ongelmat heikentävät yksilön elämänlaatua ja työkykyä, niillä on suuri vaikutus kansantalouteen ja niiden hoito kuormittaa huomattavasti terveydenhuollon palveluja.

Suositus on kohdennettu terveydenhuollon järjestäjille, palveluntuottajille ja terveydenhuollon ammattilaisille hoidettaessa potilaita, joilla on korkea sairastumisen riski epäterveellisen ravitsemuksen ja/tai vähäisen liikunnan vuoksi, ja jotka eivät ole ilman ulkopuolista tukea pystyneet muuttamaan elintapojaan.

Suositusluonnoksen, valmistelumuistion sekä niiden liitteet löydät avaamalla kohdan ”Näytä lisätiedot”. Ennen vastaamista tutustu sekä suositusluonnokseen että valmistelumuistioon.

Kommentointiaikaa on pidennetty 25.8.2020 saakka.


Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaajan taustatiedot
Tämä kenttä vaaditaan.
Kerro mistä näkökulmasta kommentoit suositusluonnosta
Tämä kenttä vaaditaan.
Suositusluonnos
Yleisarviosi suosituksesta
Täysin hyödytön = 1 ...Erittäin hyödyllinen = 5
Tämä kenttä vaaditaan.
Kiitos kommenteistasi!